Muži a jejich svět vnímání vztahů
Muži jsou od přírody lovci a ženy jejich kořisti už od pradávna. Svět se vyvíjí, vše se modernizuje, ale základní principy muž versus žena jsou stále stejné.

Když je muž ve vztahu spokojený
Chová se mile, je vlídný, galantní, společenský a zábavný, naslouchá pocitům ženy a snaží se  plnit její přání. Muž umí pomoct v domácnosti, aniž by ho žena o cokoliv požádala. Pokud ho požádá o pomoc, snaží se jí muž vyhovět dle svých možností. Volný čas tráví společně.

Když je muž ve vztahu nespokojený
Snaží se svůj volný čas trávit mimo domov. Nachází si nové kamarády nebo kamarádky, se kterými tráví více času než se svou ženou. Vyhýbá se společné komunikaci.

Jak situaci řešit?
Muži ve vztahu nemají zapomínat na každodenní, běžné věci a v souladu se svými životními cestami a možnostmi se mají snažit dávat svému protějšku najevo, že si ji váží nejen jako ženy, ale taky jako ochránce rodinného krbu. Svou pozornost by měl muž zaměřit na ženu především tehdy, když z ní cítí smutek, zahlédne na tváři  smutný výraz. Muž by měl pečovat o rodinný krb, který by měl udržovat stále aktivní. Stačí doma zapálit červenou svíčku, která navodí příjemné prostředí, pročistí prostor, uvolní od negativních energií. Nečekaný výlet či večerní procházka udělá z běžného dne den nevšední, krásný a jemný. Pocity se nedají ničím nahradit ani koupit, musí se zažít. 

Ženy a jejich vnímání vztahu
Ženy jsou něžná stvoření, která chtějí být dobývána. Pokud jsou sympatie oboustranné, můžou se dít zázraky.

Když je žena ve vztahu spokojená
Žena je od přírody tvor, který se snaží stmelovat, dávat pohodu domova, hodně se dokáže obětovat pro spokojenost a pohodu všech, ráda plní přání svému muži a dělá ji radost, že je muž spokojený. Pokud je žena ve vztahu spokojená je pohodová, usměvavá, umí příjemně reagovat na vzniklé aktuální situace. Vždy je na straně svého muže, kterého podporuje v jeho jednání. Je usměvavá, vytváří pohodu domova v běžných denních situacích.

Když je žena ve vztahu nespokojená
Snaží se svým chováním dávat najevo nespokojenost ve vztahu. Nestará se o svůj zevnějšek, o domov, chodí zamyšlená bez úsměvu na tváři. Je unavená, chodí brzy spát, snaží se volný čas zkrátit si po svém, a to ať už spánkem nebo jinou činností.

Jak situaci řešit?
Ženy by si měly uvědomit, že jejich muž je právě ten, který se stará o rodinný krb. Snaží se zvládat věci tak, aby žena nemusela řešit záležitosti, ve kterých by se nevyznala. Žena by se měla starat o domácnost v běžných denních záležitostech, udržovat teplo domova a snažit se eliminovat negativní situace, pokud vzniknou.

Cesty muže a ženy se míjí
Muž i žena jsou žijícími vedle sebe, nikoliv žijící spolu. Každý zúčastněný nahlíží na svůj život samostatně, podle toho se řídí, žije, jedná. Dodržuje „nepsaná“ pravidla, domluvená se svým protějškem.

Jak situaci řešit?
Muži by měly být oporou ženě v situacích, které vyžadují mužskou energii. Ženy by měly dotvářet rodinnou pohodu chováním, prostředím, ve všem, co dělá domov a rodinnou pohodu.  Oba by měli respektovat sebe jako osoby, které milují sebe navzájem. Každý z nás může mít „nenáladu“ a měl by mít oporu v druhém pohlaví. Společně strávené chvíle partnerů dokáží propojit energie, stmelit je a celkově zesílit.