Sny o počasí
I když to může působit poněkud zvláštně, počasí a vůbec meteorologické jevy hrají ve snech důležitou úlohu. Zpravidla totiž zrcadlí emoce, které v nás počasí vyvolává i v bdělém stavu. Samozřejmě pokud počasí ve snu figuruje jen okrajově, není třeba mu přikládat větší váhu, navíc často může tento motiv snu ovlivňovat i fakt, že je spícímu příliš teplo, nebo naopak zima.

Sluneční světlo, jaro, to všechno podporuje pozitivní vyznění snu, pakliže tyto jevy ve snu vnímáme jako příjemné. Slunce totiž není symbolem vysloveně pozitivním, může přinášet optimismus, ale může být také vražedné. Déšť zas může věštit problémy a krach nadějí, ale může mít taky funkci očistnou a symbolizovat nový začátek.

O ledu se často zdá osobám úzkostným a uzavřeným. Pokud se snícímu zdá, že ho led svírá nebo že zmrzlo něco, po čem toužil, může podvědomí skrz tyto symboly snílkovi sdělovat, že se až příliš uzavírá, není schopen vyjádřit emoce a to mu způsobuje problémy.

Bouře, vichřice, hurikány, to všechno svědčí o silných emocích, které snící zcela neovládá nebo kterých se děsí. Podobné přírodní jevy také mohou věštit, že spáč je v centru událostí, na které nemá vliv a které hrozí, že ho ovládnou. V obou případech je na místě zamyslet se, jestli není možné zvolit aktivnější přístup, který nám umožní ovládnout realitu.

Krajina snění
Stejně jako počasí je ve snu důležité i prostředí, ve kterém se odehrává.  Utěšené exteriéry, pestré barvy, bohatá vegetace, to všechno znamená pozitivní přístup k životu, naopak pustá místa, holé skály, útesy a podobně symbolizují stres a deprese. Hospodářská krajina, pole a sady jsou zase symbolem rozvoje a sebeuspokojení. Varování představují močály a pouště, které znamenají problémy zejména ve vztahové oblasti, evokují pocit úzkosti a samoty.

Univerzálním symbolem života je odpradávna strom a takovou roli plní i ve snových vizích. Zdravý strom s bohatou korunou znamená citovou zralost a uspokojivý emocionální život, naopak holé pahýly varují. Vaše sebeúcta strádá a vy mrháte svým potenciálem – intelektuálním i citovým.

Lávky a mosty symbolizují přechod z jednoho stavu do druhého a často také nutnost rozhodnutí. Nejisté provazové mosty mohou znamenat vaše váhání a obavy, než se člověk vrhne do něčeho nového.

Ve snech se samozřejmě často objevuje nejen příroda, ale i civilizovaná krajina, města, hrady, věže, hospody i nemocnice. Budova ve snu zpravidla znamená vnitřní svět snícího. Častým snovým motivem bývá dům či byt, kde jsme strávili dětství. V takovém případě je dobré uvědomit si, jak dětství ovlivňuje náš současný život a jestli některé z problémů, které právě řešíme, nemají kořen právě tam. Pokud ve snu figuruje naše současné obydlí, může to věštit domácí problémy, které nás tíží.

Kostel ve snu může znamenat potřebu spirituální očisty nebo touhu po přispění „vyšší“ moci, hrad nebo pevnost pak symbolizují bezpečí, které ale někdy může člověka nepřiměřeně omezovat.

Pokud se ve vašich snech objevuje škola, kolej, knihovna nebo jiná vzdělávací instituce, může to znamenat, že hledáte radu někoho zkušenějšího, případně že toužíte po dalším rozvoji.

Nemocnice se většinou objevují ve snech nepříliš příjemných, do kterých se promítá podvědomá obava o vlastní zdraví, případně o zdraví našich blízkých.

Zvláštní postavení mají ve snech půdy a sklepy. Jejich prostřednictvím navštěvujeme temné kouty podvědomí a setkáváme se se svými „kostlivci ve skříni“.

Kuchyň ve snu je symbolem rodiny, zpravidla se objevuje spíš v negativních konotacích.

Cestování
Zdává se vám, že řídíte auto nebo honíte vlak? Nejste sami. Motiv cest a dopravních prostředků se ve snech objevuje nejen kvůli tomu, aby nás připravil na cestování reálné. Většinou totiž věstí spíš cestu duchovní.

Vlaky a autobusy často ve snu představují stres. Odjezd vlaku má v sobě něco fatálního, vlak jen tak nezastaví. Ve snu zpravidla upozorňuje na pochybnosti o nastoupení životní cesty. Řídíte svůj život, nebo vás tlačí někam, kam rozhodně nechcete?

Auto zastupuje jinou symboliku. Řídíte ho, nebo se vezete? A pokud řídíte, vzpírá se vaší vůli, nebo je prostředkem pro dosažení cíle? Opravdu jste řidičem svého života?

Voda často zalévá naše sny a téměř vždycky v nich zastupuje emoce či spirituální stránku života. Topíte se v tůni negativních pocitů, bere vás povodeň emocí, které nemůžete zvládnout, nebo se naopak potápíte pod hladinu, abyste unikli pronásledovatelům? Voda může zrovna tak představovat ohrožení, nebo naopak cestu ke svobodě či očistu od nahromaděných problémů. Uvažujte o svých „vodních“ snech, mohou vám říct hodně o vás samotných.

Létací sny bývají radostné. Vzneseme se a letíme pryč od problémů, od přízemních starostí, ale i ve snu nás zem a všední život často přitáhnou zpátky, bezstarostný let končí, zábrany, které nás svazují v bdělém stavu, se projeví i tady. Let i úspěch je však příjemný a někdy je nutné riskovat.

Se sny o létání přímo souvisí sny o pádech. Idyla se náhle mění v tragédii, příjemný pocit v děs. Sny o pádech bývají výrazem obav, důsledkem ran, které naše sebevědomí v bdělém stavu dostává. Některé pády ve snu však mohou být i příjemné, vlastně se jen snášíme k zemi. V takovém případě jsme podvědomě přesvědčeni, že situaci zvládneme tak či tak.