Staré ozdravné kouzlo

Pokud je děcko neduživé, je dobré se s ním v době Novu (čas, kdy je Luna na obloze neviděna) vydat k velikému kameni. Ten je třeba polít pálenkou, mlékem a pramenitou vodou a poprosit duchy o sílu Matky Země: "Dary sobě vemte – děcku zdaru přejte.“ To opakujte čtyřikrát – poprvé šeptejte, podruhé slabě mluvte, potřetí pevným hlasem pronášejte, počtvrté ze všech sil křičte! Při tom všem dítě sedí na kameni a vy ho celou dobu přidržujete! Nikdy kouzlo neprovádějte v poledne.

I další kouzlo je historické, má však logický základ. Kámen do sebe přebírá z těla nemoc.

Pokud někdo stůně, místo jeho choroby se potírá kamenem, který byl vytažený ze Země. Ideální je, aby nemocný ležel a čarodějnice kamenem přejížděla od hlavy k patě nad jeho tělem držíc kámen. Při tom stále dokola zaříkává: "Nemoci, ty do kamene vejdi a s ním do Země sejdi."

Opět se začíná šeptem a postupně se zvyšuje hlas, když je křik silný, začne opět čarodějnice šeptat. Kámen se ihned po ukončení kouzla vloží do předem připravené díry v zemi, zalije mlékem a zasype hlínou. Pak si čarodějnice umyje ruce octem a následně opláchne vodou.

Kameny mohou přinášet požehnání

Kameny se používají k prastarému zvyku požehnání stolů. Každý měl pro tento rituál přinést kámen – pokud možno z pole – a ten potom na místě konání hostiny položit pod stůl. Z těchto kamenů přechází síla Země do shromážděných kolem onoho stolu a na všechny pokrmy, které se na něm nacházejí. Po skončení hostiny si každý odnesl svůj kámen domů – na své pole. Tím pole požehná a síla hodů přejde na jeho úrodu, chlév nebo domov. Rozhodně toto kouzlo, tento nádherný a prastarý zvyk doporučujeme všem k praktikování.


podle Zbyňka Milnera Na Větře