Už spojení těchto dvou principů, musí i v člověku neznalém vyvolávat obavy, natož u astrologů. Když se k tomu ještě přidá další dlouhodobější nesouladný aspekt – mezi Neptunem, který symbolizuje princip nejasnosti a zmatenosti, a Saturnem, který zase symbolizuje nejrůznější zkoušky, omezení, ale hlavně je to v přeneseném slova smyslu přísný, ale spravedlivý učitel, vyžadující řád a disciplínu, tak je jasné, že nudit se rozhodně v této době nebudeme.

Protože tyto aspekty jsou dlouhodobé, je zřejmé, že nás budou provázet celým únorem.

Naštěstí na nebi nebudou jen nesouladné aspekty, ale také ty opačné. K těm nejdůležitějším patří nádherný souladný aspekt od Jupitera, který vždy symbolizuje štěstí, růst a věci příjemné, k již zmíněnému Uranu. To napovídá, že do jisté míry budeme moci počítat i v těch problémových záležitostech se štěstím, že ostré hrany konfliktů budou mít tendenci být zaobleny atp.

Díky tvaru horoskopu „Jupiterské vědro“, které se častěji na nebi bude objevovat, lze také soudit, že mnohé z toho, co bude v této době započato, bude mít tendenci růst a ovlivnit větší množství ostatních. Výtečný dopad na nás mohou mít silné „vodnářské aspekty“, které naznačují zvýšenou schopnost originálního a novátorského myšlení, jež nám bude umožňovat mnohdy řešit věci do té doby neřešitelné. V případě zamilovanosti nás pak budou silně obohacovat hluboké emocionální prožitky spojené s romantikou, jemností a něžností, vyplývajících ze silných aspektů ve znamení Ryb.

Převažovat pak bude živel ohnivý a vzdušný. To samo o sobě už vyvolává představu páry, která má tendenci expandovat. Jinými slovy, zde se opět bude potvrzovat již výše uvedený trend k překotnému dění s nutností „upouštění páry“. Obvykle tedy neřízeného, formou nějakých výbuchů, konfliktů atp.

Dá se tedy říci, že únor pro nás bude dobou překotného dění, kdy si můžeme leccos důležitého uvědomit, mnohé překonané opustit a začít nastavovat věci nově, na kvalitativně vyšší úrovni. Pokud to ovšem nebudeme chtít udělat, zřejmě k tomu budeme přinucení a smát se u toho nejspíš moc nebudeme.