„Jablečná“ kouzla – málokdo si dovede představit českou zahradu bez jabloně, prvního pomocníka máme tedy na dosah, a pokud jablko vlastnoručně utrhnete ze stromu, poslouží vašim cílům nesrovnatelně lépe, než to koupené.

Kouzlo pro „zamilování“
Ze stromu utrhněte jablko a vyryjte do něj novým, pro tento účel opatřeným nožem slova:

Aleo + Deleo + Delato. Přitom vyslovujte zaklínadlo:

Zaklínám tě těmito jmény, jež jsou na tobě napsána, aby muž (žena), který (která) se tě dotkne a ochutná tě, mě miloval (milovala) a shořel(a) v mé lásce, tak jako vosk taje v žáru ohně.
Pak jablko dejte tomu, po kom toužíte.

Jablko lze použít také k věštění. Stačí je rozkrojit a spočítat počet semen. Pokud je sudý, blíží se sňatek, pokud je jedno ze semen překrojeno, bude vztah bouřlivý, pokud dvě, žena později ovdoví. Když je počet semen lichý, zůstane dotyčná na ocet. Je ovšem otázkou, jak si tohle kouzlo poradí s dnešní módou nesezdaných párů.

Kouzlo uzlů
Dokonce i tak prozaická činnost, jakou je vázání uzlů, má magický potenciál. Nevěříte?

Vzpomínáte na tajemná peruánská kipu, uzly na opascích řeholníků či na uzly na kapesníku? A co návazce, vlající za pohanských dob na posvátných dubech a lípách? Zkrátka, uzlování sluší nejen námořníkům a dá se použít dokonce i pro milostné čarování.

K tomuto kouzlu potřebujete provaz devět stop dlouhý, pro magii milostnou se hodí provaz červené barvy. Měl by být z přírodního materiálu, ideální je hedvábná šňůra.

K rituálu s provazem se připravte stejně jako k zaklínání, zvolte klidnou místnost, dobu, kdy měsíc přibývá, nebo je v úplňku, vykoupejte se v koupeli, do které jste nalili trochu růžového oleje, a oblékněte si pohodlné šaty z přírodního materiálu, nejlépe červené barvy. Před kouzlem se zkoncentrujte a začněte.

Na jednom konci udělejte uzel se slovy: „Prvním uzlem kouzlo začíná.“ Představte si osobu, po které toužíte. Druhý uzel na opačném konci provazu uvažte ve chvíli, kdy už bude vaše představa jasná a intenzivní. Při tom proneste: „Druhý uzel kouzlo uskutečňuje.“

Třetí uzel uvažte uprostřed provazu se slovy: „Třetí uzel vše potvrdí.“ Pak pokračujte dál: „Čtvrtým uzlem Sílu shromáždím. Pátým uzlem kouzlo ožije. Šestým uzlem kouzlo upevním. Sedmým uzlem kouzlo zpečetím. Osmý uzel váže Osud. Devátý uzel mi dá, co je moje.“ Při vázání každého z uzlů znovu vizualizujte cíl kouzla. Soustřeďte se a všechnu sílu svých přání vtělte do uzlů. Aby se kouzlo skutečně naplnilo, každý následující den rozvažte jeden z nich. Je nutné uzly rozvazovat  ve stejném pořadí, v jakém jste je zavazovali. I při rozvazování se soustřeďte na to, oč usilujete.

Šálek lásky se nazývá tradiční italské afrodisiakum, recept je ovšem velmi poetický, a tak ho uvádím. Stříbrnou minci noste při sobě někde na těle až do úplňku, pak si ji položte na dlaň a vystavte měsíčnímu světlu. Zatímco se mince nabíjí měsíční silou, představte si svého vyvoleného nebo vyvolenou, představte si co nejintenzivněji, že se objímáte, líbáte...

V den, kdy chcete „šálek lásky“ použít, nabijte pomocí stříbrné mince lístky šalvěje a bazalky měsíční silou. (Lístků bylin musí být dost, aby pokryly dna dvou číší.) Pak vložte listy do číší, zalijte medovinou a nechte hodinu louhovat. Potom lektvar s milým či milou vypijte a touha po milování se velmi rychle dostaví.

Z tradic středověké magie vychází také recept na „milostný prášek“.

V pátek, v den Venuše, v době, kdy měsíc dorůstá, ve druhé hodině po setmění rozdrtíte na prach muškátový oříšek, sušené květy jasmínu, růženín a  lastury z ústřic. Při drcení si představujete milovanou osobu, to, že se s ní objímáte, líbáte, atd.  Prášek vložte do sáčku, který by měl být z přírodního materiálu (plátno, hedvábí), tyrkysové barvy. Potom práškem posypte práh a rohožku domu, kde kýžená osoba bydlí, tak, aby po něm byla nucena přejít, až ráno vyjde z domu. Zbytek prášku noste u sebe, dokud se váš záměr nesplní, poté ho vysypte do tekoucí vody.

Ke „Kouzlu přitažlivosti“ potřebujeme jednu lžíci semínek kopru. Postup je jednoduchý. Semínka nejdříve zaklínáme s myšlenkou na cíl, ke kterému nám mají dopomoci, pak celou lžíci vysypeme do teplé lázně a necháme působit přibližně půl hodiny. Po lázni se už nesprchujeme, pouze osušíme. Tato lázeň má velmi silně podporovat erotickou přitažlivost.

Duchové sedmi větrů
Zatím jsme se k živlu Vzduchu chovali macešsky, ale teď to napravíme. Toto kouzlo má silný emocionální náboj a je účinné. Nejlépe je ho konat na kopci. Pro invokaci Duchů Sedmi větrů také zvolte noc úplňku. Postavte se na rovné místo, rozpřáhněte ruce, abyste cítili vzduch, který proudí kolem vás, a pomalu se otáčejte ve směru hodinových ručiček. Dejte si pozor, abyste se nepohnuli z místa, na kterém stojíte.

Přitom pronášejte toto zaklínadlo:

Duchové Sedmi větrů

Poslové vědění, moudrosti, pravdy i síly

Strážcové země, moře a nebes

slyšte bloudícího poutníka

dopřejte prosbě sluchu v tuto chvíli.

Ti, kdo se vás bojí, ať mě najdou.

Ti, kdo vás nenávidí, ať oškliví si mě.

Chci jít tou cestou, vaším jazykem mluvit

Odít své kosti do vaší síly

Obrnit mysl základem pevným

Vesmírnou silou, kterou sdělujete

Moudrost a pravdu

Čistotu ducha

Dejte mi sílu žáru, dovednost v lásce

Duchové Sedmi větrů, slyšte můj pláč

A dejte, aby se tak stalo.

Potom poděkujte Duchům větru za pomoc, můžete do vzduchu rozprášit nadrcený rozmarýn a zázvor. Kouzlo lze opakovat každé úplňkové noci, jeho účinnost bude sílit.

Zajímavé, někdy užitečné a relativně ojedinělé je zaklínadlo Stínu, které má zaručit, že vaše touha zůstane utajena. Není to zaklínadlo, které neochvějně míří ke šťastnému konci v objetí, ale život je někdy složitý. Stejně jako touha, i obřad by měl být vykonán nenápadně a zůstat utajen.

Zaklínání provádíme ve tmě, jen dvě svíce osvětlují stůl či oltář. Malý hladký kámen, který k obřadu potřebujeme, položíme mezi ně.

Pak proneseme zaklínadlo:

Chladný kámen v temnotě

Stínem skryje tmavá noc,

Nespatří ho světlo dne

Pohled na něj nepadne.

Zhasneme svíčku po své levé ruce a pokračujeme se zaklínáním:

Kámen stínu, ze Země

Toto kouzlo dokoná

Pohled na něj nepadne

Spatřit ho smím jenom já.

Zhasneme svíčku po své pravé ruce a zůstaneme v úplné tmě. Pak vezmeme kámen do dlaní a proneseme následující invokaci:

Duchové tmy

Páni stínů

Skryjte touhu před pohledy

Mé myšlenky v temnotách

Nikdy nespatří je ráno

Ať je kouzlo dokonáno.

Potom poděkujte nočním duchům a kámen noste při sobě, dokud vaše potřeba utajit lásku či vášeň trvá.