Ve dnech, které jsou pod nadvládou Kozoroha, bychom si měli dávat pozor na kostru, kolena, kosti, zuby, nehty, kůži.  Vždy když se odehrává úplněk ve znamení Kozoroha, je potřeba uvést záležitosti do pohybu.

Kozoroh
Základní energie: struktura, trpělivost, šetrnost, diplomacie, upřímnost, sebekázeň, vytrvalost, spravedlnost, řád, sebeovládání.

Barva: Indigově modrá

Základní živel: Země

Doporučené čarodějnické praktiky při úplňku: 
Rituály a zaříkávadla týkající se autorit, pravidel, obchodních nebo organizačních záležitostí. Zaříkávadla na nalezení řádu v chaotické situaci, učení se sebekázni, vytváření různorodých struktur. Při úplňku zaříkávadla pro politické cíle.

Vyhněte se: depresivnímu rituálu

Pozor na: bezohlednost

Doporučené rituály při úplňku: změny doma, zlepšení ve škole, kouzelné praktiky ve váš prospěch

2240674:gallery:true:true

Jak získat práci snů?
Rituál, jak získat práci svých snů, je jednoduchý. Nezapomeňte, že ve všech rituálech pracujete hlavně sami se sebou, se svým podvědomím a svými energiemi. 

Připravte si papír a tužku, zelenou svíčku. Zapalte si svíčku a pak se soustřeďte na sebe. Na papír si sepište, jakou představu máte o své práci a co opravdu umíte. Nelžete si však do kapsy, rozhodně se však také nepodceňujte. Rituálem začněte a potom jděte pevně za svým cílem. Naučte se svou vizualizaci pouštět jako film, aby vám vaše touhy přešly do krve.

Napište si své cíle dvojmo, jeden papír zapečeťte do zelené obálky a schovejte, druhý si vystavte na viditelném místě a po 21 dní každý den udělejte aspoň krůček ke splnění svého snu. I když se vám nebude chtít, i když budete mít pocit, že je všechno zbytečné, každý den navažte užitečný kontakt, ozvěte se na poradě nebo třeba napište někomu, kdo by mohl o práci vědět. Brzo uvidíte, že váš cíl není nedosažitelný a že se otevírá brána k novým příležitostem. Nevzdávejte to předčasně a časem se stanete vlastním splněným snem.

Pro většinu z nás je stále aktuální i „kouzlo pro přivolání peněz“. Pokud si tedy chceme k penězům pomoci magicky, zvolíme si božstvo, které je spojené s penězi a prosperitou a hojností, vhodnou volbou je například Dagda nebo Cernunnos. Potřebovat budeme minci nebo bankovku a zelenou svíci.

Vyvolejte božstvo, na které se chcete obrátit, a předneste mu svou prosbu (stejný postup jako při evokaci). Potom škrtněte zápalkou a pomalu zapalte svíci, vnímejte energii, kterou božstvo svíci naplňuje. Položte peníze pod svícen a přitom pronášejte zaklínání znění podobného, jako je tohle:

Tyto peníze, stejně jako ty, které teď potřebuju, leží mimo můj dosah. Pomoz mi (jméno boha) spálit všechny překážky na mé cestě a získat peníze, které potřebuju na (účel). Stejně jako tato svíce dohoří má nouze, stejně jako se spálí svíce, ukojí se má potřeba a stejně, jako se uvolní tato mince, tak se uvolní i ostatní peníze, které potřebuju.

Vizualizujte spalování překážek a svých finančních potíží, věnujte se mu po co nejdelší dobu. Pokud nemůžete čekat, až svíce dohoří, můžete rituál opakovat znovu další den, dokud není svíce zcela spálena. Pak zvedneme svícen z mince a rituál ukončíme slovy:

Peníze, které potřebuju, jsou volné, nyní ke mně plynou. Má potřeba je naplněna, děkuju ti, buď požehnán (jméno boha). Ať se tak stane.