Mnohý mág, magička, ba i leckteré mágče si teď zamnuli ruce. Konečně šťavnaté téma a navíc se před létem bezvadně hodí. Kdo nemá svoji stálou, tak sbalí nějakou kost, jak praví píseň, dámy podpoří lesk své pleti vhodným kouzlíčkem, zkrátka, všechno půjde jako po másle.

Kdepak, moji milí, důkladné teoretické průpravě neuniknete, magie milostná zvaná též červená je velmi nebezpečná a vězte, že získat něčí náklonnost pomocí milostného filtru proti jeho vůli se karmicky rovná znásilnění. Že byste nikdy nic takového neudělali? Dobrá, ale hrstka historie a nějaké to školometské roztřídění vás nezabije.

Cíl je cestou, cesta je cílem

Abychom se hned na počátku neztratili ve zmatení pojmů, je třeba vyjasnit jednu podstatnou věc.  V jedné z „větví“ sexuální magie je láska a milování cílem, o který mág usiluje zaklínadly, filtry  a dryjáky, v druhé je sexuální akt cestou, jak získat čarodějnou energii, nebo je milostné spojení přímo magickým rituálem, esoterickou operací.

Postupy jsou tedy z podstaty dost rozdílné, a zatímco milostné čarování a „nápoje lásky“ byly vždycky velmi oblíbené, hojně používané lidem i vzdělanci a začasté taky slušně zaplacené, „umění a věda o užití sexuálních zážitků k rozšíření vnitřního světa“ zůstalo od časů staroegyptských mystérií spíše hermetickou záležitostí, podle mého názoru zejména proto, že většině lidu, ni vzdělanců se nechtělo kazit si spontánní a nevázanou zábavu meditacemi, vzájemnou fixací pohledů, řízením dechu a podobnými praktikami, vyžadujícími přísnou sebekázeň a zcela potírajícími radosti, které tahle aktivita obvykle přináší.

 Než tedy podlehneme svým horším sklonům a pustíme se do milostných čar, podnikneme výlet do exotických krajin tantry a letmo se seznámíme s charismatickým Aleisterem Crowleym.

Hadí síla

Ať byla doba jakákoli, pod vládou těch nejnevlídnějších náboženství, vždycky si sex našel své místo nejen v lidském životě (ze kterého ho jaksi vyškrtnout nelze, pokud nemá druh homo sapiens vyhynout), ale i v duchovní sféře společnosti. Každý esoterismus má svou (často pečlivě tajenou) sexuální dimenzi, každé náboženství má své sexuální rituály. (Není například tajemstvím, že někteří křesťanští světci a světice zakoušeli při „obcování“ se sladkým Ježíšem stavy, jejichž popis připomíná aktivity diametrálně odlišné od modlitby.)

Základy sexuální magie ovšem pocházejí z vyznání méně tělamorných, než je křesťanství. Její kořeny můžeme hledat v tantře, v praktikách některých gnostických sekt, u etruských mágů, v mystériích staroegyptských esoteriků, v kultu ohnivého hada, v černošské magii a dokonce i v kabale.  V Evropě se těmito praktikami zabýval řád Ordo Templi Orientalis, P.B. Randolph a ve známost je uvedl Aleister Crowley, osoba rozporuplně hodnocená, mnohými magiky kvůli svým výstřelkům zavrhovaná (traduje se, že při jakési roztržce v řádu Zlatý úsvit vpadl na jednání s černou maskou na tváři a navíc oděn v kiltu se vším příslušenstvím), avšak prezentující praktiky natolik poutavé, že získaly množství následovníků.

 Vzhledem k tomu, že nemíním dávat vám podrobný návod na provádění tantrického sexu (zaměření i poslání Pevnosti je přece jen maličko jiné), omezím se na stručné shrnutí.

Jde v podstatě o aktivizaci „hadí síly“prostřednictví sexu, respektive přetavení sexuální energie v energii magickou. Není vlastně divu, že se sex v komunikaci s astrálem využívá, protože sexus sám o sobě má silný emotivní náboj a zvýšená aktivita, ale i abstinence může vytvářet (a taky často i mimovolně vytváří) „silová pole“.  Příkladem míst, kde negativní zony vytvářela abstinence, jsou kláštery, kasárna, vězení, tedy místa obecně málokdy šťastná. Výron pozitivní energie lze ovšem těžko najít i v nevěstinci.

 Sám sexuálně magický akt je poměrně náročný, protože pro zdárný průběh je nutné nepropadnout obvyklému prožívání sexu, ale přeměnit ho v akt imaginace ovládané vůlí. Tantrický sex proto vyžaduje například vzájemnou fixaci pohledů partnerů, řízené dýchání a podobně, karezza zase nesmí skončit vyvrcholením. Hermetičtí vyznavači podobných praktik varovali před „levou stezkou“, což znamenalo, že od posvátné praxe magik přejde k méně posvátnému užívání si. No, zřejmě se to nejednou stalo. Součástí obřadů bývá tanec, pantomima i složité rituály.

 Akty tohoto druhu sexuální magie byly některé formy černých mší, slavná Crowleyho „gnostická mše“, ale i různé druhy oslav plodnosti. Tam ovšem nebyl, jako u výše zmíněných kultů, dominantní prvek mužský, šlo spíše o přenášení plodivé síly žen na pole a zvířata. Sem patří májové obřady s milostnými hrátkami v polích, rituály uctívání Matky Země spojené se sexem a podobně. Dodnes podobné obřady najdeme u vyznavačů kultu Wicca.

 Sex bývá také součástí přijímacích ritů a zkoušek některých moderních řádů, často je ovšem obtížné rozlišit, kdy jde o magii, a kdy o nějaký druh ozvláštněné „swingers“ party, nebo o sraz vyznavačů okrajové sexuální libůstky.

 Sexuální magie má svou alternativu i pro osamělé, není třeba hledat protějšek, naopak, imaginativní vytvoření sukuby či inkuba má být  výsledkem „náročného psychofyziologického výcviku“. Styk s takovým fenoménem pak vede k stavům rozšířeného vědomí.

V tomto bodě jsem v pokušení nechat na rozumu a zkušenostech vážených čtenářů posouzení, jak náročný výcvik to musí být a zejména, jak mocné síly rozpoutá.