Online chat
Prémiová otázka
Foto
Milá paní B.V. Tento chat je nastaven tak, že každý má nárok na jednu otázku a jednu odpověď. Zkusím tedy odpovědět poněkud obecněji. Díval jsem se na Váš natální horoskop (platí po celý život) i tranzitní horoskopy (platí vždy od narozenin do narozenin) a myslím, že odpověď kterou Vám dám, je taková, jakou tušíte. Dalších 10 let nebude stejných, jako 8 let předchozích. Viděl jsem tam transformační tlaky a to zejména v oblasti vztahů. To obvykle znamená zásadní změny ve vztazích. Buď rozpad nebo posun na kvalitativně vyšší úroveň. Jak to ale bude, to už bude na vás obou. Astrolog dokáže akorát popsat podmínky, ale člověk má možnost svobodné volby. Jak bude konat, je už na něm. Podle toho se také bude odvíjet výsledek. Pokud chcete, aby se život odvíjel podle Vašich představ, musíte na sobě zapracovat. Nejlépe se vydat na cestu sebepoznání. A na základě znalostí toho, jak to máte nastaveno si pak vytýčit cíle, kterých chcete dosáhnout a pak za nimi jít. Pro oblast partnerství si pak na mých stránkách můžete zdarma stáhnout Hvězdné rady pro vztahy a zkusit se seznámit s tím, co je v pozadí vztahů. S tím pak začít pracovat. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milý pane Lukáši. Díval jsem na Váš natální horoskop (platí po celý život) a zjistil, že pro oblast partnerství to máte velmi problematicky nastaveno. Pokud to chcete změnit, musíte na sobě zapracovat. To znamená, vydat se na cestu sebepoznání aneb jak říkají moudří - "Poznej sám sebe a pochopíš celý vesmír" . A posléze zapracovat na změně, která je pro partnerství potřebná. Na základě znalostí sebe sama si pak nastavil věci, tak jak chcete, aby byly. Ideální je absolvovat spolu se mnou "Hvězdnou cestu" - viz. www.hvezdnoucestou.cz - tam se to učí. Zrovna dnes začal nový běh, takže byste to ještě mohl stihnout ... Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Veroniko, zda Vás čeká nějaký jiný partner, jsem už naznačil v předchozí odpovědi. Bude záležet na Vás, jak Vy se rozhodnete. Podle toho jak zvýšíte či snížíte své vibrace, podle toho k sobě přitáhnete nebo odeženete případné partnery. Když jsem se zeptal kyvadla, odpovědělo mi, že ze cca 70% ano. Ale jak už jsem napsal, každý máme svůj osud ve svých rukou ... Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Veroniko. Pokud pracujete jako léčitelka, tak jistě také víte, že všechny odpovědi má každý z nás v sobě a může svobodně konat. Např. já jako astrolog můžu přečíst ve hvězdách podmínky a ukázat cestu. Ale je na klientovi, zda po ní půjde. A protože Vy máte ve svém horoskopu Slunce aneb podstatu osobnosti v oblasti nevědomí, velmi bych Vám doporučoval, abyste se vydala na cestu sebepoznání a na základě znalostí sebe sama si pak nastavila věci, tak jak chcete, aby byly. Ideální je absolvovat spolu se mnou "Hvězdnou cestu" - viz. www.hvezdnoucestou.cz . Zrovna dnes začal nový běh, takže byste to ještě mohla stihnout ... Jinak velmi důležité u Vás je nastavit si ve svém Já, nějaký řád a disciplínu a toho se držet, bez ohledu na to zda se Vám bude chtít, či nebude. A také počítejte s tím, že budete muset projít transformací své osobnosti. Tedy opustit to co jste si o sobě myslela a nastavit nový pohled na sebe sama na kvalitativně vyšší úrovni. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Anno, tento chat je nastaven tak, že máte nárok na jednu otázku a jednu odpověď. Vy jste položila tři. Zkusím tedy odpověďět více obecně. Ve Vašem natálním horoskopu (platí po celý život) je vidět, že podmínky pro úpartnerství jsou u Vás velmi dobré. Tedy pokud nebudete podléhat svodům - což je dosti pravděpodobné. Takže lze soudit, že pokud si dokážete nastavit ve své osobnosti řád a disciplínu a nebudete podléhat tomu temnějšímu ve Vás a nepodléhat iluzím, lze očekávat, že Vám Vaše partnerství vydrží. Na další dvě otázky jsem se zeptal kyvadla a zde mi vychází, že předpoklad, že Vám Vaše práce vydrží je cca 70% a další dítě má pravděpodobnost 20%. Ale vše co jsem popsal, jsou pouze podmínky, které budou panovat. V nich má pak každý svobodnou volbu konání. Takže je na Vás, jak budete konat. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Mariko, díval jsem se na Vaše tranzity a máte to takové rozporuplné. Otázal jsem se tedy přes kyvadlo, zda do tří měsíců (Váš dotaz byl co nejdříve) budete mít partnera a kyvadlo ukázalo, že z cca 70% ano. Na otázku zda do tří měsíců budete mít práci a kyvadlo ukázalo, že je pravděpodobnost cca 15 %. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Michaelo, díval jsem se na Váš natální horoskop (platí po celý život) a viděl jsem, že máte v oblasti dětí ty podmínky hodně problematicky nastaveny. Máte tam Saturna, který jednak vše opožďuje a druhak v astrologii vždy symbolizuje přísného, ale spravedlivého učitele, který nás podrobuje zkouškám a vyžaduje řád a disciplínu. Pokud jsou řád a disciplína nastaveny, přestává škodit, ale žádné odměny nedává ... Vládce Vaší oblasti dětí máte v oblasti svého Já. To znamená, že řešení nejspíš máte ve svých rukou a že to nakonec i dotáhnete ke zdárnému konci. Pravděpodobně to bude chtít ale změnit svůj postoj k věcem vyššího poznání (ezoterice) a dodržet to. Máte to tam prostě také dosti složitě nastaveno. Možná by Vám také pomohlo zkusit oslovit léčitele Miroslava Lubeníka. Osobně jej neznám, ale dle videa, které je na internetu ve kterém vystupuje v rozhovoru s dvěma lékaři jež s ním mají osobní zkušenost, tvrdí, že má velkou schopnost vhledu do osobních problémů, umí uhodit hřebík na hlavičku i v přímém rozhovoru. Po úvodní konzultaci jde pak do meditace (klient už odjede domů) a tam zjišťuje konkrétní příčinu nemoci. Při další schůzce, třeba hned další den, když to hodně spěchá (rakoviny), klientovi předá napsaný vzkaz z meditace a řešení - meditace s odpouštěcí formulkou (mantrou), která je nastavena jako univerzální odpuštění (Odpouštím všem, kdo se podíleli na vzniku mého současného onemocnění či problému....). Údajně má až 95% úspěšnost. Žije na Severní Moravě v oblasti Žermanic. Ale jak říkám, osobní zkušenos s nm nemám. Vím jen, že nemoci nebo závažné problémy, mají nejprve duchovní podstatu a pak se teprve projeví na těle. Aby se to vrátilo zpět, je potřeba odstranit onu duchovní příčinu. A to už je na Vás. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Lenko. Popravdě řečeno nemám na Černou lunu, žádný názor. Přečetl jsem sice několik knih, kde se autoři shodují v tom, že Černá luna hovoří o hluboké sexualitě a tom "temném v nás". Ale, že bych se s tím nějak ztotožňoval nemohi říci. Vše beru přes osobní zkušenost. A vzhledem k tomu, že s tím "temným v sobě" se nikdo nechlubí a já to také po nikom nevyžaduji, tak žádnou osobní zkušenost, kromě svého horoskopu, nemám. Pokud někdo o této problematice něco vehementně a přesvědčivě tvrdí, tak já jsem k oněm tvrzením velmi rezervovaný - ne-li skeptický. Pokud se týká Vaší otázky, jak dceři pomoci, tak vždy odpovídám poněkud filosofcky - "Pomoz sám sobě a velmi tím pomůžeš ostatním!". Jinými slovy, doporučoval bych Vám, vydat se cestou poznání a potažmo práce na sobě samé. Vycházím z prastaré moudrosti - "Poznej sám sebe a pochopíš celý vesmír" a také z vlastní zkušenosti. Nejlepší cestou je být dítěti ve všem příkladem a také osvojit si a uplatňovat ve svém životě to vyšší. Pokud chcete vědět co to je, tak je to, to co je společné u všech náboženství a v křesťanství to nejlépe odráží Desatero a 7 smrtelných hříchů. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Michaelo, díval jsem se na Váš natální horoskop (platí po celý život) a viděl jsem, že máte v oblasti dětí ty podmínky hodně problematicky nastaveny. Máte tam Saturna, který jednak vše opožďuje a druhak v astrologii vždy symbolizuje přísného, ale spravedlivého učitele, který nás podrobuje zkouškám a vyžaduje řád a disciplínu. Pokud jsou řád a disciplína nastaveny, přestává škodit, ale žádné odměny nedává ... Vládce Vaší oblasti dětí máte v oblasti svého Já. To znamená, že řešení nejspíš máte ve svých rukou a že to nakonec i dotáhnete ke zdárnému konci. Pravděpodobně to bude chtít ale změnit svůj postoj k věcem vyššího poznání (ezoterice) a dodržet to. Máte to tam prostě také dosti složitě nastaveno. Možná by Vám také pomohlo zkusit oslovit léčitele Miroslava Lubeníka. Osobně jej neznám, ale dle videa, které je na internetu ve kterém vystupuje v rozhovoru s dvěma lékaři jež s ním mají osobní zkušenost, tvrdí, že má velkou schopnost vhledu do osobních problémů, umí uhodit hřebík na hlavičku i v přímém rozhovoru. Po úvodní konzultaci jde pak do meditace (klient už odjede domů) a tam zjišťuje konkrétní příčinu nemoci. Při další schůzce, třeba hned další den, když to hodně spěchá (rakoviny), klientovi předá napsaný vzkaz z meditace a řešení - meditace s odpouštěcí formulkou (mantrou), která je nastavena jako univerzální odpuštění (Odpouštím všem, kdo se podíleli na vzniku mého současného onemocnění či problému....). Údajně má až 95% úspěšnost. Žije na Severní Moravě v oblasti Žermanic. Ale jak říkám, osobní zkušenos s nm nemám. Vím jen, že nemoci nebo závažné problémy, mají nejprve duchovní podstatu a pak se teprve projeví na těle. Aby se to vrátilo zpět, je potřeba odstranit onu duchovní příčinu. A to už je na Vás. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Petro, díval jsem se na Váš natální horoskop (platí po celý život) a nejeví se mi Vaše snaha o miminko bez šance na úspěch. Naopak. Zrovna nyní třeba hvězdy naznačují, že podmínky pro těhotenství jsou příhodné. Z pohledu hvězd pak vidím, že na vině může být způsob Vašeho myšlení, Vaší komunikace, nedodržování dohod a také nejspíš i nedostatečného plnění svého Karmického životního úkolu - získat dovednosti spojené s kariérou a společenským postavením. Také je pravděpodobné, že partner bude nastaven proti naplňování onoho úkolu. Máte to tam prostě dosti složitě nastaveno. Možná by Vám také pomohlo zkusit oslovit léčitele Miroslava Lubeníka.Osobně jej neznám, ale dle videa, které je na internetu ve kterém vystupuje v rozhovoru s dvěma lékaři jež s ním mají osobní zkušenost, tvrdí, že má velkou schopnost vhledu do osobních problémů, umí uhodit hřebík na hlavičku i v přímém rozhovoru. Po úvodní konzultaci jde pak do meditace (klient už odjede domů) a tam zjišťuje konkrétní příčinu nemoci. Při další schůzce, třeba hned další den, když to hodně spěchá (rakoviny), klientovi předá napsaný vzkaz z meditace a řešení - meditace s odpouštěcí formulkou (mantrou), která je nastavena jako univerzální odpuštění (Odpouštím všem, kdo se podíleli na vzniku mého současného onemocnění....). Údajně má až 95% úspěšnost. Žije na Severní Moravě v oblasti Žermanic. Ale jak říkám, osobní zkušenos s nm nemám. Vím jen, že nemoci nebo závažné problémy, mají nejprve duchovní podstatu a pak se teprve projeví na těle. Aby se to vrátilo zpět, je potřeba odstranit onu duchovní příčinu. A to už je na Vás. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Pavlíno, prostudoval jsem Váš natální horoskop (platí po celý život) a zjistil, že jej máte opravdu velmi dynamický. To znamená, že je v něm vidět množství aspektů nesouladných a navzájem protikladných. Týkat se to bude zejména citových vztahů. Jinými slovy, abyste potkala někoho takového, s kým byste zůstala napořád, tak byste musel na sobě hodně zapracovat. To znamená vydat se na cestu sebepoznání a následně získat a v životě si nastavit nové dovednosti, které by změnily podmínky, jež máte nastaveny v horoskopu. To je ovšm velmi náročný proces, který není jednoduchý a vyžaduje tvrdou práci a disciplínu. Něco takového se snažím učit v rámci své Hvězdné cesty - viz. www.hvezdnoucestou.cz . Jinými slovy, ano je to možné, že někoho takového potkáte, ale musíte pro to také něco udělat. Pro začátek si můžete zkusit z mých stránek zdarma stáhnout "Hvězdné rady pro vztahy". Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milý pane Honzo. Díval jsem se na Váš natální horoskop (platí po celý život) a zjistil, že jej máte opravdu hodně náročný. Jinými slovy, pokud budete chtít projít životem pokud možno co nejsnáze, pak bude potřeba, abyste šel pokud možno "čistě a rovně". Co to znamená - o tom vypovídá to co mají všechna náboženství společné - v křesťanství o tom vypovídá Desatero a 7 smrtelných hříchů. Pokud jen trochu přešlápnete, hned Vám to vesmír otluče o hlavu. A obávám se, že podnikání je pro Vás velmi tenký led.Moc bych Vám to nedoporučoval. Spíše bych Vám doporučil vydat se na cestu sebepoznání a práce na sobě samém. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Františko. Tento chat je postaven na principu - jedna otázka - jedna odpověď. Vy jich kladete celou řadu. Takže zkusím odpovědět obecně. Natální horoskop (platí pro celý život) Vaší dcery je hodně dynamický. To znamená, je tam množství aspektů souladných, pozitivních, ale jsou tam také silné aspekty problémové - konfliktní. Zejména tzv. "Velká kvadratura" (měl ji i Václav Havel), naznačuje, že dcera se nikdy v životě nudit nebude a že bude muset zvládat množství náročných situací, se kterými se bude setkávat. Spoléhat by měla především na svou intuici, která by měla být skvělá, ale také na svou schopnost "manipulovat" (ošklivé slovo, nicméně vystihující pravděpodobnou dovednost) v rámci své komunikace s ostatními. Pokud dcera bude na sobě pracovat, pak může lecjakým komplikacím, zaoblit hrany. Jinak je velmi pravděpodobné, že všechny oblasti na něž jste se ptala, budou procházet výraznými zkouškami, potažmo změnami. Jaké ty změny a zkoušky budou, bude hodně záležet na Vaši dceři a jejím konání. Astrologie totiž dokáže pouze popsat podmínky, jež budou panovat, ale každý má ve svém konání svobodnou volbu. Jak konat, učím např. v rámci své Hvězdné cesty - viz www.hvezdnoucestou.cz ) Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Moniko, díval jsem se na tranzitní horoskopy pro měsíc květen a červen (a viděl, že zřejmě budete procházet transformačními procesy. To znamená, že budete vystavena situacím, které mají za úkol, donutit Vás opustit již staré překonané pohledy na svět - zejména v oblasti svého Já, ale také Vašich vztahů a Vašeho domova. V tom domově by se to mělo projevit nejvíce. Takové období nebývá vůbec snadné. Ta transformace obvykle probíhá za velkého tlaku, potu, slz a "krve". Pro takové období obvykle klientům doporučuji netlačit na pilu a spíše vyčkávat, až budou podmínky lepší, Raději plánovat, vizualizovat to pozitivní a vysílat do vesmíru, tak aby se to vrátilo v podobě reality. Z pohledu hvězd soudím, že zajímavější pozitivní změny ve financích a kariéře, lze očekávat spíše v polovině roku příštího ... Ale pozor. Já popisuji pouze podmínky, jaké jsou nastaveny. V těch může konat každý svobodně dle svého uvážení. to znamená, že věci mohou být i jinak, než ukazují hvězdy. S těmi podmínkami, je však nutno počítat. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Ladino, díval jsem se na Váš solární horoskop (platí vždy od narozenin do narozenin) a zjistil, že pro rok 2015 - 2016, máte aspekty nadmíru pěkné. Lze tedy soudit, že se Vám v tomto období bude dařit. Týkat by se to mělo Vašeho domova, snadných zisků (ty by měl někdo do toho Vašeho domova přinést) ze strany rodiny nebo partnerů, Přízeň také vidím v oblasti míst vzdálených (zahraničí) nebo to také může být oblast vyššího vědění (vysoké školství nebo oblast duchovna). Pozor ale. Máte zde naznačen nesouladný aspekt od Merkura (symbolizuje rozum, myšlení, komunikaci atp.) ve vztahu k financím. To naznačuje možný sklon k nerozumnému myšlené, nerozumné komunikaci, smlouvy nebo také nedorozumění, jehož následkem byste mohla přijít o nějaké finance. Vztaženo by to mělo být k Vašim přátelům. Zde tedy doporučuji obezřetnost. Přátelům nic nepůjčovat, případné smlouvy které budete uzavírat nebo na něčem se domlouvat, vždy podrobit zkoumání, tak abyste co možná nejvíce omezila možná finanční rizika. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Markéto, díval jsem se na Vaše solární horoskopy (platí vždy od narozenin do narozenin) a to několik let nazpět a viděl, že jste procházela transformací. To znamená, že jste byla vystavena situacím, které měly za úkol, donutit Vás opustit již staré překonané pohledy na svět - zejména na oblast kariéry, zdraví, práce pro druhé, také hluboké sexuality a možná toho temnějšího ve Vás, a posunout ji na kvalitativně vyšší úroveň. To obvykle probíhá za cenu bolesti, slz, potu a krve ... Nebývá to snadný proces, ale na jeho konci, pokud to projdete - a dle všeho, už jste tím prošla, si člověk obvykle řekne - zaplať Bůh, že se to stalo neb jinak bych se nenaučil(a) resp. nedozvěděl(a), co jsem se načit měl(a) a co mě posunulo v mém duchovním vývoji dále. Co se týká kariéry, tak se mi jeví, že byste tu práci mohla opravdu objevit (možná by vám pomohlo projít se mnou Hvězdnou cestou - viz www.hvezdnoucestou.cz - která zrovna dnes začíná - pokud byste se rozhodla, dalo by se to ještě stihnout). Co se týká miminka, tak mi kyvadlo ukazuje cca 30% pravděpodobnost. Ale vše co popisuji, jsou jen nastavené podmínky. Jak v nich budete konat, je už na Vás. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Jitko, díval jsem se na Váš Solární horoskop (platí pro období od narozenin v roce 2014 do narozenin v roce 2015 a na ten následující) a viděl jsem, že rok 2014-2015 od narozenin do narozenin, budete mít hodně náročný. V tomto období, bych Vám doporučoval, raději se držet zpátky a do ničeho se moc nehrnout. Jen plánovat a vizualizovat si to pozitivní čeho chcete dosáhnout a to posílat do vesmíru. Spoléhejte se pak na svou intuici. Ta by Vám měla fungovat skvěle. Stáhněte si také z mých stránek "Hvězdné rady pro vztahy", ve kterých se můžete leccos užitěčného pro vztahy dozvědět a případně to pak v budoucnu aplikovat. Zůročit by se Vám to mohlo již v tom následujícím období - tedy od narozenin v roce 2015 do narozenin v roce 2016. To by mohly nastat zásadní pozitivní změny jak v oblasti partnerství, tak financí. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Martino, vzhledem k tomu, že nevím, kdy má proběhnout soud, tak jen stěží mohu z hvězd vyčíst podmínky, které budou pro oblast soudu u Vás nastaveny. Zda tedy vše půjde hladce nebo to bude váznout atp.. V každém případě ve svém natálním horoskopu (platí pro celý život) to máte nastaveno neutrálně. To znamená, že bude hodně záležet na Vás, jak budete konat. A podle toho by měl být výsledek. Váš Karmický úkol, je naučit se opečovávat hodnoty, které jste nevytvořila Vy sama, ale někdo jiný (v tomto případě by to mohl být Váš manžel). Aby tomu tak bylo, je potřeba, aby to něco připadlo Vám. Z pohledu hvězd, budou tedy Vaše nároky oprávněné. Na dotaz skrze kyvadlo, jsem dostal odpověď, že pokud půjdete, tak jak máte, tak to dopadne tak, že budete cca z 80% spokojena. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Terezo, díval jsem se na Váš partnerský horoskop a následně kompozit (horoskpop vztahu) a zjistil, že jako přátelé jste pro sebe velmi vhodní, ale případný vztah by byl zřejmě hodně náročný. Zde pokud byste oba na sobě a ve vzájemném vztahu nezapracovali (návod jak na to si můžete stáhnout z mých stránek v rubrice "Hvězdné rady pro vztahy), tak lze předpokládat, že vztah nevydrží. Týkat se to nebude ani tak sexuality, ta by vám měla oběma vyhovovat, jako spíše citů. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Martino, díval jsem se na Solární horoskop Milana (platí pro období od narozenin v roce 2015 do narozenin v roce 2016) a viděl jsem, že jednoduché mít nebude. Jsou zde opravdu náročné aspekty, které naznačují sklon k nemoudrému jednání a také možné nějaké podrazy a podvody. Takže Milan by se měl snažit být obezřetný a nic nepodcenit. protože hvězdy jen naznačují a člověk koná, nejsem schopen říci, zda bude či nebude v tom či onom úspěšný. Jen sděluji, že podmínky budou náročné a Milan bude muset máknout. Pokud tak učiní, tak dle kyvadla má 70% naději na úspěch při maturitě. Jeho sportovní kariéra pak zřejmě projde transformací. Aneb Milan zřejmě bude muset opustit staré již překonané pohledy na tuto oblast života a nastolit nové, na kvalitativně vyšší úrovni. ¨ Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Prémiová otázka
Foto
Milá paní Majko, díval jsem se na Váš natální horoskop (platí od narození do smrti) a viděl jsem, že jej máte docela pěkný, s převahou aspktů pozitivních, souladných, vítaných. Lze tedy očekávat, že i Váš život takový bude. Nicméně, horoskop ukazuje pouze na podmínky, do kterých se rodíme. To jak nich konáme, pak je už na nás. Pokud konáme v rozporu s tím vyšším, pak si život sami komplikujeme. Z mého pohledu je Váš rok od narozenin v roce 2014 do narozenin v roce 2015 sice trochu komplikovanější, ale ten další jsou u vás podmínky o dost lepší. Co je však důležité je, že nyní budete vesmírem testována, jak se Vám daří naplňování Vašeho karmického životního úkolu pro tento život. Tím u Vás je - "Naučit se pracovat ve prospěch ostatních a také ve prospěch svého vlastního zdraví". Zde můžete procházet nějakými zkouškami. Na Vás pak bude, jak obstojíte. Hvězdnou cestu životem Vám přeje Milan Gelnar - www.astrosfera.cz