Sobota 25. května 2024
Svátek slaví Viola, zítra Filip
Oblačno, bouřka 21°C

Opravdu písmo nelže? Budete koukat, co všechno prozradí váš rukopis!

/
 • (iStock)
  12. května 2018 ● 06:00

  Rukopis odráží celou bytost pisatele a můžeme z něj vyčíst jeho záporné i kladné povahové vlastnosti. V každém vašem podpise se skrývá malé tajemství o vaší osobnosti a vlastnostech, které se snažíte chytře skrývat. Písmo prostě nelže. Co všechno o vás může prozradit?

 • 1.

  Labilita

  Autor: iStock

   

  V písmu můžete vidět  nepravidelné a nestejné tvary písmen. Písmena velké abecedy se objevují v psací i tiskací formě. V písmu jsou četné nepravidelnosti, úhel sklonu kolísá, mění se výška středního pásma (střední pásmo odpovídá velikosti krátkých písmen, jako jsou a, i, e, která stojí na lince) i dlouhých písmen či umístění horních znamének nad písmeny. Tlak je většinou slabý  v tomto případě jako by se pisatel bál přitlačit na papír.

   

 • 2.

  Stabilita

  Autor: iStock

   

  Pokud máte tuhle vlastnost, jste neobyčejně pevní vůči silným vnějším vlivům a stálí ve svých postojích. Písmo bývá stojaté, ostré a úzké, přítlak (aneb jak moc tlačí pisatel na papír) se pravidelně střídá a spojovací forma se nemění. Rukopis je pravidelný, málo kolísá úhel sklonu, horní znaménka (jako čárky, háčky) jsou také pravidelná, stejně tak výška písmen uprostřed linky.

   

 • 3.

  Duševní bystrost

  Autor: iStock

   

  Mezi slovy se objevují velké mezery, rukopis je štíhlý, menší a grafické formy jsou zjednodušené. Tečka nad „i“ je přímo nad písmenkem, nevybočuje doprava ani doleva. 

   

   

 • 4.

  Praktičnost a realismus

  Autor: iStock

   

  Lidé s těmito povahovými vlastnostmi mají písmo těstovité  písmo působí měkce a nerozlišeně, jako by člověk psal fixou, čára se více vpíjí do podložky. Silná je vazebnost jednotlivých písmen (vazebností se myslí návaznost jednotlivých písmen ve slovech, některá písmena mohou být spojená, jiná ne). Právě to vypovídá o vyrovnanosti a přizpůsobivosti.

 • 5.

  Schopnost empatie

  Autor: iStock

   

  Čára bývá jemná, tlak pera na papír slabší, písmo je spíše ležaté, slova se zmenšují a řádky jsou vlnité. Písmena středního pásma (krátká písmena stojící na lince) jsou velikostně nestejná. Celkově je rukopis nevyrovnaný a nepravidelný.

   

 • 6.

  Konfliktnost a neschopnost pochopit druhé

  Autor: iStock

   

  Řádky písma jsou rovné, konce slov se zvětšují a písmo je spíše stojaté. Písmena středního pásma jsou pedantsky stejná, velikostně nijak nevybočují. Rukopis je celkově vyrovnaný, pravidelný a se silným tlakem. Pisatel až moc tlačí na papír  když bychom papír otočili, všimli bychom si vryté stopy na druhé straně.

 • 7.

  Diplomacie

  Autor: iStock

   

  Lidé s touto povahovou vlastností mají rukopis levoběživý, písmo směřuje velmi výrazně doleva. Tento typ písma bývá častý v pubertě, kdy člověk hledá svou identitu. Slova se na konci zmenšují, tah je lehký a řádky vlnité. Písmena a, d, e, g, o jsou uzavřená víc, než je třeba. Písmo je nesnadno čitelné.

   

 • 8.

  Psychopatie

  Autor: iStock

   

  V tomto rukopise bývají zbytečné dodatečné opravy písmen, je v něm velká nevazebnost (písmenka na sebe nenavazují, jak by měla), zdvojování tahů vzhůru či vynechaná písmena, nervózní přerušování a infantilní tvary. Písmo působí přehnaně. Vyskytují se třaslavé tahy a časté přehazování písmen – "am" je napsáno například jako "ma", "er" jako "re" apod.

 • 9.

  Samotářství

  Autor: iStock

   

  Samotáři mají písmo spíše úzké, což vypovídá o jejich nedůvěřivosti, uzavřenosti a problémech s komunikací. Koncové tahy slov jsou krátké a vodorovné. Mezery mezi slovy jsou velké, písmo je ostré (vykazuje ostré hrany) a na všech stranách psaného textu je velký okraj. Tito lidé jsou méně spontánní.

   

 • 10.

  Strach

  Autor: iStock

   

  Bojácní lidé mají rukopis váhavý, třaslavý (působí, jako by se pisateli třásla ruka) a celkově zvrácený. Písmo, které svírá s linkou úhel převyšující 90 stupňů, vypadá, jako by se nahýbalo dozadu. Řádky jsou stoupající  nejsou rovné, ale mají tendenci směrovat nahoru nebo dolů. Horní znaménka nad písmeny jsou umístěná spíše doleva nad písmenko. Písmo je malé, nevyrovnané.

   

 • 11.

  Podnikavost a smysl pro obchod

  Autor: iStock

   

  Délky písmen dole jsou větší než nahoře, horní znaménka jsou nízko a posunutá doprava. Písmo je značně neosobní a drží se školní předlohy. Bývá pravidelné, ležaté, rychlé (pisatel píše velmi rychle, písmo má sklon doprava, má rozšiřující levý okraj a je rytmické) a písmo má obloukovitou formu (písmenka jsou propojena prokreslenými pečlivými obloučky).

   

 • 12.

  Marnotratnost

  Autor: iStock

   

  Písmo takového člověka je veliké a široké, časté bývá plýtvání prostorem, které se může projevovat například mnoha odstavci. Levý okraj je široký a má tendenci se zvětšovat. Rukopis je osobitý, rychlý a tvary jsou nepřesné. Mezery mezi slovy a řádky jsou velké.

 • 13.

  Šetrnost

  Autor: iStock

   

  Rukopis je malý a úzký, písmenka jsou na sebe natěsnaná, pisatel využívá veškerou plochu na psaní, kterou má k dispozici. Tvary písmen jsou přesné, písmo stojaté (nenaklání se ani doprava, ani doleva), klidné a podobá se školní předloze. Bývá ostré, mezery mezi slovy a řádky jsou malé.

 • 14.

  Extrovert

  Autor: iStock

   

  Pokud jste extrovertní člověk, vaše písmo je velké, široké, ležaté a pravoběživé (má sklon doprava). Značná je vazebnost, písmena na sebe hezky a plynule navazují,  řádky stoupají, adresa i podpis jsou posunuté doprava. Objevuje se časté podtrhávání, okraje jsou široké, uspořádání velkorysé a mezery mezi slovy malé.

   

 • 15.

  Introvert

  Autor: iStock

   

  Na rozdíl od extroverta je písmo introverta malé, štíhlé, úzké, stojaté a levoběživé (sklon doleva). Vazebnost je malá, okraje jsou úzké, mezery mezi slovy velké a celý písemný projev je stísněný a úsporný. Introverti se také vyznačují strukturovanějším typem písma.

   

   

 • 16.

  Sebevědomí a sebejistota

  Autor: iStock

   

  Rukopis je velký, široký, pravidelný a má sklon doleva. Objevuje se podtrhování, silný tlak při psaní a škrty nad slovy. Písmena velké abecedy jsou široká a vysoká, ale umírněná. Podpis je zvětšený, podtržený a je napsán se silným přítlakem (tlak na podložku, který je vyjádřen hloubkou tahu). 

   

   

 • 17.

  Svědomitost

  Autor: iStock

   

  Svědomití lidé mají rukopis malý, rovnoměrný, jasný, zřetelný, ostrý s pravidelným přítlakem. Jsou vidět stále stejné tvary, například u háčků, jasné rozvržení psací plochy a tendence ke zjednodušování. Písmo není moc ležaté a široké.

   

   

   

   

   

   

   

Autor: aši

Nevíte si rady?
Zavolejte svému osobnímu poradci!

Další věštci

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko
Zavřít
Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz