Často, když děláme rituály, ať už pro sebe nebo pro klienty, zařazujeme k rituálům na úspěch nebo na práci, popřípadě na šťastné partnerství, také rituál na zdraví.
Zdraví je z hlediska osudu v podstatě to nejdůležitější, co máme, pokud ho máme, protože nedostatek zdraví dokáže zhatit radost z úspěchu, z peněz, z bohatství nebo i z vítězství nad čímkoliv (kromě nemoci).

Zabil Alexandra Velikého komár?
O Alexandrovi Velikém se říkalo, že i když byl jako vojevůdce největší, tak ho zabil nepřítel, který byl nejmenší, protože podle některých pramenů zemřel na bodnutí infikovaným komárem, komár je dost malý a nebezpečné viry jsou ještě menší, ale mohou být natolik nebezpečné, že se každý rozumný člověk má před nimi na pozoru. 

Je pravděpodobné, že Alexandr zemřel spíše na otravu kýchavicí bílou (což je jedovatá léčivá rostlina, záleží na dávkování), která se v antických dobách občas přidávala do vína, aby se vyvolalo dávení a zvracení, potom se mohlo pokračovat v nehorázném pití.
Nicméně ona myšlenka, která byla vyjádřena slovy toho největšího může ovlivnit nebo dokonce zabít ten nejmenší je velmi důležitá. Už byla napsána celá řada studií o virózách, které doslova měnily dějiny, například den před bitvou obrovské a silné vojsko onemocnělo chřipkou - a všechno bylo jinak, než se původně předpokládalo.


Mocné viry
Viry mají tu vlastnost, že jsou prakticky všude, ale nejsou vidět, takže málokdo z nás si uvědomuje, že žijeme uprostřed bezbřehého oceánu virů. A že viry představují nepředstavitelnou sílu a mají obrovskou moc, v živočišné říši asi největší.
Živočichové a rostliny žijí v jakémsi vyváženém stavu, který bychom mohli nazvat harmonií s viry, kdyby té harmonie nebylo nebo by se stalo - a občas se to bohužel i stane - že by živý tvor pozbyl odolnosti proti virům, ale není to odolnost v tom pravém slova smyslu, spíše se jedná o jakousi nepsanou dohodu, archu úmluvy, že nás nechají být, takže, pokud k tomu dojde, že neviditelná ochranná virová ruka nad kýmkoliv zakolísá, není výsledkem pouze onemocnění, ale postižený začne doslova mizet, jakoby ho něco neviditelného požíralo zaživa. Takové případy se už staly, zatím nejsou plně či uspokojivě vysvětlené, nikdo neví, proč a jak funguje imunitní systém.

Proto také není možné, aby například mimozemšťané, kteří evolucí danou virovou ochranu nemají, se mohli volně procházet po povrchu země.
Během několika minut se rozpustili ve virovém moři a už by nebylo s kým komunikovat nebo navazovat dohody, ani by nám nestačili předat poselství o tom, že by bylo lepší neválčit a tak...
Viry mají ještě jednu zvláštnost - dokáží ovlivnit myšlení lidí, tuto schopnost má celá řada cizopasníků, stane se, že cizopasník, který se uhnízdí z mozku napadeného, potřebuje ke svému dalšímu množení vodu, tak ovlivní svého nositele třeba v tom smyslu, že v něm vyvolá žízeň a dostane se k vodě. Byly už popsány případy, kdy se lidé začali chovat díky viróze chovat divně nebo jevili známky psychického poškození.
Viry se s nadšením živí nervovou tkání, takže kde jinde je i v člověku hledat, než v mozku a v míše. Pokud si vzpomenete, kde vás kdy nejvíce bolela páteř (když vás bolela), tak přijdete na ta místa, která se v esoterice označují jako čakry (Muládhára, Svadhistána, Manipura...).


Virové války
Takže když to všechno domyslíme až konců, možná i trochu hořkých, stojí s nejvyší pravděpodobností i za každým stěhováním národů a za mnohými válečnými konflikty právě viry. Pokud jim chcete upírat inteligenci, stačí si uvědomit, jak dlouho prožíváme na zemi svou vlastní evoluční kariéru a jak dlouho jsou tady viry, mají tedy přece jenom nějakou tu miliardu let náskok - my nevíme, jakým způsobem mezi sebou komunikují a nedovedeme si představit, jak pracuje jejich virová inteligence.
Naše lidská inteligence pracuje na základě převádění emociálního pocitu rovnováhy v gravitačním poli do racionálního systémů. Všechno řešíme v rovnicích, všechno je pro nás "má dáti" - "dal" EET a tak podobně. Skutečná inteligence může pracovat úplně jinak. Ale těžko může nižší inteligence ohodnotit a popsat tu vyšší.
Nicméně v esoterice počítáme pro jistotu se vším, takže se svým způsobem "modlíme" k virům a snažíme se navázat s nimi kontakt. Pomocí ovlivňování viry se dá přijatelně vysvětlit i synchronicita, vyskytující se v lidském jednání - náhodně-nenáhodně se potkáváme tam, kde bychom to nečekali, děláme podobné věci, aniž bychom se napodobovali a máme stejné nápady i když společně právě nekomunikujeme.

Čakrální magie
Rituály, které se týkají "oslovení" těch nejmocnějších nejmenších vycházejí z práce s čakrami, je to vlastně čakrální magie - uvedeme se do klidu, zapálíme svíčku, pozorujeme plamen a snažíme se soustředit na to, co se má stát. Můžeme si to také během rituálu zapisovat, abychom se lépe na svá přání soustředili. V pohodě by přitom měla být především páteř (čakry), čím většího uvolnění se nám podaří dosáhnout, tím lépe. To je základ toho nejvyššího "čarování", které kdy existovalo a dosud existuje.
Zkuste se na poslední události, které se odehrávají v Evropě, kdy na popud jednoho či několika málo lidí se vydávají na pochod milióny jiných lidí, opouštějí své domovy a jdou do neznáma, kde je paralyzovaně přijímají původní obyvatelé, podívat pod úhlem naší virové magie.