Každý Nov znamená nový začátek. Tématem toho Blíženeckého je komunikace , a to jak s okolím, tak ta vnitřní.  

Tento Nov nás nabádá, abychom dořešili všechny úřední záležitosti. Také je teď ideální dořešit dovolenou a rozhodnout se, kam zamíříte.

V každém Blíženci se skrývají dvě osoby, a tento Nov odhalí v mnoha z nás „zlé dvojče“.

Žijeme tak, jak jsme si přáli? Máme srovnané priority?

Tento Nov přeje i magickým rituálům, stačí, když budete intenzivně myslet na to, co chcete změnit a události se pohnou.

Dnes jsou vhodné rituály pro podporu učení a vůbec vědění. Zaříkávání na úspěšnou realizaci projektu, na kterém pracujete, ukončení něčeho starého a pokročení k novému, nalezení nového vozidla, bydlení nebo práce. Zaříkávání jakékoliv duchovní činnosti, včetně meditace, učení posvátných metod, telepatie. Kouzla k lepšímu pochopení dvojčat.