Je pověst pátku třináctého oprávněná? Je třináctka ve spojení s pátkem opravdu nešťastná, nebo je to jen pověra?

Z pohledu astrologa a astrologie nemá pátek 13. žádný význam. Je to den jako každý jiný. Astrolog vždy posuzuje postavení nebeských těles, a to bývá pokaždé jiné. Někdy lepší, někdy horší.

Jinak pokud vím, tak pověst tohoto dne zřejmě pramení z historie, z pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovaly mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu.

Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Hovoří se také o pátku, kdy byl ukřižován Ježíš, a jistě by se našly i další „zaručené informace“, které zdůvodní špatnou pověst tohoto dne …

Mnoho lidí má z pátku třináctého hrůzu. Máte pro ně nějakou radu?

Jednak si nemyslím, že by bylo mnoho lidí, kteří by měli z pátku 13. nějakou hrůzu, ale je fakt, že v tento den jsme ostražitější, a hned jak se nám něco nepříjemného stane – např. jako dnes mně, že přestane v době, kdy mám být on-line přítomen na chatu, jít elektrický proud – tak máme tendenci si hned říci: no jo, vždyť je pátek 13.

Pokud bych měl dát nějakou radu, tak určitě tu, kterou člověk získává zkušenostmi nebo tehdy, když se setkává s nějakou opravdu dramatickou situací – např. závažnou nemocí, smrtí někoho blízkého atp.

Poradil bych jim: ničeho se nebojte a užívejte si prostých radostí, jako jsou blízkost milovaných, život bez války, ve zdraví, relativním blahobytu, že je co jíst a pít, kde bydlet atp... Není to zase taková samozřejmost, jak by se mohlo na první pohled jevit. Stačí navštívit různé válkami či bídou sužované země – a už je velký důvod pro radost z našeho života! Toho je třeba si nejen vážit, protože je opravdu krásný, ale také mít na paměti, že je potřeba si jej užívat, neb živi z něj nevyvázneme.