Co je biorytmus?

Termín biorytmus poprvé použil v roce 1890 německý lékař Wilhelm Fliess. Na základě záznamů svých pacientů vypracoval statistiku, díky které definoval, že kondici každého jedince tvoří neustále se opakující cyklus, mající vliv na jeho fyzické, psychické a intelektuální zdraví.

Už doktor Fliess byl přitom schopen spočítat, že každý z těchto cyklů je jinak dlouhý. V roce 1930 pak vědci rozvinuli tuto teorii a na základě četných experimentů zjistili, že každý z těchto cyklů má navíc své kritické dny.

Jak zjistíte svůj biorytmus?

Výpočet tří sinusoid vašeho biorytmu je velmi jednoduchý. Stačí jen znát datum vašeho narození a potom ho zadat do programu, který vám sám vypočítá, v jaké fázi se vaše tři cykly zrovna nachází.

Rozklíčovat křivky je pak už jen na vás. Když se nachází nad základní linií (označenou jako nula), pohybuje se váš biorytmus v pozitivních hodnotách, naopak pod touto základní linií se cykly nalézají v útlumu. Kritickými dny nazýváme takové dny, ve kterých sinusoida prochází základní linkou (a její hodnota je tedy 0%).1988277:gallery:true:true

Fyzický cyklus:

 • Délka cyklu je 23 dnů.
 • Má vliv na zdraví, fyzickou kondici, množství energie, koordinaci, sílu, obranyschopnost proti nemocem, pravděpodobnost fyzických zranění, odolnost organismu.
 • Pozitivní fáze je od 2. do 11. dne. Jedinec pociťuje příval energie, může se spolehnout na rychlost svých reflexů, zvyšuje se aktivita a chuť sportovat. Toto období je ideální pro náročné fyzické práce nebo pro naplánování operace. Organismus totiž regeneruje daleko rychleji.
 • Kritická fáze přichází každý 1. a 12. den cyklu. V tyto dny si dejte velmi velký pozor, jste totiž nejnáchylnější k fyzickým zraněním či virózám. Imunita je oslabena, mohou se objevit bolesti hlavy, či dokonce migrény.
 • Negativní fáze nastává od 13. do 23. dne cyklu. V tomto období klesá vaše energie a naopak roste únava. Věnujte se spíše relaxačním pohybovým aktivitám, neponocujte a zbytečně se nevystavujte riziku. Jste náchylnější k virovým onemocněním i k fyzickým zraněním.

Emoční cyklus:

 • Délka cyklu je 28 dnů.
 • Ovlivňuje, jakou máte náladu, jak se cítíte, jak projevujete své emoce, ale také vaši kreativitu, senzitivitu a empatii.
 • Pozitivní fáze je od 2. do 14. dne. V tomto období jste velmi kreativní a pociťujete příval dobrých nápadů. Cítíte se velmi sebejistí, jste optimisticky naladění, přátelští a otevření novým ideám. Toto období se báječně hodí k uzavírání smluv, všem tvořivým činnostem, společenským aktivitám a budování vztahů.
 • Kritická fáze přichází každý 1. a 15. den cyklu. V tomto období se objevují neodůvodnitelné pocity osamění, nepochopení a především podrážděnost. Necháte se velmi snadno vyprovokovat a nikdy nemáte daleko k hádce. Snažte se v tyto dny příliš nekomunikovat s okolím a dávejte si pozor na jazyk.
 • Negativní fáze nastává od 16. do 28. dne cyklu. V tyto dny pomalu klesá vaše sebevědomí a potřeba navazovat sociální vazby. Jste náchylnější ke splínům a depresím, klesá vaše schopnost tolerance a může tak častěji docházet k partnerským neshodám. Snažte se hodně relaxovat a nejdříve přemýšlejte, než něco řeknete.

Intelektuální cyklus:

 • Délka cyklu je 33 dnů.
 • Ovlivňuje vaši schopnost logického a analytického uvažování, dělat správná rozhodnutí, řešit náročné úkoly a paměť.
 • Pozitivní fáze je od 2. do 16. dne. V tomto období jste na vrcholu svého intelektu. Jste velmi organizovaní, koncentrovaní, bez problémů se dokážete soustředit i na náročné úkoly. Právě teď je nejvhodnější doba na řešení systematických projektů, učení se nových věcí a čelení i těm nejnáročnějším výzvám.
 • Kritická fáze přichází každý 1. a 17. den cyklu. V tomto období se cítíte bez nápadu a máte tendence dělat neuvážená a špatná rozhodnutí. Raději proto na tyto dny neplánujte uzavíraní důležitých smluv a manipulaci s finančními prostředky.
 • Negativní fáze nastává od 18. do 33. dne cyklu. Pomalu klesá vaše schopnost soustředit se a řešit náročné úkoly. Může se objevit psychická únava a syndrom vyhoření. Pokud to jde, neplánujte si na toto období žádné zkoušky ani náročné pracovní porady.