Jak věštit?

Vybereme si tedy svíci příslušné barvy, ideálně novou, můžeme ji očistit aromatickým olejem. Svíčku pak umístíme do spolehlivého svícnu, zvolíme tichou místnost, kterou je možné zatemnit a kde není průvan. Dbáme na to, aby nás nic nerušilo, koncentrujeme se a pak šeptem vyslovíme otázku a svíčku zapálíme. V tomto okamžiku zavřete oči, soustřeďte se na svůj dech, dýchejte volně, klidně, nechte myšlenky plynout. Když oči otevřete, měli byste vidět v plameni odpověď.

Zářivý jasný plamen znamená potvrzení, pokud je převládající barvou plamene modrá, není pro věštbu vhodný čas, oranžové zabarvení je pozitivní, žlutá barva zas patří inspiraci.

Světelný kruh věstí problémy a převládající červená barva svědčí o tom, že se ptáte v hněvu. Třepetání plamínku signalizuje vaši nejistotu, nesnažte se situaci vyřešit silově a ještě si nechte čas na rozmyšlenou. Nízký, jasný plamínek je příznivým znamením – ohlašuje štěstí. Změny k dobrému předpovídá pohyb plamene převážně na levou stranu, doutnání naznačuje potíže.

Svoji symboliku má i rozeklaný plamen, což znamená, že tazatel stojí na rozcestí, které nabízí dvě shodně lákavé nabídky. (Ke zvolení zlaté střední cesty nabádá trojklaný plamen).

Kouzlo pro dosažení úspěchu

Někdy si nestačí jen přát, na cestě se vrší překážky a věci nejdou tak, jak bychom chtěli. Rituál se žlutou svíčkou se hodí právě pro tyto chvíle.

Budete potřebovat: – žlutou svíci – špendlíky nebo tenké hřebíky – svícen Rituál provádějte ve chvíli, kdy svítí slunce, za úsvitu, nebo před polednem. Vhodným dnem je neděle.

1. Postup:

Představujte si svůj cíl tak konkrétně a živě, jak jen dokážete. Můžete se soustředit do oblasti solar plexu, kde sídlí vaše »malé vnitřní slunce«. Na svíci pak vyryjte své přání a svoje jméno, nebo třeba datum narození či značku. Pak svíci podržte v dlaních, můžete ji políbit, dýchat na ni, zkrátka na ni přeneste své přání i fyzicky.

2. Potom vezměte špendlíky a postupně je zapichujte do svíčky, přitom vyslovujte všechny překážky, které vás dělí od cíle. Závist, váš vlastní strach, nedostatky i nepříznivé okolnosti. Tohle je důležitá, i když nepříjemná část kouzla, protože pokud si neuvědomíte svá vlastní omezení a budete neúspěch svádět jen na okolí, nebude kouzlo fungovat.

3. Postavte svíčku před sebe a zapalte ji. Vnímejte zdroj tepla a světla a očistnou sílu ohně, který vysílá vaše přání. Uvědomte si, že jak bude oheň stravovat svíci, budou z ní postupně špendlíky vypadávat. Proneste: „Tak, jako ubývá tato svíce, odstraňují sluneční síly překážky z mé cesty za (tady vyslovte to, čeho chcete dosáhnout, např. láskou, penězi, sňatkem)."

4. Špendlíky se vám nesmí nikde ztratit! Je to negativní předmět, který do sebe koncentruje bloky, zábrany a kletby, a kromě toho, že byste si jej mohli zapíchnout do nohy (což by bylo obzvlášť špatné znamení), nechcete mít takové předměty ve svém obydlí. Jakmile svíce dohoří, vosk i špendlíky odneste z domu a zakopejte nebo hoďte do řeky.

Barva svíčky je důležitá

Oheň magické svíčky očišťuje, ale z plamene svíček lze ovšem i věštit. Před věštbou je důležité vybrat si svíci barvy korespondující s tím, na co se budete ptát.

Bílá: Ochrana, očištění, cudnost, štěstí, spiritualita

Zelená: Uzdravování, prosperita, osudové štěstí, plodnost, krása, mládí

Hnědá: Léčení zvířat, domov

Růžová: Emocionální láska, důvěra, přátelství

Červená: Chtíč, odvaha, síla, sexuální potence

Žlutá: Věštění, psychické síly, mentální síly, moudrost, vize

Fialová: Fyzická síla, exorcismus, uzdravování Modrá: Hojení, spánek, klid

Oranžová: Ochrana v právních záležitostech, úspěch

No a pro úplnost černá – nekromancie, černá magie, proklínání, ale tady pozor, oheň je v takových záležitostech nespolehlivý a extrémně nebezpečný pomocník.