19. února – pátek

U Býků a Blíženců nejsou na dnešek vidět výrazné změny, Mars a Saturn v opozici zaručují běžný života chod, zajímavější změny mohou nastat u Ryb a Vodnářů.

Je ale zajímavé, že když se budeme ptát na spolupráci Ryb s Vodnáři, tak to nevypadá zrovna nejlépe: jako kdyby na tomto poli panovala krutá soutěž, řevnivost a konkurenční boj. Daleko lepší spolupráci budou mít obě znamení s Raky, Lvy a v odpoledních hodinách také se zájemci o spolupráci z řad Vah. Popřípadě by se dalo určité konstruktivní spolupráce dosáhnout, kdyby prostředníka mezi Rybou a Vodnářem dělal Rak či Střelec.

Výraznější změny, které budou zasahovat do finanční sféry, se dají vystopovat u Lvů a částečně také u Vodnářů.

U znamení Lev, Štír a Ryba jsou patrné stopy horšího spánku, těžkého usínání a nejsou vyloučeny ani stavy lehké náměsíčnosti, takže pokud byste si kolem půlnoci uprostřed hlubokého spánku šli do kuchyně uvařit kafe nebo čaj, nebylo by na tom nic divného, jen se připravte, že kdyby vás přitom někdo vzbudil, tak se můžete leknout a třeba se i opařit.

Napjaté vztahy mohou dnes být mezi Štíry a Vodnáři a mezi Kozorohy a Berany, ale nedá se říct, jak to dopadne, kdo s koho a na čí straně vyraší palma vítězství, v tomto boji budou vítězové ti, kteří jsou ekonomicky silnější. Jako ostatně téměř vždy.

Ostatní znamení jsou z astrologického hlediska v míru, pohodě a statistické normalitě. Samozřejmě pokud na nás neútočí nic vyloženě negativního ani se okatě nenabízí žádná záviděníhodná výhra, ať už v oblasti finanční, partnerské nebo pracovní, můžeme se v tu chvíli sami snažit něco změnit na svém osudu.

Zkušenost ukazuje, že když jakýchkoliv změn dosáhneme učením, vlastní pílí, houževnatostí a opakováním, může se velmi snadno stát, že nám nabyté vědomosti nebudou nic platné, ale pokud kýženou změnu zlehka podpoříme magickým rituálem, jsou dosažené změny daleko užitečnější a trvalejší. Však uvidíte zítra.