Vyhoďte Moranu
Vynášení Morany – Smrtky, zkrátka Zimy nadchne zejména matky malých dětí, které mohou dát průchod své kreativitě, vyrobit strašidlo na klacku, najít pěkný vodní tok a strávit jeden víkendový den jeho topením, rituál však není nezajímavý ani pro ty, kdo se  vyráběním Morany nechtějí mořit ani náhodou. Jeho původní smysl byl totiž očistný, voda, kterou už nesvírá led, odplavuje smutky a zimní deprese. Nechci vás navádět k znečišťování vodních toků, ale hodit do dravého jarního proudu symbol zimních starostí není špatný nápad a naši předkové dobře věděli, proč podobné věci dělají. Může to být snítka jmelí, poslední zbytky vánoční jehličnaté dekorace, nebo (u těch, které si dají tu práci) třeba list papíru se seznamem věcí, na které chcete s jarem zapomenout. S jarem přichází naděje.

Sex v brázdě
Loučení se zimou je jedna věc, přelom dubna i května už však nabízí něco víc. Příroda se vzbudí, kabáty putují do čistírny, okna se otevřou… a přichází jedno z nejbujnějších období roku. Pro pohany dříve i dnes je Beltine, nebo chcete li Filipojakubská noc, jedním z nejvýznamnějších (a nejzábavnějších) svátků. Za starých dobrých časů se o Beltine žehnalo polím opravdu inspirativním způsobem, milující se dvojice praktikující „zelené manželství“ jim předávaly svou plodnost, dnes jsme přece jen změkčilejší a k sexu v brázdě se v začínajícím jaru odhodlá jen málo dvojic.

Filipojakubská je filipojakubská a něco užít byste měli. Pokud však nemáte dům na samotě (já nemám) a vaší džunglí byl od dětství jen vnitroblok, nemusíte se přemáhat a pobíhat po rozmáčeném strništi jen proto, abyste tradicím učinili zadost. I lidé jsou živá příroda a tak můžete beltine pokojně oslavit s nimi v podstatě kdekoli, třeba na koncertě. Až půjdete v noci domů, může na vás jaro dolehnout silou naprosto netušenou a možná dokonce v nějaké brázdě skončíte. Moc přírody někdy bývá nekompromisní.

 Je možné, že i Beltine je na vás moc výstřední a chcete oslavit docela obyčejné české „čáry“ u pořádné vatry. Vězte ovšem, že „pálení čarodějnic“ je zřejmě reakcí právě na oslavy beltine, které se křesťanské církvi příliš líbit nemohly, a tak se z oslav návratu jara staly v představách věřících divoké (a asi taky nepřiznaně přitažlivé) sabaty a z oslavy moci čarodějnic jejich zatracování. Ať už je ale ideologické pozadí „čarodějnic“ jakékoli, vyhněte se ohňům z pneumatik a podobným prostonárodním radovánkám. Poděkuje vám minimálně příroda a vaše plíce.