Rituál přinášející sílu k milování pochází ze sladké Francie, kde se, přiznejme si, na sexuální magii specializovali...

Tento obřad se provádí za úplňkové půlnoci. Připravte si dvě rudé svíce, tři dubové listy, čerstvě utržené, suchou vaječnou skořápku, malý váček z jemné látky, nejlépe červené, provázek stejné barvy a dva kameny velikosti slepičího vejce.

Zapálené svíce umístěte po stranách oltáře, potom s pomocí kamenů rozdrťte vaječnou skořápku. Dubové listy položte na stůl tak, aby se dotýkaly, a posypte je drtí. Potom na ně položte kámen a vyslovte toto zaklínadlo:

Duchové dubu a kamenů

Vy, kteří vládnete životu a smrti,

darujte mému tělu žár a oheň,

pozvedněte mě výš

svojí silou.

Stůjte při mě, ať se tak stane.

Pří zaklínání si představujte milování s tím, po kom toužíte.

Potom vše, kameny, listy i rozdrcenou skořápku shrňte do sáčku a pevně zavažte na tři uzly, pak uhaste svíčky. Váček uchovejte na bezpečném místě blízko své postele.

I další kouzlo pochází z Francie, země lásce zaslíbené, a slouží k přivolání nového milence.

Nejprve se důkladně vykoupejte... Lázeň si připravte úplňkové noci, po půlnoci, ale před východem slunce, a do koupele nakapejte růžový a rozmarýnový olej, můžete přidat i několik lístků routy.

Za úsvitu, důkladně vykoupaní a bez šatů, se v dobře osvětleném pokoji postavte tváří k jihu a opakujte následující zaříkávání čtyřikrát, nejdříve na jih, pak na západ, sever a nakonec k východu.

Volám vás, Duchové svádění,

Vůdci čtyřiačtyřiceti legií,

svolejte ty, kteří vám slouží,

kažte jim nebojovat proti mně žádný den

a dát mi, po čem toužím.

Když vyslovíte toto zaklínadlo ve všech směrech, otáčejte se od jihu k západu, k severu, pak k východu a opakujte následující zaklínadlo:

Mocná královno Panno

Východních sil,

má slova slyš

a pomoz mi,

aby se sen můj naplnil.

Ať se tak stane.

Pak se otočte tváří k jihu, aby kouzlo bylo dokonáno.

Vhodné je poděkovat potom duchům, které jste přizvali ku pomoci.

***

Možná že vám opravdová „vážná“ magie se svícemi a tradičními zaklínadly nahání trochu strach a připadáte si při ní divně. Zkuste tedy civilnější verzi.

Stačí si opatřit nějaký předmět, který chcete objektu své touhy darovat a o kterém víte, že ho přijme. Nemusí to být nic trvalého ani nákladného, bohatě stačí třeba ovoce.

Pak předmět vezměte do dlaní, zavřete oči a představujte si společné milování, procházku, romantickou večeři, prostě to, co byste se svým vyvoleným či vyvolenou chtěli podnikat, intenzivně na to myslete. Pak předmět lehce polibte a co nejrychleji darujte...