O svíčkách (i když samozřejmě ne takových, jaké známe dnes) mluví už kroniky ze 4. století př. n. l. Zaháněly temnotu, a protože temnota znamenala ohrožení, lidé jim připisovali i čarovnou moc. Není divu, démony, i když možná ne tak efektně, zahání i noční lampička v dětské ložnici.  

Každopádně světlo, které přinášely, pro jejich majitele mnoho znamenalo a svou úctu a vážnost získala i svíčka. V Americe se traduje, že dostanou-li novomanželé svíčku darem, nebudou trpět chudobou, a navíc se dočkají zdravých dětí.

Svou symboliku má i sfoukávání narozeninových svíček na dortu. Pro většinu z nás samozřejmá tradice, nad kterou se nezamýšlíme, ale když rituál rozebereme z magického hlediska, je docela funkční. Hašení svíček vlastním dechem, tajné přání, na které přitom oslavenec myslí, to všechno nese obvyklé znaky magických operací. Tak co, budete se o příštích narozeninách víc soustředit? Mimochodem, pokuste se sfouknout svíčky ještě před smrští přípitků, alkohol síle přání zrovna moc neprospívá 

Zeptej se plamene
To, že oheň očišťuje, jsme už probírali mnohokrát, magické předměty se „okuřují“, aby se zbavily negativní energie, léčitelé si nad plamenem očišťují ruce, aby předešli „psychické infekci“. Z plamene svíček lze ovšem i věštit.

Před věštbou je důležité vybrat si svíci barvy, korespondující s tím, na co se budete ptát.

Barvy svíček

Bílá: ochrana, očištění, cudnost, štěstí, spiritualita

Zelená: Uzdravování, prosperita, osudové štěstí, plodnost, krása, mládí

Hnědá: Léčení zvířat, domov

Růžová: Emocionální láska, důvěra, přátelství

Červená: Chtíč, odvaha, síla, sexuální potence

Žlutá: Věštění, psychické síly, mentální síly, moudrost, vize

Fialová: fyzická síla, exorcismus, uzdravování

Modrá: Hojení, spánek, klid

Oranžová: Ochrana v právních záležitostech, úspěch

No a pro úplnost černá – nekromancie, černá magie, proklínání, ale tady pozor, oheň je v takových záležitostech nespolehlivý a extrémně nebezpečný pomocník.


Jak čarovat?
Vybereme si tedy svíci příslušné barvy, ideálně novou, můžeme ji očistit aromatickým olejem. Svíčku pak umístíme do spolehlivého svícnu, zvolíme tichou místnost, ideálně takovou, kterou je možné zatemnit a kde, samozřejmě, není průvan, dbáme na to, aby nás nic nerušilo (čarovat s mobilem u ruky se nevyplácí), koncentrujeme se a pak šeptem vyslovíme otázku a svíčku zapálíme.

V tomto okamžiku zavřete oči, soustřeďte se na svůj dech, dýchejte volně, klidně, nechte myšlenky plynout.

Když oči otevřete, měli byste vidět v plameni odpověď.

Zářivý jasný plamen znamená potvrzení, pokud je převládající barvou plamene modrá, není pro věštbu vhodný čas, oranžové zabarvení je pozitivní, žlutá barva zas patří inspiraci.

Světelný kruh věstí problémy a převládající červená barva svědčí o tom, že se ptáte v hněvu. Třepetání plamínku signalizuje vaši nejistotu, nesnažte se situaci vyřešit silově a ještě si nechte čas na rozmyšlenou. Nízký, jasný plamínek je příznivým znamením – ohlašuje štěstí. Změny k dobrému předpovídá pohyb plamene převážně na levou stranu, doutnání naznačuje potíže.

Svoji symboliku má i rozeklaný plamen, což znamená, že tazatel stojí na rozcestí, které nabízí dvě shodně lákavé nabídky. (Ke zvolení zlaté střední cesty nabádá trojklaný plamen.)