Kouzlo rychlé ochrany

Jakmile vás začne někdo ohrožovat, třeba „jen“ psychicky, představte si, že se nacházíte ve velkém sloupu světla, kam nikdo nemůže. Zhluboka dýchejte a snažte se co nejvíce uklidnit. Představu bílého světla udržujte co nejdéle. Potom si představte, že se kolem vás staví průhledné, jakoby skleněné stěny velké krychle. Vy jste uvnitř a všechno negativní, co proudí směrem k vám, se odráží a zůstává venku. Asi po deseti minutách tuto meditaci zrušte.

Pokud máte pocit, že útok trvá, použijte kouzlo, které zabraňuje, aby se k  vám dostaly jakékoliv negativní vibrace, namířené proti vám. Potřebujete bílou svíčku, vonný olej a tři špendlíky.

Vhodný den k provádění tohoto kouzla je pondělí, čtvrtek nebo pátek.

Vhodná měsíční fáze je, když Měsíc ubývá.

1. Do svíčky zapíchneme tři špendlíky. První je dole, druhý v polovině, třetí je nahoře.

2. Svíčku pomažeme vonným olejem, zapálíme a necháme vyhořet až do chvíle, kdy z ní vypadne nejvyšší špendlík. Představujeme si, jak se ruší všechny negativní vibrace, které nás obklopují. Poté svíčku zhasneme, ale špendlík nevyhazujeme. Pozor, kouzlo je časově poměrně náročné, protože svíčka může do vypadnutí prvního špendlíku hořet několik hodin. Ale nemusíme u svíčky v hluboké koncentraci sedět celou tu dobu, stačí se na několik minut koncentrovat a potom prostě nechat svíčku hořet.

Z bezpečnostních důvodů jsme ale stále nablízku a svíčku máme pod kontrolou!

3. Následujícího dne opět svíčku zapálíme a necháme ji hořet, dokud nevypadne další špendlík. Přitom se opět koncentrujeme na představu zrušení negativních vibrací. Sami sebe vidíme v zářícím bílém či modrém světle, které nám poskytuje ochranu. Jakmile špendlík vypadne, svíčku zhasneme.

4. Třetí den postupujeme stejně, ale s tím rozdílem, že svíčku necháme dohořet až do konce. Poté vezmeme všechny tři špendlíky a zbytek svíčky, zabalíme a zakopeme nebo zahrabeme na zahradě nebo někde venku do hlíny.