Úplněk v Blížencích - Slunce ve Střelci

Základní lunární živel: Vzduch

Základní solární živel: Oheň

Doporučené rituály při úplňku: Studium kouzel a magie, posílání zpráv a energie na dálku, poznávání neznámých kultur, náboženství a panteonů.

Tento úplněk je důležitý pro Blížence. Pro osoby narozené ve znamení Blíženců, které možná prožili před úplňkem několik krizových dní, přichází vysvobození.

Přináší také do života témata vzdělávání, komunikace, mluveného a psaného slova. Ujasní mnohé záležitosti, které se těchto témat týkají, zejména pak školní a pracovní.

V době úplňku se bude pohybovat v blízkosti Slunce karmický Saturn. Toto spojení nám všem přinese do života nová pravidla ve školství, v úředních záležitostech. Přicházejí osudové zkoušky v tématu hranic státu, ciziny a zahraničí. Saturn bude v tuto dobu osvícen Sluncem a tím se zaktivují různá omezení v těchto oblastech.