Úterý 16. dubna 2024
Svátek slaví Irena, zítra Rudolf
Oblačno, déšť 10°C

Tarot je tajemstvím života: Naučte se vyložit si sami...

/
 • Výklad tarotu není jen pro věštce, srovnat si myšlenky pomůže i vám.
  Výklad tarotu není jen pro věštce, srovnat si myšlenky pomůže i vám. (profimedia.cz)
  13. listopadu 2018 ● 08:00

  Vykládání Tarotu je činnost, které někteří zasvětili život, ale pokud se chcete stát kartářem, nebo třeba jen nad kartami přemýšlet o životě, pořiďte si své první tarotky a vykročte na cestu…

 • 1.

  Tajemný původ

  ..
  ..
  Autor: iStock

  Odkud pocházejí tarotové karty, není hodnověrně prokázáno. Antoin Court de Gobelín, který je pro svět znovu objevil a zpopularizoval v 18. století, se domníval, že jsou „jediným dílem, které se zachovalo ze ztracených pokladů egyptské knihovny“. Jiní se naopak domnívají, že by hra mohla být indického původu, protože důležité symboly karet se shodují s atributy indických bohů. Všechny stopy ovšem mizí ve 13. století a tak se spekulacím meze nekladou.

  Je však téměř jisté, že vznik dvaceti dvou  karet Velké arkány se datuje dříve, než vznik 56 karet Arkány malé, který se tak posunuje až do středověku.

   

 • 2.

  Struktura Tarotu

  Je důležité nahlédnout třeba prostřednictvím karet, kyvadla nebo astrologie do toho, co je našemu běžnému zraku skryté, abychom zjistili, co nás čeká a co bychom právě teď měli udělat, aby se náš osud vyvíjel podle našich přání a představ!
  Je důležité nahlédnout třeba prostřednictvím karet, kyvadla nebo astrologie do toho, co je našemu běžnému zraku skryté, abychom zjistili, co nás čeká a co bychom právě teď měli udělat, aby se náš osud vyvíjel podle našich přání a představ!
  Autor: profimedia.cz

   

  Tarot tak, jak ho známe dnes, vznikl až okolo roku 1600, dřívější hry měly jiný počet karet. Současná verze s 22 kartami Velké arkány a a 56 kartami Malé arkány byla nazývána benátský nebo marseillský Tarot.

  Velká Arkána zobrazuje na 22 kartách mythické symboly a archetypy. Ostatních 56 karet Arkány malé se dělí do čtyř serií tak, jak jsme u karet zvyklí. Žezla – kříže, meče – piky, kalichy – srdce a mince – káry. Každá série se skládá ze čtrnácti karet, deseti číselných  a čtyř figur (král, královna, rytíř a kluk).

   

 • 3.

  Kdo je kdo v Tarotu

  taroty
  taroty
  Autor: shutterstock.com

  Uznávám, že předchozí řádky byly poněkud školometské, ale Tarot je opravdu hrou vážnou, důstojnou, historickou a listy jeho karet nešustí po hospodských, pivem politých, stolech.  Ještě, než přistoupíme k výkladu významů karet Velké Arkány, dlužno dodat, že bude zpracována podle moderních výkladů, protože vidinami smrti, zmaru, požárů a katastrof vás děsit nechci. Tak tak, moderní doba si žádá své a i tu smrt z čísla 13 jsme zabalili do pěkných řečí o novém začátku. To v dřívějších časech vykladači tak úzkostlivý nebyli. Nu což, je tu jednadvacáté století.

   

 • 4.

  O – Blázen

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Blázen je obrazem dítěte v nás. Zda je dětská naivita kladem, nebo záporem, to karta nepraví.

  V povolání Blázen značí, že vstupujete do oblasti, ve které se příliš nevyznáte, ale naznačuje také ochotu se učit.

  V úrovni vědomí představuje Blázen údiv. Může znamenat dětskou zbrklost a bezstarostnost i hluboké poznání.

  V osobních vztazích Blázen značí jistou nespolehlivost, ale také živý, veselý a nekonvnční svazek.

   

 • 5.

  I. Kouzelník

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Kouzelník symbolizuje aktivní přístup k životu, chytrost a sebevědomí.

  V povolání Kouzelník značí, že uvědoměle směřujeme ke svému cíli. Značí také příznivé klima k řešení složitých problémů.

  Na úrovni vědomí svědčí tato karta o schopnosti přesvědčit ostatní a o tom, že dokážeme i věci, které jsme pokládali za obtížně zvládnutelné.

  V osobních vztazích věstí takto karta období, v němž dokážeme ostatní silně přitahovat, fascinovat.

   

 • 6.

  II. Velekněžka

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Tato karta představuje sílu nevědomí, instinktů a předtuch.

  V povolání znamená, že své denní úkoly vykonáváme pečlivě, ale jsme ochotni se rozhodovat na základně náhlých popudů.

  V úrovni vědomí Velekněžka signalizuje soustředění na duchovní stránku našeho života.

  V osobních vztazích symbolizuje tato karta především porozumění, spřízněnost duší.

   

 • 7.

  III. Vládkyně

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Vládkyně ztělesňuje nevyčerpatelnou plodivou sílu přírody. Je výrazem vitality, růstu a zrození.

  V povolání věští tato karta období velké tvůrčí invence. Také může znamenat zvrat v pracovních podmínkách.

  V úrovni vědomí značí příval nových poznatků a názorů. V oblasti vztahů pak ukazuje zejména na přírůstek do rodiny, nebo jinou změnu ve rodinném životě.

   

 • 8.

  IV. Vládce

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Je symbolem naší touhy po jistotě a stabilitě, po pořádku založeném na civilizačním omezování moci přírody.

  V povolání tato karta znamená, že se blíží uskutečnění dlouho plánovaných záměrů. Vyjadřuje také vůli a ochotu převzít zodpovědnost. V úrovni vědomí zdůrazňuje Vládce náš smysl pro realitu a pragmatičnost. Ve vztazích značí dobu upevňování svazků, může však také znamenat ztrátu iluzí.

   

 • 9.

  V. Velekněz

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Představuje svět víry a důvěry, dříve platil za ochrannou kartu, která ovlivňuje příznivý průběh událostí.

  V povolání Velekněz symbolizuje hledání hlubšího smyslu a poslání, v úrovni vědomí značí zásadní zkoušku naší hierarchie hodnot. V osobních vztazích může být známkou, že přichází období rostoucí důvěry, může také znamenat manželství.

   

 • 10.

  VI. Milenci

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Karta má hned dva zásadní významy. Jednak upozorňuje na hlubokou milostnou zkušenost, ale také připomíná nutnost osudového rozhodnutí.

  V povolání nás podněcuje k bilancování a rozhodnutí. Může znamenat například změnu místa.V osobních vztazích věští hlubokou, osudovou lásku. V duchovní rovině ukazují milenci, že si uvědomujeme všechny možnosti a že volíme s rozmyslem.

   

 • 11.

  VII. Vůz

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Vůz znamená krok vpřed, změnu, touhu po svobodě, radost z cesty.

  V povolání symbolizuje krok k samostatnosti. Je předzvěstí nového začátku. V rovině duchovní zas věstí energii prosadit vlastní názory a v osobních vztazích je předzvěstí nového spojení.

   

 • 12.

  VIII. Síla

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Karta Síla je spřízněna s kartou Kouzelník. Význam této karty spočívá v harmonii vědomých i nevědomých sil.

  V povolání symbolizuje tato karta odvahu a podnikavost. V úrovni vědomí je Síla výzvou ke smíření s pudovou, animální energií. Ve vztazích se projevuje zejména vášnivost této karty.

   

 • 13.

  IX. Poustevník

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Poustevník je kartou meditace a zpytování sebe sama.

  V povolání uvozuje období, kdy si ujasňujeme, co vlastně chceme od svého profesního života. V duchovní sféře znamená sebezpytování a odchod do ústraní, ve vztahu pak může znamenat jednak osamělost v stávajícím vztahu, ale také poznání důležitosti toho, co nám vztah poskytuje.

   

 • 14.

  X. Kolo osud

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Podle toho, jak pojímáme osud, můžeme Kolo osudu chápat buď jako výraz lidské bezmocnosti a fatalismu, nebo jako odkaz na zkušenost, získanou na cestě životem.

  V povolání může tato karta věstit tíži jednotvárnosti a rutiny, ale znamená také že si tento fakt uvědomujeme a můžeme situaci řešit. V úrovni vědomí upozorňuje na věčný koloběh překonávání překážek, se kterým přichází moudrost. V osobních vztazích naznačuje, že naše současná situace je neuspokojivá a je třeba najít příčinu, než ji začneme řešit.

   

 • 15.

  XI. Spravedlnost

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Spravedlnost představuje objektivní poznání, nepodplatitelnou vyváženost a slušnost. Je kartou vysoké míry vlastní zodpovědnosti.

  V zaměstnání je karta doporučením, abychom sebekriticky zhodnotili situaci a teprve pak vyvodili závěry. V duchovní sféře symbolizuje vystřízlivění a logický rozbor situace. V osobních vztazích ji vystihuje nejlépe rčení: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“

   

 • 16.

  XII. Viselec

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Viselec znamená, že jsme v po krk v nepříjemnostech. Pasivita, kterou tato karta značí, může věstit například nemoc.

  V pracovní sféře jde především o stagnaci a někdy i po zmar našich záměrů. I v duchovní sféře značí tato karta krizi, přílišné zaujetí jedním tématem a podobně. V oblasti vztahů se projevuje vliv této karty nejbolestněji. Nacházíme se v nepříjemné situaci a teprve odhalení chyb přinese osvobození.

   

 • 17.

  XIII. Smrt

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Je kartou rozloučení, uvolnění, konce.Tím se také uvolňuje prostor pro nový začátek.Je vždy kartou konce přirozeného, nikdy ne násilného, ale také kartou bolestné zkušenosti.

  V pracovní sféře je výzvou k ukončení dosavadní činnosti, v oblasti duchovní je pak většinou krokem k odvržení starého obrazu světa. Ve sféře milostné většinou znamená rozchod.

   

 • 18.

  XIV. Mírnost

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Mírnost v názvu této karty značí spíš „pravou míru“. Je symbolem harmonie, vyrovnanosti, umírněnosti a klidu.

  V povolání značí tato karta období klidného dokončování započatého, v duchovní sféřa pak harmonický soulad těla a duše. I v osobních vztazích je kartou pozitivním značí pevné láskyplné vztahy bez výkyvů.

   

 • 19.

  XV. Ďábel

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Podstata této karty se vystihuje jen těžko, protože leží pro každého někde jinde. Obecně se dá říct, že symbolizuje „odvrácenou stranu“ jiných tarotových karet.  Tato karta je každopádně varováním a výstrahou a naznačuje, že si ve svém konání zahráváme s ohněm.

  V povolání značí, že jsou naše morální zásady vystavovány zkoušce. Může jít o obchod na hraně zákona, úplatky či zneužití něčí důvěry. V úrovni duchovní svědčí Ďábel o poznání vlastních temných stránek a v osobních vztazích varuje před zaplétáním se do vztahů příliš nevyrovnaných, jednostranných a jakkoli účelových.

   

 • 20.

  XVI. Věž

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Věž je kartou hroutící se jistoty. Může se to týkat jak životních zásad, tak i osobních vztahů. Zhroucení starých jistot však může přinést osvobození.

  V oblasti povolání svědčí Věž o tom, že jsme nebo budeme vytrženi ze starých pořádků. Obvykle to bývá výpověď, která naruší obvyklý běh našeho pracovního života. V úrovni vědomí znamená tato karta, že budeme konfrontováni s šokujícími poznatky, které jsme si zpravidla dlouho nechtěli připustit. V osobních vztazích je Věž předzvěstí radikální změny.

   

 • 21.

  XVII. Hvězda

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Hvězda symbolizuje naději, moudrost a vyšší poznání. Naznačuje, že to, co děláme, bude mít dopad na naši budoucnost a také to, že můžeme doufat v příznivý výsledek.

  V profesní sféře karta znamená, že začínáme projekt, který má dobré vyhlídky. V duchovní sféře Hvězda naznačuje plánování budoucnosti v širších souvislostech. V osobních vztazích je pak příslibem šťastných setkání.

   

 • 22.

  XVIII. Měsíc

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Měsíc nás zavádí do světa noci, inspiruje předtuchy a sny. Sny klidné, i noční můry. Karta Měsíc symbolizuje převážně temnou stranu nočních myšlenek.

  V povolání je tato karta výrazem obav z pracovního selhání, ztráty zaměstnání a podobně. Obavy jsou však často iracionální a při realistickém zhodnocení vidíme jejich nesmyslnost. V úrovni vědomí svědčí karta o velké příležitosti, tak o velkém nebezpečí. Je to onen mythický sestup do podzemí. V osobních vztazích značí zejména zasněnost, nerealističnost a stavění vzdušných zámků. Temné sny mají bohužel často prozaické vyústění.

   

 • 23.

  XIX. Slunce

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Slunce je kartou radosti ze života, vitality a důvěry. Představuje také osvícení a výtezství nad zlem a temnotou v nás.

  V profesni znamená sluneční karta uspokojení z práce a dobré výsledky, které přináší komunikativnost a sebevědomí.

  V duchovní sféře věstí tato karta poslem sebepoznání, a z něj plynoucí sebedůvěry a moudrosti. Ve sféře vztahů je poslem pozitivního období, plného dobré nálady a velkorysosti.

   

 • 24.

  XX. Soud

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Karta Soudu, je, navzdory svému názvu, zejména kartou znovuzrození a osvobození, kartou oproštění od nepodstatného.

  V pracovní sféře upozorňuje karta, že nastává rozhodující období a nové cesty, která je naším opravdovým posláním. V duchovní sféře věstí odhodlání k důležitému kroku – konečně se odhodláme dodívat zpříma do tváře svým nedostatkům. Ve vztahové sféře nám napovídá, že můžeme objevit ve svých součastných partnerech jinou kvalitu a pravý smysl vztahu.

   

 • 25.

  XXI. Svět

  ...
  ...
  Autor: archiv
  Tato karta symbolizuje jednotu, harmonii, šťastný konec.

  V pracovní sféře znamená, že jsme si svou profesní dráhu vybrali správně, v úrovni duchovní je Svět symbolem šťastné zkušenosti, počinu, který je důležitý pro sebepotvrzení a spokojenost.

  V rovině vztahů naznačuje, že vztah, který prožíváme, nebo ten, který se blíží, je naším životním.

   

 • 26.

  21 zásad výkladu tarotu

  ...
  ...
  Autor: shutterstock.com

   

  Významy karet Velké Arkány jsme proběhli jako školní výprava středověký hrad. Pokud se chcete tarotu opravdu věnovat, je třeba studia mnohem hlubšího. Napíšu tedy jen stručně, že se soudí, že čtyři serie Malé Arkány symbolizují čtyři středověké stavy. Meče rytíře, kalichy duchovenstvo, mince obchodníky a žezla zemědělce. No a teď už předám slovo jednomu z našich největších hermetiků. Lasenicových jednadvacet pravidel je nejlepší ilustrací, jak vážnou záležitostí výklad karet je, ale pokud jste vzali do ruky tarotky a srdce se vám zachvělo, směle do toho.

   

  Pierre de Lasenic:

  (Pierre de Lasenic byl jedním z nevýznamnějších mágů minulého století a byl to, kupodivu, Čech.)
  Jedenadvacet pravidel tarotové hieromancie

   

  1. Nevykládejte nikdy tarotem problémy malicherné a bezvýznamné; k výkladu přistupujte vždy vážně a vystříhejte se vnitřní nedůvěry, posměchu a lehkomyslonosti.

  2. Při vykládání nikdy nesmí býti přítomny nezúčastněné osoby, nýbrž vždy jenom operatér a eventuálně ten, jehož se výklad týká.

  3. Před výkladem tarotu oblékněte se do volného šatu.

  4. K výkladu buďtež užity jenom karty, které jsou vaším majetkem, tedy nikoliv půjčené a jež nikdy nesloužily hře ani čemukoliv jinému, než k výkladu; doporučuje se, aby měl vykladač jednu hru ke studiu a zvláštní k vážným operacím.

  5. Na karty, jimiž má býti vykládáno, nemá býti nikdy připisován jejich význam; největší vykládací cenu má jenom ta hra, která má co nejméně hotového mechanismu. S počátku, dokud ještě plně neovládáte zpaměti význam jednotlivých arkán, doporučuje se užíti jakožto pomocného prostředku v připravených tabulek.

  6. Mantickou operaci konejte vždy po západu slunce, individuálně podle fází měsíce (přibývající měsíc pro muže nebo dotazy rázu kladného, ubývající měsíc pro ženu nebo dotazy rázu záporného); doporučuje se, bráti též ohled na planetární signaturu dne, podle individuální povahy; všeobecně jest nejvhodnější noc v pondělí a pátek.

  7. Místnost k operaci vhodná má býti vzdálena všeho ruchu a operatér má seděti tváří k severu u prázdného stolu, jenž může býti pokryt černou látkou.

  8.Dříve, než přikročíme k výkladu rozmíchejme karty na stole tak, aby nebylo v naší moci je-li ta, nebo ona karta hlavou nahoru či dolů. Poloha karty, právě tak jako její sousedství nesmí býti určena vaším vlivem, nýbrž vlivem osudu a náhody. Význam obrácených karet může, ale nemusí býti též brán v úvahu (není nutno jej uváděti, neboť jest vždy opačný významům uvedeným v tabulkách, při čemž ale v zásadě lichá čísla značí dobrou, sudá špatnou věštbu.

  9. Tažení karet má se díti zásadně levou rukou.

  10. Karty se čtou vždy směrem od prava do leva (není-li výslovně udán směr opačný).

  11. Jedna karta vždy představuje tazatele, tj. toho, jemuž karty vykládáme. Blízkost či vzdálenost od této tazatelovy karty určuje i časovou vzdálenost události. Tazatele představuje vždy arkánum 21. - Svět (bez rozdílu pohlaví), nebo ark. 1. u muže, ark. 2. u ženy. Nevyšel-li tazatel ve vyložené řadě, musíme jej vyhledati v taloně a položiti vlevo před hru a před tuto kartu ještě jinou, náhodně z talonu vytaženou.

  12. Při čtení (výkladu) dává každá karta vždy význam a smysl kartě na levo následující. Proto má operatér vždy spoutávati myšlenky, i když se mu zdá, že smysl karty nemá nic společného s významem karty na levo následující. Pamatujte si, že jedna karta vždy reaguje na druhé.

  13. Vedle mnoha jiných okolností jest správnost věštby závislá především na disposici vykladače. Je-li v okamžiku vykládání disponován, nastává vždy tzv. "zapojení" do příčinné úrovně. Toto zapojení zjistíme snadno při první retrospekci vyložených karet, navazují-li hned zpočátku svým významem přímou reakcí na danou otázku; není-li zapojení docíleno, odložme výklad na jiný den.

  14. Nezapomeňte základního pravidla Fabre d'Olivietova: Jedna třetina událostí je určena, druhá třetina závisí na lidské vůli a poslední třetina je věcí prozřetelnosti. Ježto určující osudovost a lidská vůle se obyčejně téměř mimovolně spojují, můžeme předvídati události s dvoutřetinovou jistotou.

  15. Karty vykládejte vždy vzhledem k subjektu, tj. přizpůsobte všechny přijaté i smluvené významy tak, aby souhlasily s okolnostmi zvláštního případu otázky, jako jest postavení, věk, pohlaví atd., osoby která se radí.

  16. Zatím co mícháte kartami, učiňte svoji mysl tak čistou jak jen možno a zbavte ji osobní předpojatosti a napřed utvořených ideí, neboť váš úsudek byl by jimi zabarven; proto je snadnější správně věštiti osobě cizí, než sobě nebo příteli.

  17. Na počátku výkladu proběhněte rychle kartami, aby se vám vtiskla do mysli všeobecná tendence sudby a potom začněte znovu čísti kartu za kartou, podrobně je vykládajíce.

  18. Nezapomeňte, že v zásadě veliká arkána představují mocnější a působivější síly než jsou ony, přisuzované arkánum malým, která tvoří většinou spojky předchozích.

  19. Radíme-li se s tarotem za určitým cílem, který jest ve spojitosti s tazatelem, jest nezbytně nutno vyvoliti vhodné symbolické zastoupení. Jsou-li to vztahy nějaké osoby k tazateli, bývá toto zastoupení zpravidla vybíráno ze serie figur malých arkán, podle všeobecného významu (inteligence milující, bojující, tvořivá, atd.) a nebylo-li automaticky taženo ve hře, vřazuje se do ní stejně jako karta tazatel. Nejedná-li se o osobu volíme z malých arkán tu kartu, která svým významem dotazované věci se nejvíce přibližuje.

  20. Po skončení výkladu uložte karty do hedvábného sáčku a zavřete je do skříňky tak, aby k nim nikdo neměl přístupu.

  21. Doporučuje se, abyste výklady postavení karet zaznamenávali do zvláštní knihy, zapisovali si výsledky předzvídaných událostí a tak stálým kontrolováním se učili správnému výkladu.

   

   

   

Autor: neo

Nevíte si rady?
Zavolejte svému osobnímu poradci!

Další věštci

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko
Zavřít
Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz