Numerologie a číslo osobnosti: Co o vás vypovídá vibrace vašeho jména?

/
 • Co na vás prozradí vibrace vašeho jména a příjmení?
  Co na vás prozradí vibrace vašeho jména a příjmení? (shutterstock.com)
  21. ledna 2016 ● 06:00

  Každé jméno má své typické vibrace. Jednotlivá písmenka jsou spojena s určitým číslem a každé číslo má svůj význam. Tento význam propůjčuje každému jménu jeho vlastní vibrace. Jak vaše jméno ovlivňuje vaši osobnost? Prozradí vám to číslo osobnosti!

 • 1.

  Výpočet čísla osobnosti

  numerologie

   

  Prvním krokem při výpočtu je dosadit za písmena vašeho křestního jména i příjmení čísla, která jim podle tabulky odpovídají. Poté sečtěte všechna čísla dohromady. Sčítejte je tak dlouho, dokud vám nevyjde jednociferné číslo. Právě to je vaším číslem osobnosti.

   

  Příklad:

   

  Pro jméno Jan Novák by tedy výpočet čísla osobnosti vypadal takto:

  1+1+5+5+6+4+1+2 = 25

  2+5 = 7

  Číslo osobnosti  jedince se jménem Jan Novák je tedy 7.

 • 2.

  Dynamická jednička

  ...
  Číslo 1 je sebevědomé, rozhodné a má silnou vůli. Vyznačuje se dobrou pamětí a je uzavřeno vůči novému a modernímu. Disponuje organizačním talentem, těžce pracuje a má vůdcovské schopnosti. Vrozená cílevědomost, energie a spolehlivost vedou často k úspěchu. Jedničky rády pomáhají, povzbuzují své blízké, stojí jim po boku a jsou vždy připraveny poradit nebo pomoci.

   

  Jedničky jsou ale také tvrdohlavé, předpojaté, odmítají každou dobrou radu a jsou přesvědčené o sobě a o správnosti svého názoru. Většinou nesnesou žádný odpor a odpouštějí jen výjimečně. Jsou náchylné k lenosti a nedočkavosti.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 3.

  Něžná dvojka

  ...
  Dvojky jsou velmi mírné, trpělivé, klidné, citlivé a ohleduplné. Pocity jsou pro ně velkým tématem. Většinou jsou diplomatické, láskyplné a přátelské. Hledají harmonii a přejí si dlouhotrvající dobrý vztah. Dvojky se cítí mezi lidmi dobře, a to jak v kruhu rodinném, tak v zaměstnání. Myslí jako "my", ne jako "já" a mají vynikající schopnost vcítit se do ostatních.

   

  Dvojky mohou být ale také náladové, nedůtklivé, mohou reagovat emotivně, a to zejména tehdy, když jde o lásku nebo o přátelství. Dvojky si rády počkají, než se věci vyřeší samy. Většinou se jedná o bojácné osoby, které nemají skutečné problémy, ale pokud nějaké nastanou, obracejí se k nim zády. Vzniká u nich zvýšené riziko závislosti, a to jak na lidech, tak na tradicích nebo i omamných látkách.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 4.

  Kreativní trojka

  ...
  Trojky jsou schopné odhadnout některé skutečnosti na první pohled a zacházejí s nimi pečlivě, činorodě a s angažovaností. Jsou velkorysé a ochotné pomoci. Trojky jsou inteligentní, vtipné, temperamentní a přívětivé. Optimismus jim byl vrozen a hlad po vědění, zvědavost a kreativita jsou jejich hnacím motorem. Většinou kráčejí životem bezstarostně.

   

  Trojky jsou na druhou stranu často také nepokojné, neposedné, náladové a tvrdohlavé. Jsou náchylné k sarkasmu. Trpí strachem ze selhání, a proto vždy usilují o vítězství. Často se rozhodují povýšeně a arogantně. Ve svém životě hledají lásku a ocenění a pro ně jsou připraveny obětovat mnohé – často i více, než je zdrávo.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 5.

  Pilná čtyřka

  ...
  Čtyřky jsou rozenými spolupracovníky a správci. Rády slouží nebo zastávají nějakou funkci. V rutinně se opakujících činnostech nacházejí jistotu. Jsou skromné, spolehlivé, upřímné, přímé a dbají na detaily.

   

  Čtyřky jsou ale také konzervativní, náchylné k výbuchům vzteku, svéhlavosti a jsou často necitlivé. Pesimismus a pedantství jim ztěžují život. Dokážou donekonečna diskutovat a hádat se, a aby dosáhly svého cíle, neváhají použít i násilí. Čtyřky jsou často nespokojené se svou životní situací a moc si nevěří.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 6.

  Svobodu milující pětka

  ...
  Pětky milují svobodu, dobrodružství a rády cestují. Jsou schopny rychle chápat, myslí pokrokově a jednají rychle. Okamžitě se nadchnou, mají umělecké nadání, jsou aktivní, spontánní a rády něco podnikají. Jsou citlivé, smyslné a romantické. Štědrost je jejich hlavní vlastností.

   

  Pětky ale také rády porušují zákony a nenechají si do ničeho moc mluvit. Monotónní a rutinní práce se jim přímo hnusí. Pětky mohou být náladové, pesimistické a rozmrzelé. Kvůli svému spontánnímu přístupu mají často krátkodobé a vášnivé vztahy. Mohou být impulzivní, nespolehlivé a hektické. Jejich velkorysost často hraničí až s rozhazováním.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 7.

  Láskyplná šestka

  ...
  Domov, rodina a partnerství jsou pro šestky velmi důležité. Jsou vždy ochotny pomoci, mají soucit, jsou svědomité a angažované. Jsou praktické a rády přijímají zodpovědnost; nezáleží na tom, jestli doma, v zaměstnání nebo ve svazku. Velmi dobře hospodaří s penězi. Šestky milují hudbu a rytmus, při tom se dokážou výborně odreagovat a úplně vypnout.

   

  Šestky jsou ale také často při hledání své lásky příliš náruživé a náchylné k žárlivosti. Šestka je také náchylná k četným závislostem. Ve svém rodinném světě jsou konzervativní. Spořivost se může změnit až v lakotu. Maličkosti lehko vyvedou šestku z míry.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 8.

  Zajímavá sedmička

  ...
  Sedmičky jsou učenlivé a zvědavé, mají sklon k náboženství, metafyzice, filosofii a duchovnu. Jsou schopny prohlédnout do podstaty věci. Často zažívají výšiny, a naopak hluboké pády. Jsou většinou inteligentní a hluboce se zamýšlejí. Jsou trpělivé, velkorysé, svědomité, loajální a pilné. Nejsou hektické, a tak se mohou s radostí oddávat odpočinku a klidu.

   

  Sedmičky jsou ale současně často uzavřené, nedůvěřivé a cítí se ve skupině lidí nepříjemně. Rády si nasazují "růžové brýle" a utíkají od reality. Mají sklony k sebeizolaci, a cítí se proto mnohdy opuštěné. Jsou pesimistické, vrtkavé a odmítavé. Velmi těžko vyjadřují své pocity a jsou často nespokojené se sebou a světem kolem. Většinou nedrží s ostatními.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 9.

  Realistická osmička

  ...
  Osmičky jsou spojovány s úspěchem, mocí a "velkými obchody". Vykazují velkou sebedisciplínu, rozhodnost a mají smysl pro investice. Své záměry a nápady dokážou prosadit a realizovat. Jsou to zajímavé a okouzlující osobnosti. Často mají jen hrstku opravdových přátel. Do těchto výborných přátelství ale vkládají obrovský idealismus. Mají velký cit pro spravedlnost.

   

  Negativními vlastnostmi osmiček je jejich netrpělivost a neochota se přizpůsobovat. Mají velké nároky na sebe samotné i na své okolí. Osmičky jsou často nepřístupné a nedůvěřivé. Mohou mít buřičské, tyranské nebo nemilosrdné sklony. Osmičky se těší ze své moci a dokážou ji, i na úkor ostatních, prosadit.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 • 10.

  Soucitná devítka

  ...
  Devítky mají silný charakter a velkou sebejistotu. Jsou pokládány za energické, statečné, spravedlivé a velkorysé. Devítky jsou často nezištné, ochotné pomáhat, milosrdné, láskyplné a dobročinné. Dokážou být velmi přesvědčivé a nechají se rychle nadchnout. Většinou jsou loajální, věrné, citlivé a přátelské. Devítky jsou výmluvné a mají umělecké nadání.

   

  Devítky jsou ale také občas rozhazovačné, chamtivé a touží po moci. Také zištnost, podrážděnost, zhýralost, netolerance, úzkoprsost a impulzivita jsou pro devítky typické. Na vnější podněty reagují emocionálně, vnímavě a také náladově. Devítky velmi nerady zakotvují. Rychlá rozhodnutí jim přinášejí těžkosti.

   

  Velká kniha numerologie, Editha Wüstová a Sabine Schieferleová, vydalo nakladatelství Grada, 379 Kč
  Další numerologické výklady své osobnosti naleznete v knize Edithy Wüstové a Sabine Schieferleové Velká kniha numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada.

Autor: red

Nevíte si rady?
Zavolejte svému osobnímu poradci!

Volejte
906 70 70 80

nebo mi pošlete SMS ve tvaru
VESTBA Mariana TEXT na 904 30 45

Další věštci
Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz