Velké uši

Uši se považují za velké, když se jejich délka vejde maximálně čtyřikrát na výšku do obličeje dané osoby, a to od brady po vrchní část čela. Jestli je to pětkrát až šestkrát, jsou normálně velké. V Číně byly velké uši symbolem dlouhověkosti a štěstí. Velké uši značí také obrovskou životní sílu a energii. Lidé s velkýma ušima jsou přirození vůdci, jsou otevření, společenští, smyslní a nebojí se riskovat.

Malé uši

Vejdou-li se uši do obličeje dané osoby víckrát než šestkrát, jsou malé. Máte-li uši normální velikosti, jste celkem společenští, ale také opatrní a riskujete jen minimálně. Máte-li malé uši, jste ohleduplní, opatrní, spíše introvertní a skrytě ambiciózní.

Autor: iStock

Široké a úzké uši

Lidé se širokýma ušima velmi rádi riskují, a to úmyslně. Ti, kdo mají uši úzké, jsou opatrnější. Než začnou jednat nebo něco podnikat, situaci si pořádně zváží a zhodnotí ji.

Hranaté uši

Máte hranaté uši? Pak jste mazaní, bystří, rychle chápete a zvládáte klidně několik věcí naráz.

Kulaté uši

Kulaté nebo zakulacené uši mívají lidé otevření, společenští, pozitivní, spolehliví a velmi kreativní. Kulaté uši měl například hudební skladatel Chopin.

Přiléhající a odstávající uši

Možná se vám nebude chtít věřit, ale odstávající uši jsou velkou výhodou. Máte-li takové, jste nezávislí, nesnášíte, když vám někdo radí, a jste dost tvrdohlaví. Taky jste nekonvenční a rádi dáte na svůj vlastní instinkt. Lidé s odstávajícíma ušima přitahují peníze a obvykle slyší jen to, co chtějí. Odstávající uši směřující dopředu má například princ Charles. Máte-li uši přiléhající, jste dobří posluchači, jste taktní, citliví a umíte se přizpůsobit jakékoli situaci.

Vysoko posazené uši

Najdete je nad pomyslnou čarou ve výši obočí a nad úrovní špičky nosu. Máte-li takové uši, stojíte pevně nohama na zemi, jste stálí a skvěle dovedete využít selský rozum. K životu přistupujete prakticky a nenecháte se ovládat emocemi.

Nízko posazené uši

Ty se nacházejí pod úrovní linie obočí a špičky nosu. Lidé s nízko posazenýma ušima jsou idealisté, inteligentní jedinci, kteří rádi komunikují. Jsou bezproblémoví a potřebují se neustále na něco těšit. V Číně byli lidé s nízko posazenýma ušima považováni za příslušníky vyšší třídy.

Autor: iStock

Dlouhé a krátké ušní lalůčky

Ušní lalůčky se nacházejí v dolní části ucha. Mohou být přirostlé nebo volně visící, krátké nebo dlouhé. Lidé s přirostlými lalůčky mají silný vztah k rodině, lidé s oddělenými lalůčky jsou nezávislí a rodinu moc nepotřebují. Dlouhé lalůčky mají lidé, kteří rádi plánují dopředu, v Číně znamenají bohatství, moudrost a dlouhý život. Malé lalůčky mají lidé, kteří žijí raději přítomností než budoucností. Nejsou moc trpěliví a dokážou otevřeně projevit své city.

Masité a krátké lalůčky

Někteří lidé mají lalůčky tak krátké, že to vypadá, jako by žádné neměli. Jsou to romantici s vynikající představivostí. Masité lalůčky značí, že nositelé jsou silně eroticky založení. Podle čínské tradice se jim daří i finančně.