Základní energie: Vizionářství, telepatie, inspirace, soucit, tvořivost, oddanost, starostlivost, mír.

Barva: Karmínová

Základní živel: Voda

Vyhněte se: Pochybnostem. 

Pozor na: výmluvy a neupřímnost k sobě

Úplněk v Rybách - Slunce v Panně

Základní lunární živel: Voda

Základní solární živel: Země

Doporučené rituály při úplňku: Analýza snů a meditace. Pomáhání druhým /čtení z karet, alternativní medicína atp./.

Úplněk v Rybách shodí šupiny z očí
Když probíhá úplněk Ryb, přicházejí situace, které mnohým změní život. Vztahy, intuice, emoce, mnoho z toho, čeho jste si dosud nevšimli, najedou vidíte v plné nahotě. V tomto období se dobře komunikuje, například s anděly a s jinými bytostmi. Tyto dny jsou pod vlivem vody a mají modrou barvu. Proto je vhodné používat vodu, jako součást rituálu, který si budete dělat. Vodu využijte jako prostředku, který vám umožní dosáhnout na své cíle.

Rituál pro probuzení jasnozřivosti
Rituál na probuzení jasnozřivosti.Když probíhá úplněk Ryb, přicházejí situace, které mnohým změní život. Vztahy, intuice, emoce, mnoho z toho, čeho jste si dosud nevšimli, najedou vidíte v plné nahotě. V tomto období se dobře komunikuje, například s anděly a s jinými bytostmi. Tyto dny jsou pod vlivem vody a mají modrou barvu. Proto je vhodné používat vodu, jako součást rituálu, který si budete dělat. Vodu využijte jako prostředku, který vám umožní dosáhnout na své cíle.

 Připravte si nějaké mince. Nezáleží na tom, o jakou půjde měnu. Postavte se někde k vodnímu zdroji. Kdo bydlí u řeky nebo u rybníka má výhodu. Ale rituál si klidně můžete udělat doma a použít k tomu vanu nebo studnici přání, kterou si můžete vyrobit z jakéhokoli poháru. Držte minci v ruce a chvíli se dívejte do vody. Zhluboka dýchejte a vnímejte jen vodu a minci v ruce.

„Jasnozřivé schopnosti já v sobě probouzím,
dívám se na sebe a přitom vím.
Vidím své anděly, jak kolem létají.
Vidím své anděly, lásku mi dávají.
Duchovní prozření, je o čem sním.
Zázrak ten začíná, já o tom vím."

Potom si přiložte minci na čelo a ucítíte teplou energii.