Čelo rozdělte na 7 stejných rovnoběžných pruhů. Šířka jednotlivých pruhů se bude lišit dle velikosti čela zkoumaného člověka.

Autor: archiv

Planetární rýhy

rýha Saturnova – je-li přímá a jasně rozeznatelná, znamená opatrnost, inteligenci, vnímavost, bystrost

rýha Jupiterova – je-li přímá a dobře rozeznatelná, znamená integritu, štěstí, ušlechtilost (velkodušnost)

rýha Marsu – je-li hluboce zaříznuta, znamená odvahu, ambice, vytrvalost, a je-li přerušena, pak zahleděnost do sebe, hádavost

rýha Slunce – je-li přímá a jasně viditelná, znamená ambice, úspěch, je-li přerušená, tak značí egoismus, lakotu, je-li zakřivená, tak škodolibost (zlobu), a je-li překřížená jinou rýhou, značí čest, bohatství, slávu

rýha Venuše – je-li jasná, znamená štěstí v lásce, je-li přerušená, tak řadu romantických zážitků

rýha Merkuru – je-li zakřivená směrem vzhůru, je to štěstí, je-li rozdělena do tří částí, jde o výmluvnost, humor

rýha Měsíce – je-li jasná, znamená cestování, imaginaci, intuici, je-li přerušená, znamená temperament, a je-li překřížená jinou rýhou, tak štěstí v dobách válečných

Vrásky na čele

Vlnitá – cestování po moři, pokud se sklání na obou koncích směrem dolů, značí to  cestování po zemi, pokud se kloní nahoru – a to na obou koncích – cestování vzduchem

Přímá rýha, která je na jednom konci zakřivená, značí špatné zdraví

Rýha lehce se svažující – štěstí

Jedna horizontální rýha – úspěch ve válce

Jedna diagonální rýha – dobrodružství

Dvě horizontální rýhy dosti od sebe vzdálené – jde o štěstí, příjemný osud

Tři horizontální rýhy...
a) které jsou umístěny vysoko na čele, značí jemnou, mírumilovnou povahu se sklony k finanční nestabilitě
b) umístěné dole na čele značí agresivitu
c) dosti od sebe vzdálené ukazují na inteligentního, laskavého, dobrého, žensky založeného člověka
d) přerušené jednou vertikální značí dlouhověkost

Rýha, která je kousek od hranice vlasů – je-li celá, značí inteligenci, je-li přerušená, značí podrážděnost

Rýha nad levým obočím – představivost

Rýha nad pravým obočím – ambice, je-li dlouhá, značí úspěch, je-li přerušená, pak egoismus

Vertikální rýhy mezi obočím – jedna rýha znamená cílevědomost, dvě rýhy zase nestálost, tři rýhy praktičnost, čtyři rýhy značí aktivní mysl zapojenou do širokého spektra nejrůznějších činností

Zdroj: Umění předvídat budoucnost, Arthur Bake, Jota 1993