Existují čtyři ctnosti, bez kterých se skutečná čarodějnice nebo čaroděj nikdy neobejdou! Nemusíte mít magické hůlky, dýky, kotlíky a ani pentagramy, ale pokud neznáte a neodvážíte se, pokud nevytrváte a následně nezachováte mlčení – nikdy z vás žádný mág nebude, a cíle dosáhnete jen stěží.

Vědět
Vědění je ctnost prodchnutá elementem vzduchu a její barva žlutá, je symbolizována žlutou růží a směr, jež s věděním – potažmo vzduchem, či větrem koresponduje, je východ.
Vědění má mnoho kvalit a zdrojů. Je nutné mnoho číst, něco si pamatovat, bádat neboť ve slově vědět se skrývá slůvko věda – vědět jak. Dalším pramenem vědění je tradice, a to ta, jenž získáte vzájemným sdílením. Je nutné rozeznat komu, co sdílím – v tom je třeba moudrost, jejž je ovocem pravého vědění.

Odvážit se
Odvaha je prodchnutá silou dynamiky a moci elementu ohně, její barvou je červená, symbolizována je zapálenou svíčkou a směr,  který k odvaze patří, je jih.
Odvaha není hrdinství, odvaha souvisí se slonem váha a odvážit se neznamená nic jiného, než že se postavíme na pomyslnou váhu a zhodnotíme náš potenciál – my to musíme dělat–  nikdo jiný! Zodpovědnost, to je pravá odvaha, jenž přirozeně vychází z ctnosti předešlé a tou je vědět. Odvaha je vědět,  co jsem vlastně zač a kam směřuju.  Toto je pravá odvaha – přiznat si pravdu.

Vytvat
Vytrvalost je spojena s vodou, která je neudolatelná, její barvou je modrá a symbolizuje ji pohár, či sklenice vody. Jejím směrem je západ.
Voda, která je spojena s touto ctností je substancí, která nepřemáhá kámen silou, ale časem, trpělivostí. Vytrvalost je jádrem času – čas se ohne před vytrvalostí a nekonečná věčnost se pokorně skloní před její pokorou a prostotou.

Mlčet
Mlčení je neodmyslitelně spojeno se Zemí. Jeho směrem je sever.
Mlčet je podobné, jako když uchováváš v sýpce zrno. Mlčet znamená nechlubit se naplano, mlčet znamená postupovat rozumně a s rozmyslem. Promluvit pak znamená dobře uvážené setí předpokládané úrody.

VĚDĚT – ODVÁŽIT SE – VYTRVAT – MLČET, čtyři slova, čtyři směry, ale nezapomeň, že pátým směrem jsi ty a pokud se nepostavíš do středu, nikdy neodhalíš tajemství, které dává klíčit zrnu.

Podle: Zbyněk Milner Na Větře