Máme rádi zvířata… a v čínském horoskopu k nim musíme přistupovat bez předsudků. Kolik z nás by si vybralo jako svého zvířecího patrona třeba vepře nebo zajíce? Moc asi ne, co? 
Jenže v rámci čínského horoskopu jsou nám tato zvířata přidělena a musíme se s jejich neokázalou podstatou smířit, uvažovat o ní, přivyknout jí a nakonec i přijít na chuť. Stejně důležitou roli však hrají živly.

Autor: archiv redakce

Navíc nám čínský horoskop pomáhá vymanit se ze stereotypního náhledu. Majestátní Drak nemusí být vždycky jen moudrý, naopak, může být pošetilý a nesympatický, Tygr prchlivý a nestálý a Vepř naopak symbolem morálky.

Docela slušné duchovní cvičení, když se to vezme kolem a kolem. Traduje se také, že pochází od Buddhy, který prý uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých bytostí. První přiběhla průbojná Krysa, za ní pracovitý Buvol... Mezi posledními se objevili věrný Pes a svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata odměnit. Dar měl být nádherný a měl obdarovaným zaručit nesmrtelnost.

Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem.
Číňané říkají, že každý člověk má v srdci ukryté zvíře roku, ve kterém se narodil, ale mnohem pravděpodobnější je, že čínský zvěrokruh dali dohromady čínští filozofové, aby symboly jednotlivých vlastností víc přiblížili lidem.

Role živlů je v čínském horoskopu mnohem významnější než v evropském a živly také do velké míry určují vlastnosti zvířat, která jsou jim přiřazena.

Autor: archiv redakce

Živly v čínském horoskopu

Dřevo 
Živel dřeva symbolizuje růst, expanzi, průbojnost a životní sílu. Jeho energie je jangová, tedy aktivní a „mužská“. Živel dřeva je podobný rostoucímu stromu, který nabírá na síle a překypuje životní energií. Dřevo je živlem mládí a nových začátků.
Chybí vám v životě energie?

Pak se obklopte věcmi, které odpovídají energii dřeva, tedy předměty zelené barvy a moderních tvarů. Pak se vám vrátí motivace i chuť pouštět se do nových věcí.

Energii dřeva ovšem nepřímo podpoříte i tehdy, když přidáte element vody, která ho živí – o vlastnostech vodního živlu bude řeč později.

Přebytek energie dřeva naopak přináší pocity hněvu, přetlak energie a podrážděnost. Pro utlumení energie dřeva a přemíry této rozpínavé a tvořivé energie je vhodné přidat prvek kovu, jenž dřevo ničí.

Oheň 
Oheň znamená moc, vášeň, dynamiku a i jeho energie je považována za jang, mužskou.

Pokud vládne ohnivý živel, znamená to bojovnost, zápal, nadšení, a radost. Stejně jako u skutečného ohně jsou tyto vlastnosti užitečné, ale pokud převládnou, mohou způsobit katastrofu.

Přebytek energie ohně se projevuje agresivitou, netrpělivostí, ale také pocity nenávisti. Zkrátka záležitostmi, které jsou vskutku ohnivé a žhavé. Pokud máte nedostatek ohnivé energie, přichází skleslost, deprese, člověk o sobě pochybuje, má problémy s komunikací… Ohnivou energii přilákáme použitím červených odstínů a ostrých výrazných tvarů, ale také když přidáte živel dřeva, protože dřevo živí oheň. Naopak, pokud cítíte, že vám ohně přebývá, vyřešíte to přidáním prvku vody, která přílišný oheň uhasí nebo udrží v přiměřených mezích. 

Země 

Země je prostě domov. Mírný živel, symbol pohody a klidu. Přináší harmonii, evokuje zázemí a stabilitu. Stabilní je i jeho vyvážení prvků jang a jin. Zemský živel souvisí s rodinou, přirozeným vývojem, neustálým koloběhem.

Nedostatek zemského živlu ve vašem životě se projeví absencí klidu, pohody a jistoty.

Abyste jeho nedostatek vyrovnali, obklopte se věcmi, které zemský živel symbolizují – to znamená hodně žlutých a hnědých odstínů a různých drobností a detailů, které vytvářejí útulnou a příjemnou atmosféru. Pomáhá též přidání živlu ohně, který podle teorie pěti elementů zemi živí.

I energie země však lze mít nadbytek. Projevuje se to jako přílišná odpovědnost, nadměrné ochranitelské sklony a neklid. V tom případě vám pomůže živel dřeva, který zemi ničí. 


Kov 
Živel kovu je přísný, čistý a pevný, stejně jako skutečný kov. Tento živel má pasivní „ženskou“ energii jin, která se v případě kovu projevuje jako stahující a zjednodušující princip. Kov přináší pořádek, koncentraci a soustředění a chaos proti němu nemá žádnou šanci.

Živel kovu znamená odhodlání, odvahu, vytrvalost a pevný řád. Pokud vám tyto vlastnosti v životě chybí, nejspíš potřebujete energii kovu podpořit. Znamená to používat hodně bílé barvy, vsadit na jednoduché, čisté a minimalistické tvary a zbavit se všech nepotřebných zbytečností. Jinou možností, jak podpořit kov, je přidat prvky země, protože země živí kov. Nadbytek kovu se projevuje v podobě smutku, který z prázdnoty a jednoduchosti tohoto živlu pramení. Jestliže je to váš problém, pak potřebujete do svého života přidat prvek ohně, který energii kovu omezí. 

Voda
Vodní živel symbolizuje klid, relaxaci a jemné energie. Je to živel s jinovou „ženskou“ energií a jeho charakteristikou je vlídnost, přizpůsobení se, zklidnění a rozjímání. Voda přináší obnovu a pomáhá nám zpomalit hektické tempo života. Symbolizuje klid, ale i intuici a moudrost.

Pokud vám v životě vodní živel chybí, projevuje se to neschopností odpočívat, zklidnit se a relaxovat. Stálý stres znamená právě nedostatek vodního živlu.
Energii vody podpoříte modrými odstíny nebo doplňky v temně černé, nepostradatelné jsou měkké materiály a oblé tvary. Vodu podpoříte i díky využití elementu kovu, který podle teorie pěti živlů vodu živí.

Nadbytek energie vody se naopak projevuje pocity strachu – přehnaného, neopodstatněného, zbytečného. Jak se jich zbavit? Přidejte do svého života prvek země.

2240674:gallery:true:true