Domácí magie bez koštěte je jako bouřka bez deště. Koště bylo a i nadále by mělo být pro účely domácí magie z březového proutí. 

Bříza je stromem překypující životní silou a je stromem léčivým. Košte je prostředek, kterým smetáme v domě prach a smetí vzniklé naší činností, prostým a každodenním žitím. Proto pokud platí ono magické: ,,Jak dole, tak nahoře“ a biblické ,,Jak v nebi, tak na Zemi“ je koště prostředkem obdařeným silou zametat i naše osudy, děje, které pomocí jemného přediva magického působení ovlivňuje a dokáže i měnit.

Zabraňuje zlému vstoupit
Solí posypané koště se opírá vedle vchodových dveřích do stavení, to když chceme zamezit vstupu nějaké negace.
Dříve se takto lidé bránili čarodějnicím a zlým duchům, které se nám v dnešní době transformovali do podoby stresu a neuchopitelných syndromů vyhoření.
Před tím než se Koště Strážce ke dveřím postaví, vezme jej do kuchyně a tam se posype solí. Potom se otočené postaví vedle dveří a udělí se mu důrazný příkaz: ,,Hlídej“
Je třeba pokud nebezpečí pro rodinu, či dům pomine kouzlo zrušit!
Koště se otočí a přikáže se mu stejně důrazně:,, Zametej“ a symbolicky se před dveřmi zamete a koště vrátíme na místo.

Pokud je v rodině svatba, koště ozdobíme bílou – (symbol muže) a červenou- (symbol ženy) pentlí. Toto koště se položí před dveře místnosti, kde novomanželé budou trávit manželskou noc a to tak aby ženich kráčeje vedle nevěsty oba koště překročili. On nohou pravou, ona nejprve levou.

Pokud v domě straší, obejděte jej s koštětem a dům bijte a křičte: "Smetu tě ze Světa!"

Pokud chcete vaše koště očarovat aby bylo schopné kouzlit, občas si s ním zatančete a třeba mu i dejte jméno. To ale nikomu neprozrazujte – koště bude poslouchat jen vás. Když koště doslouží, spalte jej, nenechte jej shnít – oheň uvolní ducha, který v koštěti přebývá a on vám může sloužit v koštěti novém.

Podle mága Zbyňka Milnera Na Větře.