Kdy jsou Hromnice

Hromnice, které se slaví 2. února, jsou známy jako svátek již od středověku. Na Hromnice se již očekává jaro, ale to je ještě někde daleko, vysoko nad mraky, zima ještě umí pořádně udeřit. Než se příroda prosvětlí teplem a sluníčkem, nějakou chvíli si ještě počká. 


Svátek světla: Na Hromnice o hodinu více

Svátek Hromnic je svátkem světla. Ostatně pořekadlo Na Hromnice o hodinu více nám připomíná, že den se konečně prodlužuje. Zapalte všude svíčky, meditujte a plánujte postup a celý příští rok. Můžete také pro štěstí zasadit „semínko světla“.

Budete potřebovat:

- květináč nebo jinou nádobu se zeminou
- tenké svíčky

Svíčky zapíchněte do zeminy. Během roku můžete svou „zahrádku světla“ zalévat, třeba parfémy nebo magickými oleji.

 

Očistěte se

Hromnice jsou tradičně dobou očisty. Vymeťte a vyčistěte celou domácnost, aby se vás nedržela smůla. Až budete zametat smetí, představujte si, že zároveň s nečistotou vymetáte ze svého života všechno negativní. Spalte stromeček nebo zbytky vánoční výzdoby. Potom se vykoupejte a představujte si, že voda odplavuje negaci, choroby a starosti.

První brázda

V tomto období bývalo také zvykem vyorat první jarní brázdu. Orba proběhla slavnostním způsobem s ozdobenými pluhy a nazdobenými zvířaty. Pluhy se před počátkem orby „křtily“ pálenkou, tak se mohla vyorat jedna brázda za doprovodu mladých dívek. Do brázdy byly potom vkládány kousky chleba a sýra, aby země lépe rodila.

Hromničky

V tento den se také hrály hry, kterým se říkalo „žalostné“ – Chandeleur“. K hlavním zvyklostem tohoto svátku patřilo zapalování svíček, kterým se říkalo hromničky.

Protože hořící svíce je symbolem života, na Hromnice se také svíce zpravidla světily. Takto v kostele před mší svěcené svíce (hromničky), se zapalovaly při bouřkách jako ochrana před bleskem. Světlo hromniček bylo prý zázračné. Hromnička se dávala také do rukou nebožtíkovi do rakve. Její světlo potom svítilo duši zemřelého na cestu do nebe.

Ochranné ohně

Součástí svátku Hromnic bývala také slavnost „ochranných ohňů“. Před vchodem do domu se zapalovaly malé ohníčky. Věřilo se, že mají moc ochránit dům nejen před úderem blesku, ale i před krupobitím. V tento den se také zhášely ohně v kovárnách. Po vyčištění ohniště je znovu směly zapálit jen mladé dívky.

Pronikněte do tajů domácí magie a naučte se čarovat.

NÁŠ TIP: Jaké dny jsou ještě - kromě Hromnic - vhodné pro čarování? Zjistíte to z této infografiky: