Berani, Býci, Blíženci budou dělat důležitá rozhodnutí, týkající se jejich života, opět budou řešit všechno možné kolem financí, práce, podnikání a investic, každý podle toho, jak je ekonomicky zařazený do současné společnosti.

Trochu lépe na tom budou Raci, kteří mají všechno, co se obecně týká hmotného zabezpečení pod kontrolou. Mohou se věnovat kariéře, popřípadě jakékoliv samostatné práci, na kterou budou mít chuť nebo která jim přinese pocit seberealizace.

Lvi, společně s Vodnáři se dnes snadno dostanou do vedoucího postavení, které nemusí odpovídat vedoucí funkci, ale snadno se ocitnou v situaci, kdy bude několik lidí najednou poslouchat jejich rady nebo názory.

Zvýšení charismatu zaznamenají Panny a Ryby, je možné, že je dnes příslušník či příslušnice druhého pohlaví pozvou na intimněji laděnou schůzku - opět, jak toho využijí je už pouze jejich věc.

Váhy a Štíři se budou potýkat s projevy vrtkavosti, která se může objevit ve všech sférách jakéhokoliv jejich podnikání, může to být částečně i v oblasti zdravotní, takže pozor na to, raději nechoďte nikam, kde se shromažďuje větší množství lidí, na pošty, na úřady a pozor na hromadné dopravní prostředky.

Střelci a Kozorozi budou zavalení pracovními úkoly. Budou mít jedinou možnost, jak všechno dnes stihnout - a to je, pořádně si vše naplánovat.