Příroda se vzbudí, stromy se ozdobí květy, shodíme kabáty, okna se otevřou… a přichází jedno z nejbujnějších období roku. Pro pohany dříve i dnes je Beltine nebo chcete-li filipojakubská noc, jedním z nejvýznamnějších (a nejzábavnějších) svátků. Za starých dobrých časů se o Beltine žehnalo polím opravdu inspirativním způsobem, milující se dvojice praktikující „zelené manželství“ jim předávaly svou plodnost, dnes jsme přece jen změkčilejší a k sexu v brázdě se v začínajícím jaru odhodlá jen málo dvojic.

Filipojakubská je filipojakubská a něco užít byste měli. Pokud však nemáte dům na samotě (já nemám) a vaší džunglí byl od dětství jen vnitroblok, nemusíte se přemáhat a pobíhat po rozmáčeném strništi jen proto, abyste tradicím učinili zadost. I lidé jsou živá příroda, a tak můžete Beltine pokojně oslavit s nimi v podstatě kdekoli, třeba na koncertě. Až půjdete v noci domů, může na vás jaro dolehnout silou naprosto netušenou a možná dokonce v nějaké brázdě skončíte. Moc přírody někdy bývá nekompromisní.

Je možné, že i Beltine je na vás moc výstřední a chcete oslavit docela obyčejné české „čáry“ u pořádné vatry. Vězte ovšem, že „pálení čarodějnic“ je zřejmě reakcí právě na oslavy Beltine, které se křesťanské církvi příliš líbit nemohly, a tak se z oslav návratu jara staly v představách věřících divoké (a asi taky nepřiznaně přitažlivé) sabaty a z oslavy moci čarodějnic jejich zatracování. Ať už je ale ideologické pozadí „čarodějnic“ jakékoli, vyhněte se ohňům z pneumatik a podobným prostonárodním radovánkám. Poděkuje vám minimálně příroda a vaše plíce.

Pokud chcete oslavit Beltine stylově a magicky, pusťte se do toho. Magie přicházejícího jara je očistná a pozitivní.

Strom lásky
Najděte vhodný stromek (např. břízku nebo vrbu). Nastřihejte si dlouhé fábory, případně stuhy a připravte si fixy.
Svěřte tomuto stromku něco pěkného. Na fáborky napište jakékoliv heslo nebo přání něčeho pozitivního a zavěste je na stromek. Pokračujte s dalšími fábory, až získáte bohatě ověšený stromek nabitý pozitivní energií.
Tuto aktivitu můžete vyzkoušet se skupinou přátel, rodinou apod.  Je vhodná pro naladění se, uvědomění si dobrých věcí v životě, projevení vděčnosti apod.

Očistný rituál
Beltinový oheň je očistný, využijte jeho moci ke svému prospěchu. 

Zvolte vlastnost či bolest, které se chcete zbavit.
Z klubka vlny odpovídající barvy (nejlépe takové, která koresponduje s vaší negací) vytvořte  jednoduchou panenku.

Postup: Namotejte nit (nejlépe vlnu) na kus kartonu, poté ji z kartonu stáhněte. Na jednom konci namotané nitě zavažte, čímž vznikne hlava. Stejným způsobem pak můžete vytvořit ruce (oddělíte si část nití), trup, případně nohy. Dolní konec namotaných nití rozstřihněte nůžkami.
Hotovou panenku si pak přivaže k sobě tak, že si zavážete provázek nebo stuhu kolem pasu a ze zbytku vytvoříte jakousi pupeční šňůru – na její konec přivažte panenku.

Představte si, že vás to, čeho se chcete zbavit, opouští, že odtéká po provázku pryč a vsakuje se do panenky. Když budete mít pocit, že jste negaci odplavili, panenku odstřihněte, pak kolem ní omotejte větvičky šalvěje a vhoďte do ohně. Svoji negaci tak nejen odvedete pryč, ale ještě ji očistíte pomocí ohně.
Během rituálu sledujte své pocity. Chcete se vůbec své negace či špatné vlastnosti zbavit, nebo ji v podstatě hýčkáte. A je to, čeho se zbavujete, opravu špatné?