Spousta Nostradamových předpovědí byla velmi přesná, některé z nich naopak vůbec ne. Co nás čeká podle jeho proroctví v roce 2020? Čeho se máme bát a na co si budeme muset dát pozor? Podle jeho slov nás čeká opět rok plný strachu, utrpení, přírodních katastrof, válek, povodní a útoků. Ostatně, tohle nás podle něj čeká dalších 26 let. Matka příroda nám dá pocítit svou ničivou sílu.

Co nás podle Nostradama čeká?

·      Třetí světová válka: Nostradamus předpověděl velký válečný konflikt pro rok 2020, kdy dojde k velké ztrátě lidských životů a také k obrovským materiálním škodám. Mír se podle něj zrodí z popela a jen málokdo ho ocení. Konflikt prý potrvá do roku 2025. Začátek třetí světové však předpovídal už na rok 2017, což se naštěstí nesplnilo.

·      Náboženský extrémismus: Třetí světová válka prý bude způsobená právě náboženským fundamentalisme v určitých částech světa. Bude docházet k nárůstu teroristických útoků, které vyvolají mezinárodní konflikt.

·      Povodně a hurikány: Prorok předpovídal, že v roce 2020 uvidíme „stoupání vod a kolaps pod nimi“. V důsledku klimatických změn bude počet hurikánů stoupat, zvláště v USA. Některé evropské země zažijí v průběhu roku silné povodně.

·      Změny klimatu: Nostradamus napsal: „Král zbaví lesy stromů, obloha se otevře a pole budou spálena žárem.“ Tato predikce by mohla předvídat zničení amazonského deštného pralesa a zvýšené poškození ozónové vrstvy. Přestože letos pravděpodobně amazonský prales nebude zničen, změny klimatu nejsou nic vymyšleného, naopak.

·      Severní a Jižní Korea se spojí v jeden stát. Nostradamus tedy neříká, jak by k tomu mělo konkrétně dojít, ale je možné, že vlastně k žádnému spojení nedojde, pouze se urovnají vztahy mezi zeměmi.

Jsou jeho proroctví pravdivá?

Jeho předpovědi jsou často děsivé, ale bohužel nemohou fungovat jako varování, to proto, že v 16. století se pravopis jednotlivých slov měnil a některá slova tedy nelze přeložit zcela jasně. Je tedy pravděpodobné, že mohlo dojít ke změně původního významu. Spousta veršů v jeho knize je nepřesných a nezmiňuje v nich ani konkrétní časy. Hodně používal šifry a narážky, například „mladý lev“ může být jakýkoli mladý panovník, stejně tak „lilie“ může znamenat Francii, ale i cokoli jiného. To, že se tedy v něčem „strefil“, je spíše náhoda. Velmi často jsou totiž jeho proroctví pouze výsledkem bujné fantazie těch, které je veřejně prezentují.