K tomuto kouzlu potřebujete provaz devět stop dlouhý, pro magii milostnou se hodí provaz červené barvy. Měl by být z přírodního materiálu, ideální je hedvábná šňůra.

K rituálu s provazem se připravte stejně jako k zaklínání, zvolte klidnou místnost, dobu, kdy měsíc přibývá, nebo je v úplňku, vykoupejte se v koupeli, do které jste nalili trochu růžového oleje, a oblékněte si pohodlné šaty z přírodního materiálu, nejlépe červené barvy. Před kouzlem se zkoncentrujte a začněte.

Na jednom konci udělejte uzel se slovy: „Prvním uzlem kouzlo začíná.“ Představte si osobu, po které toužíte.

Druhý uzel na opačném konci provazu uvažte ve chvíli, kdy už bude vaše představa jasná a intenzivní. Při tom proneste: „Druhý uzel kouzlo uskutečňuje.

Třetí uzel uvažte uprostřed provazu se slovy: „Třetí uzel vše potvrdí.“ Pak pokračujte dál:

Čtvrtým uzlem Sílu shromáždím. Pátým uzlem kouzlo ožije. Šestým uzlem kouzlo upevním. Sedmým uzlem kouzlo zpečetím. Osmý uzel váže Osud. Devátý uzel mi dá, co je moje.

Při vázání každého z uzlů znovu vizualizujte cíl kouzla. Soustřeďte se a všechnu sílu svých přání vtělte do uzlů.

Aby se kouzlo skutečně naplnilo, každý následující den rozvažte jeden z nich. Je nutné uzly rozvazovat ve stejném pořadí, v jakém jste je zavazovali. I při rozvazování se soustřeďte na to, oč usilujete.

Kouzlo, které pomáhá splnit přání, můžete podniknout i při novoluní.

Kouzlo s uzly
Představte si svůj cíl, pak uvažte tři uzly na stříbrné šňůře nebo stuze. Stuhu uložte na svůj oltář nebo ji pověste na zahradě na větev stromu a nechte ji tam viset až do následujícího novoluní. Pak uzly rozvažte a šňůru pečlivě vyčistěte.