„Třináctka je symbolem smrti, konce, zlomu, a pátek tuto symboliku ukončení ještě podporuje. Představme si ale pátek třináctého jako odpadkový koš, kam můžeme vyhodit to, co nás zatěžuje, strhává dolů, brání nám v cestě dál. Dává nám jedinečnou šanci rozhodnout se pro změnu."

A jaký je pátek 13. 2.?

Radostný a veselý, zvlášť po poledni. Pusťte tedy z hlavy katastrofické scénáře, které máte spojené s pátkem třináctého, a v klidu se těšte na víkend.

Číslo 13 je symbolem změny
Číslo převratu nabízí nový směr vývoje, pojí se s objevy.
Číslo 13 není nešťastné číslo. Klidné vyrovnání se a přizpůsobení se změně rozvinou sílu vibrace 13 a zároveň sníží možnost všeho negativního.