Sny o těle
Někdy ve snech figurují části lidského těla, zejména hlava a ruce.
Hlava ve snu symbolizuje většinou spíše rozumové schopnosti, pokud je ve snu akcentovaná a nepoměrně velká k tělu, pozor na egoismus.
Častým objektem snů jsou také ruce, napřažený prst většinou označuje problém, který se ve snu snažíte řešit. Pokud však míří na jiného, je dost možné, že jste i v reálu příliš vztahovační a obviňujete druhé bez důvodu.
Důležité je i postavení těla ve snu. Vzpřímený postoj většinou znamená dobrou kondici fyzickou i psychickou, ohnutá záda či jiné defekty pak pocit vlastní nedostatečnosti.
Vypadávání zubů nebo vlasů patří k nejčastějším tématům snů (nepříjemných snů, dlužno podotknout) vůbec, někdy se zdály skoro každému a symbolizují nedostatek sebedůvěry, pochybnosti, strach z fyzických problémů (ze stáří, impotence, fyzického selhání obecně).

Pokoření ve snu
Dalším častým motivem ve snu je ztrapnění, pokoření, veřejná ostuda. Nahota na veřejnosti je takřka klasickým snovým motivem a může symbolizovat jednak pochybnosti snícího o jeho postavení ve společnosti, jednak strach, že člověk před veřejností, partnerem, rodinou, apod. obnažil své nitro až příliš. Je zajímavé, že tenhle typ úzkostných snů pronásleduje více muže než ženy. Buď proto, že je mužská nahota obecně hůř přijímána, nebo proto, že pro muže je v tradiční společnosti odtajnění emocí více stresující.

Variantou tohoto snu je i sen, kdy se snícímu chce na toaletu, zoufale záchod hledá a nenachází. Důvodem snu může být dost prozaicky opravdová potřeba, ale také v přeneseném smyslu jakákoli opomíjená a potlačovaná potřeba vůbec.

Erotické sny
Erotické sny a sny se sexuální tematikou sice většinou nepatří do kategorie snů hororových, přesto nejsou vždy příjemné a často přinášejí pochybnosti. Sex s jiným partnerem, s příbuzným, s nadřízeným, s osobou stejného pohlaví či sex se znaky sexuální variace může snícího pořádně znepokojit a znejistit. „Toužím po tom opravdu?“ ptá se většinou spáč a ignoruje při tom fakt, že sny jsou většinou jakýmsi koktejlem zážitků, vzpomínek a přání, který nám mixuje naše podvědomí. Ojedinělý sen o sexu s osobou stejného pohlaví rozhodně neznamená, že snící má sklon k homosexualitě, když se však sny s podobnou tematikou opakují pravidelně a přicházejí často, je na místě se nad jejich obsahem zamyslet. Ve snu člověk často intuitivně zná pravdu, kterou si v bdělém stavu není ochoten připustit. Pokud se se sny naučíme pracovat, mohou nám i ty erotické pomoci překonat zábrany a blokády, které nám komplikují život.

Někdy se však sny se sexuálním obsahem k sexu ve skutečnosti vůbec nevztahují a mohou zrcadlit jiné úzkosti a zejména vztahové problémy. Sen o sexu s nadřízeným tedy vůbec nemusí znamenat, že snící touží po této konkrétní osobě, ale může jen zrcadlit touhu po uznání, snahu získat přízeň mocné osoby, ba dokonce může to být i přenos dětské touhy zalíbit se rodičům, vysloužit si pochvalu…

Obsah erotických snů se také mění v závislosti na pohlaví. Zatímco ve snech žen zpravidla figuruje kromě sexu i předivo vztahů, mužské sny se často soustřeďují na akt sám a mnohem častěji než u žen jsou vyvolané prostou sexuální abstinencí. Pokud jde o četnost erotických snů, jsou na tom obě pohlaví přibližně stejně.