Víly mají obvykle k lidem kladný vztah a snaží se jim pomoci, držet nad nimi ochrannou ruku a třeba je i obdarovat. Existuje spousta zvyků souvisejících s vílami. Už před staletími se lidé snažili si víly příznivě naklonit, aby si je nerozhněvali. Nechávali jim u vodních zdrojů koláče, květiny a na stromy jim věšeli pestré mašle. Na ochranu před jejich mocí lidem naopak pomáhaly některé bylinky, jako jsou máta, libeček či pelyněk.

Známky přítomnosti víl

Jak můžete zjistit, že jsou víly vedle vás? Když se objeví následující: náhlé nevysvětlitelné chvění nebo ševelení listů, vodní nebo písečný vír, ohýbání trávy bez patrné příčiny, nevysvětlitelné náhlé ochlazení nebo husí kůže, když jste sami v přírodě, pocit, že vám leze něco po vlasech, zčeření vody, i když pod hladinou není ryba, extrémní záchvaty neovladatelného smíchu, nevysvětlitelný výpadek času či ztráta pojmu o čase.

Čas, kdy se víly nejčastěji objevují

Nejčastěji se lidem zjevují za svítání, za soumraku, v poledne, v půlnoci a v době rovnodennosti a slunovratu. Čas zlomu je těžko definovatelný, je dobou mezi dvěma časy. Svítání není ani den, ani noc, poledne není ani dopoledne, ani odpoledne a půlnoc nepatří ani předešlému dni, ani tomu dalšímu. V zimě příroda spí, v létě kvete a přírodní bytosti jsou zaneprázdněné. Na podzim a na jaře jsou víly přístupnější kontaktům. Když budete trénovat, můžete je vycítit za rozbřesku nebo za soumraku při procházce na okraji lesa.

Místa, kde víly nejčastěji potkáte

Každé místo v přírodě, které je na pomezí dvou míst a nepatří ani jednomu, patří do říše víl. Je to jakési území bez adresy, například ostrov nebo poloostrov, které nepatří ani pevnině, ani oceánu. Kde je tedy můžete potkat? Všude na místech „mezi“, tedy na křižovatkách cest, místech, kde se rozděluje říční proud, na plážích a pobřežích, březích jezer, na ohradách, mezích, živých plotech, ostrovech, na prazích, v zákrutách, na schodištích, v chodbách, otvorech v zemi, na mýtinách, pasekách nebo místech, kde nerostou stromy, či v tůních.

Zvyky víl a způsoby, jak lidem pomáhají (nebo škodí)

Víly obecně nemají k lidem důvěru, takže je jen tak snadno nespatříte. Pokud však budete v přírodě co nejčastěji, může se vám to podařit. Zpočátku je můžete vnímat jako záblesk světla nebo náznak přeludu, můžete mít pocit, že procházíte pavučinou – to je známka, že jste vstoupili do říše polních či květinových víl.

Víly, které se usadily ve vašem domě, se často starají o ochranu domova, někdy ale můžou být zlomyslné, třeba vám něco schovají nebo to přemístí. Víly reagují na život vzrušením a city, přirozeně ovládají kosmické energie. Mají schopnost přinášet štěstí nebo smůlu, umějí uzdravovat a dokážou přivodit spánek. Kontakt s vílami má i svá tabu, pokud tedy s nimi chcete spolupracovat, nesmíte tato tabu porušit – například to, že o nich nebudete mluvit, neprozradíte jejich přítomnost nebo to, že vás nějak obdarovaly (pírkem, kamínkem, vůní, pohlazením, objetím).