Runici a alruny
Když na počátku našeho letopočtu začali severští runoví mistři rýt své runy, vzbuzovali tím u diváků bázeň i obdiv. Runám se přičítá božský původ. Báje praví, že bůh Odin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyšší ho vědění. Pověsil se na posvátný strom Yggdrasil a visel tam devět dní a devět nocí, probodnut oštěpem a ve stavu, přesahujícím smrt, objevil runy. Podělil se pak o své vědění nejen s ásy, álfy, trpaslíka a obry, ale dokonce je zjevil i lidem z Midgardu.

A runoví mistři a mistryně (na Severu bylo postavení žen vždycky lepší než postavení žen slovanských, takže snadněji pronikaly i do téhle oblasti a alruny (žena znající runy) a hagatusy (moudré ženy) byly váženy a ctěny) se snažili vědět.  Skládali runy z větviček, vyřezávali je do dřeva, používali pro komunikaci na dálku a při zapisování skaldských veršů a samozřejmě také při věštbách a zaříkadlech.

Runové amulety
Jedním z nejčastějších způsobů užití run v magické praxi je právě jejich užití jako talismany a amulety, jako volty, jako předměty, které nosíme při sobě, aby nám pomáhaly svou mocí a svým působením. 

 

Autor: archiv

Fehu – runa, která podporuje úspěšné dokončení vašich plánů, usnadňuje řešení obtížných záležitostí a chrání před těmi, kdo chtějí škodit.

Uruz – Přináší pevné zdraví fyzické i duševní, je runou nových příležitostí, zvyšuje flexibilitu.

Thurisaz – Odráží negativní energii, chrání nás před neznámem a je štítem proti negativním silám.

Ansuz – Dodává tvůrčí energii a posiluje komunikační schopnosti. Je vhodnou pomocí při zkouškách, přijímacích řízeních a podobně.

Raido – Poskytuje ochranu na cestách opravdových i duchovních, dodává energii a pomáhá překonávat překážky.

Kaunaz -  Posiluje intuici, tvořivost, dává schopnost empatie a  pochopení. Může být užitečná i v sexuálních záležitostech, vzhledem k tomu, že je runou ohně.

Gebo –  Gebo znamená dar, proto tato runa přivolává pozitivní jevy. Dar, finanční či jiný materiální zisk, pomoc při získání zisku, to je doména této runy. Také pomáhá objevit skryté schopnosti.

Wunjo – Přivolává úspěch a štěstí. Usnadňuje řešení záležitostí, které by za jiných okolností byly velmi složité.

Hagalaz – Dochovní rozvoj, moudrost, osvícení, to je runa Hagalaz. Prosvětluje život v těžkých časech a posiluje intuici, která nám může pomoci překonat těžkosti.

Nauthiz – Je runou naplnění tužeb, pomáhá také při léčení závislosti a přivolává to, co je pro nás užitečné (i když si to často sami nemyslíme).

Isa – Mírní netrpělivost a vztek, zklidňuje situaci a poskytuje nám čas na rozmyšlenou.

Jera -  Nosí se pro posílení plodnosti, pozitivně ovlivňuje právní záležitost, je příznivá pro nové pracovní projekty.

Eihwaz – Poskytuje mocnou ochranu proti zlým silám, čistí prostor od negativní vibrací, odstraňuje duchovní blokády a pomáhá v očistě i léčitelům a hypersenzitivním lidem.

Pertho – Runa tajného vědění. Rozvíjí naši senzitivitu, pomáhá k sebezdokonalení a osvícení. S její pomocí najdeme své skryté schopnosti a vlohy, tato runa odkrývá tajemství.

Algiz – Nejuniverzálnější runový symbol ochrany. V období, kdy jsme oslabení, pomáhá tělu i duši zmobilizovat síly k ochraně. Zajišťuje ochranu bohů a pomáhá svému nositeli. Vnáší do života mír a pokoj.

Sowulo – I sluneční runa poskytuje ochranu, ale jiným způsobem. Podporuje sebevědomí a důveru ve vlastní síly, posiluje osobní kouzlo, sebejistotu, je však zrádná a může se vymknout kontrole. Pokud cítíme, že příliš stupňuje naši aroganci a agresi, je lépe použít Algiz.

Teiwaz – Vítězství, to je smysl této runy. Válečníci jí vyrývali na zbraně. V našich pomínkách pomáhá překonat nelehká období.

Beerkana -  Jemná runa, vhodná pro ochranu rodiny včetně dětí a zvířat, pro ochranu domu.

Ehwaz -  Runa změn. Chcete li se přestěhovat, najít si novou práci, nebo jinak zásadně změnit svůj život, je správnou volbou. Usnadňuje také adaptaci na nové podmínky.

Mannaz – Mannaz je runou, která nám připomíná lidskou sounáležitost. Nikdy nejsme sami, vždycky existují přátelé, které jsme ještě nepotkali. Zahání osamělost, přivolává přátele.

Laguz – Zvyšuje empatii a intuici, pomáhá při rozvoji okultních schopností.                              

Inguz – Podporuje plodnost, zejména u mužů, rozvíjí tvořivost a přináší úspěch.

Othila -  Chrání finance a majetek, je možné umístit ji do okna domu, bytu, nebo auta.

Dagaz – Runa nového začátku, staré věci uvolňují místo novým. Pomáhá zbavit se zlozvyků a závislostí.