Druhy snů

Úklid v hlavě. V tomhle druhu snů se probíráme svými zážitky a mozek je třídí, některé zařadí do správných přihrádek a jiné do pytle se smetím. „Přerovnávací“ sen je kaleidoskopem ze střípků událostí.

Výukový sen je důvodem, proč lidé považovali sny za posly bohů. Většinou obsahuje důležité sdělení, které podle svého světonázoru můžeme považovat buď za poselství vyšší inteligence, nebo za zprávu, kterou nám posílá naše podvědomí. Zpravidla sděluje něco, co intuitivně víme, ale odmítáme si to připustit.

Řešitelský sen také může být „darem bohů“, nebo jen výsledkem toho, že sice instinktivně známe správné řešení, ale z nějakého důvodu ho nedokážeme formulovat či správně uplatnit. Znáte situaci, kdy víte správnou odpověď, ale sami si ji zpochybníte zbytečným ověřováním a nejistotou? Řešitelské sny právě takové správné odpovědi vytahují z podvědomí a nabízejí nám je.

Jasnozřivý sen nám dá krátce nahlédnout do blízké budoucnosti a většinou se týká lidí v našem okolí. Pokud pro tento jev hledáte vysvětlení mimo hájemství duchů a jiných bytostí ze zásvětí, považujte takové sny za výsledek vyvinuté intuice.

Prorocký sen se od jasnozřivého liší hlavně zaměřením na „vyšší“ cíle, bývá poselstvím rozšířeného vědomí a vyskytuje se jen velmi zřídka. Pokud vás přece jen potká, je to dar, který by bylo hloupé zahodit.

Úzkostný sen přináší pocity beznaděje. Nemůžete ven z vody, hnout se z místa, nemůžete se napít, honíte něco, co vám uniká. Takové sny vznikají zpravidla jako reakce na reálně vnější podněty a zrcadlí pocity, které máme v bdění. Pokud se takové sny opakují a vy si nejste vědomi žádných frustrujících okolností ve vašem životě, zamyslete se, jestli nelžete sami sobě. V bdění jsme schopni utvrzovat se v tom, že je všechno v pořádku, obelhat podvědomí je mnohem těžší.

Výklad snů

Životní cyklus – sny o narození a smrti má občas každý. Ženy sní o porodech a novorozencích častěji, i ty, které se ještě nestaly matkami podvědomě tuší, že taková alternativa může nastat. Sen o těhotenství samozřejmě jinak vnímá žena, která si dítě přeje, než ta, která se podobné události děsí, každopádně však bývá znakem, že o dítěti tak či onak uvažuje. U mužů bývají sny o těhotenstvích a porodech spíš nepříjemné a úzkostné, navozující pocit ztráty. Sny o novorozencích pak obecně symbolizují nové začátky, pracovní projekty, začátky vztahů a podobně. Sen, ve kterém porod pozorujeme, také může být upozorněním, že v našem okolí někdo potřebuje pomoc a my bychom tento fakt neměli ignorovat.

Sny o smrti jsou také časté a patří do kategorie těch stresujících, zvlášť když se nám zdá o smrti blízkého člověka. Pokud k podobným snům není žádný důvod (sny o smrti člověka, který je reálně vážně nemocný, mají jiný význam, vlastně jimi předjímáme katastrofický scénář a připravujeme se na něj), mohou podobné sny znamenat touhu zbavit se závislosti na dané osobě nebo potřebu změny životního stylu.

Úzkostné sny většinou přinášejí představu honu, štvanice, jsme zahnáni do kouta, hrozí nám bezprostřední nebezpečí.

Štvanice. Někdo nás honí, nemůžeme utéct, často pronásledovateli nevidíme do tváře. Důvodem, proč se nám podobné sny zdají, může být neřešená úzkost nebo nutkání, od kterého se musíme oprostit. Podobné sny mají často lidé trpící posttraumatickým stresovým syndromem nebo úzkostnou poruchou, opakující se sen tedy může být i varováním před vznikem psychické nemoci.

Past – někdy se ve snech dostaneme do místa, ze kterého nemůžeme uprchnout. Kobka, klec, past nabádá, abychom se zamysleli nad tím, co nás v životě omezuje, zpravidla ne fyzicky, ale psychicky.

Napadení – napadení, nebo ohrožení nějakou příšerou, vrahem, zakuklencem se také ve snech vyskytuje hojně a pro vysvětlení nemusíme chodit daleko. Máte s někým nevyřešený konflikt v reálném životě? Pokud zdroj ohrožení nenajdeme ve svém okolí, zbývá druhá hypotéza. Netrestáme se náhodou sami za nějaké selhání nebo neúspěch?

Zkouška – znovu maturujete, přednášíte báseň a vypadne vám text, účinkujete v divadle a máte „vápno“.  Zdávají se vám podobné sny? Zřejmě procházíte nějakou životní zkouškou, ať už se týká fyzična, morálky nebo inteligence. Potěšitelné zjištění je, že podle výzkumů studenti, kteří měli před zkouškou úzkostné sny, většinou uspěli.

Pokračování v dalším díle.