Chcete se doma cítit opravdu doma? Chcete mít pocit, že nad vaší domácností někdo bdí? Zkuste si dobrého ducha přivolat následujícím rituálem: 

1)Kupte malou truhličku, rituálně ji očistěte, pak ji uchopte do rukou a třikrát ve směru hodinových ručiček obejděte místnost. s představou, že vytváříte vír, přitahující síly dobra.

2) Položte otevřenou  truhličku na zem a vyjděte ven z domu či bytu.

3) Jděte směrem na východ, vizualizujte představu domovika, jakého si přejete a „zavolejte ho“ v myšlenkách.

5) Nahlas přitom pronášejte : „Dobrý dědečku Dobrochote, vstup do našeho domu (bytu), střež dům, ochraňuj náš majetek, přivolávej dobré síly a zapuď ty zlé.“ Při tom si představujte, že se vaše imaginativní volání stahuje zpět do truhličky.

4) Přejděte k jihu a vše opakujte.

5) Přejděte k západu a vše opakujte.

6) Přejděte k severu a vše opakujte, pak přejděte zpět na východní stranu a imaginativně uzavřete kruh.

7) Pro zesílení účinku obejděte ještě několikrát dům ve stejném směru.

8)Vraťte se do místnosti, a intuicí nebo kyvadlem prozkoumejte truhličku. Pokud cítíte energii domovika, pomalu ji zavřete, ale nikdy nezamykejte.

 
Domovika je ovšem třeba si hledět, nechávat mu zbytky od stolu a také misku mléka.
Pokud ji vypije vaše kočka, nebo pes, nelamte si hlavu, zvířata už si to s duchem vyřídí samy.