Jako vizionářské znamení si děláte velké cíle a to je nyní dobře. Využijte síly buvolího roku k tomu, vytyčit si je co nejvíce do budoucnosti. Pozor, tento rok s sebou pro vás přináší samozřejmě také jistá rizika. Jaká to jsou a jak je nejlépe eliminovat se podívejte na videu.