Co o vás říká oblíbená barva? Červená vyjadřuje smyslnost, bílá citlivost

/
 • (archiv)
  26. října 2016 ● 06:00

  Barvy mají velký vliv na duševní náladu a všeobecně dobrý zdravotní stav člověka. Pro celkový zdravotní stav je velkou pomocí, když nevolíme barvu oblečení pouze podle barvy vlasů a očí, ale i podle své podstaty a podle momentální nálady. Tím docílíme pozitivního efektu.

 • 1.

  Červená barva

  Sexy

  Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a lásky ke smyslnému životu, zážitkům a zdolávání nesnází. Má největší schopnost aktivovat, vitalizovat a nalaďovat dynamicky a agresivně. Smysly pociťují červenou barvu jakou barvu vzrušení, touhu, žádostivost. Pokud jsou tyhle pocity spojeny s libostí, pak je červená barva energetickým dárcem, který podněcuje a stupňuje tělesnou sílu ve všech oblastech, ať je to sexualita, sport nebo zdolávání problémů. Červená dělá člověka hovorného, vášnivého a zahání lenost. Děti, které mají potíže s učením, by měly dělat úkoly pod červeným světlem. Červená vyjadřuje i silnou vůli, odvahu. V oblibě červené se částečně ukrývá i přání být nápadný a dosáhnout pozornosti a uznání. Někdy vyjadřuje i sklon k tomu, že člověk chce imponovat a dominovat.

 • 2.

  Růžová barva

  ...

  Obsahuje jemnější kvality červené a označuje se jako barva srdce. Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční oblasti, bez pudové smyslnosti. Růžová je barva čistých duševních pocitů na vyšší duchovní úrovni, barva něhy, jemnosti a oddanosti. Tahle barva dělá člověka vnímavého a schopného přijmout ušlechtilé chvění harmonické lásky a podněcuje k tomu, aby byly tyhle pocity plně prožity. Máte-li růžovou ve zvláště silné oblibě, intuitivně vyjadřujete větší potřebu lásky a ochrany. Něžní, senzitivní a zasnění lidé, kteří potřebují hodně lidského tepla, dávají téhle barvě velmi často a výrazně přednost. Je to barva jemného způsobu života, sentimentu. Přehnaná touha po růžové ale vyjadřuje narušený vztah k realitě a odvracení se od vážných věcí života.

 • 3.

  Oranžová barva

  ...

  Je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Je to teplá a pozitivní energie, která pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti a letargii. Dopomáhá k odvaze a síle, pohlíží se na ni jako na „sociální“ barvu, která vyvolává radost z kontaktu. Dávají jí přednost extroverti a společenští lidé. Tato barva má ve své podstatě požitek zjemnělé smyslnosti, na rozdíl od agresivní červené. Oranžová signalizuje chuť do života, citové teplo a otevřenost k bližnímu. Pomáhá přemoci citové výbuchy, uvést emoce na správnou kolej a získat nad sebou kontrolu. Lidé, kteří ji milují, jsou obětaví a rádi pomáhají. Lidé, kteří ji striktně odmítají, mají pocit, že jim nikdo nerozumí.

 • 4.

  Hnědá barva

  ...

  Je to barva země, a to ji také charakterizuje. Základní význam odpovídá potřebě bezpečí, tepla a útulnosti, spojené s touhou po jednoduchém a klidném životě. Dává pocit zakořenění. Lidé, kteří ji milují, stojí pevně na zemi, jsou spořiví a spjatí s domovem. Nehledají změny životních okolností a nejraději by všechno nechali tak, jak to je. Nadměrná obliba hnědé ukazuje někdy na konfliktní situace a vnitřní napětí. Je to barva mateřské péče znamenající stabilitu. Kdo hnědou odmítá, dává najevo, že je přesycen určitými svazky, nátlaky a omezováním a že se z nich chce vysvobodit. Záliba ve světle hnědé označuje člověka, který je dobrosrdečný a ochotný pomoci, ale je také plachý, trošku těžkopádný, neaktivní.

 • 5.

  Žlutá barva

  ...

  Nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, zahřívá a rozveseluje. Je symbolem moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Působí pozitivně na nervy a ztělesňuje pocit svobodného vývoje a osvobození. Podporuje chápavost, horlivost v učení a působí pozitivně na paměť. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti, je skvělým lékem proti špatné náladě a skleslosti. Nadmíře pozitivních citů se říká „žlutá nálada“. Žlutá podporuje schopnost kontaktu, zpracování zážitků a dojmů. Záliba ve žluté značí duchovní čilost, vnitřní bdělost a ochotu se stále něčemu učit. Milovníci žluté pořád něco hledají, milují volné vztahy. Vystupují skromně a mile, jsou velkorysí, všestranně nadaní a prakticky založení. Bývají někdy povrchní. Lidé, kteří žlutou odmítají, bývají ukřivdění, nevěří si a nepřiměřeně prudce reagují.

 • 6.

  Zelená barva

  ...

  Barva přírody symbolizuje hojnost, růst, nový začátek a rozvoj. Pohled do zelena uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit zotavení. Je to neutrální barva, která osvěžuje a pomáhá k uzdravení a regeneraci. Vzbuzuje důvěru a symbolizuje tím pevné životní hodnoty a zásady. Pokud je tmavě zelená, znamená taky integritu, důstojnost a stabilitu, vážnost a prestiž. Milovníci téhle barvy mají obvykle silný temperament a velkou vytrvalost spojenou s výdrží a cílevědomostí. Jsou také ctižádostiví, spolehliví. Ti, kteří ji odmítají, bývají nečestní a předstírají falešné skutečnosti, aby zakryli vlastní nedostatečnost. Hodí se pro nervózní a cholerické lidi. Podporuje taky koncentraci.

 • 7.

  Modrá barva

  Barvy jara

  Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje a je ideální barvou pro „modrou hodinu“, pro uvolněnou a harmonickou atmosféru. Modrá barva otevírá ducha a duši, je to i barva touhy, odevzdanosti, víry a věrnosti. Modrá barva je barva důvěřivého a dobromyslného idealisty, který má sklon k nezištnosti a k ochotě pomáhat a pro kterého jsou klid a mír nejdůležitější. Lidé milující modrou mívají vyrovnaný charakter a umějí se přizpůsobit, jsou senzitivní a věrní. Nemají rádi hádky a konflikty. Dávají jí přednost rozumově založení lidé, kteří jsou si vědomi úspěchu a mají nad sebou kontrolu. Striktní odmítání modré ukazuje na depresivního člověka nebo člověka, který se necítí dostatečně naplněn v partnerském vztahu. Tato barva je cenným pomocníkem pro stresované a neklidné lidi.

 • 8.

  Fialová barva

  ...

  Je to barva inspirace, mystiky, magie a kouzla. Ve fialové se sjednocují modrý klid a červená pohonná síla. Milovníci této barvy jsou velmi senzitivní a do sebe zahledění. Nechtějí být součástí davu, vyhledávají samotu, daleko od hluku a zmatku. Vždy jde o neobyčejné individuality, vysoce senzitivní umělce nebo introverty, kteří jsou považováni za podivíny. Lidé, kteří odmítají fialovou barvu, jsou často velmi depresivní a náladoví nebo jsou zapletení do erotických citů. Bledá lila barva symbolizuje lásku k bližnímu a obětavost. Obliba této barvy roste s věkem, z čehož se dá soudit na zkušenosti a zralost.

 • 9.

  Černá barva

  ...

  Odpovídá smutku, ztrátě, beznaději, a zdůrazňuje tím nevysvětlitelné a tajemstvím opředené. Je to barva smrti, tmy a neodvratnosti. Černá ale nachází své místo při zvláštních slavnostech a důstojných příležitostech, je vznešená a důstojná. Je v protikladu ke všemu pestrému, co se raduje ze života a co je povzbuzující. Je ukázkou něčeho konečného, a vyjadřuje tedy jisté negativní pocity, které jsou spojeny se znechucením. Odmítání černé znamená, že člověk není ochoten nechat si nahnat strach a má správný poměr ke smyslu svého života a k nutnosti, jak zdolat osud. Lidé, kteří ji nemají rádi, vyjadřují silnou vůli k životu. Máte ji v oblibě? Vyjadřujete, že rádi potlačujete vnitřní přání a potřeby, že se raději obklopujete tajemnem, abyste vypadali zajímavě. Vzbuzujete ale velkou pozornost, protože vystupujete jako zářivé osobnosti, které se dobře prezentují. Černou barvu mají v oblibě lidé se sklonem k dramatičnosti, milující riskantní situace, ale taky lidé se sklonem k depresím.

 • 10.

  Bílá barva

  ...

  Je symbolem čistoty, jasnosti a nevinnosti. Bílá je známkou citlivosti, nedotknutelnosti a chladné rezervovanosti. Lidé, kteří dávají přednost bílé, mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Jsou otevření, živí, plánující život chladně, cílevědomě a perspektivně. Kladou důraz na svou pověst a na své vyzařování, ale navenek jsou chladní a věcní. Mají skvělý instinkt pro dobré obchody a výhodné příležitosti. Jsou spolehliví, upřímní, čistotní, pořádkumilovní. Ti, kteří bílou odmítají, pociťují vnitřní prázdnotu, strach a frustraci ze sebe sama. Je to skvělá barva pro unavené oči.

Autor: aši

Nevíte si rady?
Zavolejte svému osobnímu poradci!

Volejte
906 70 70 80

nebo mi pošlete SMS ve tvaru
VESTBA Irma TEXT na 904 30 45

Další věštci
Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz