Havranům věnovaly pozornost snad všechny kultury. Ctili je Číňané, Vikingové i staří Řekové i Římané, tradičně byl ptákem moudrosti, věštění a informací obecně.

Havrani jsou již tradičně spojováni se severským božstvem Wotanem, kterému pravidelně přinášeli informace o dění na Zemi. Snad právě proto se časem, po příchodu semitského boha a těch, kteří víru našich otců vykořenili, stal havran a vrána zlým znamením. Věřilo se, že havran, jenž přelétá nad stavením, přináší zlé znamení. Pokud dokonce usedl na okně, znamenalo to zhoubu.

„Jiné tradice méně poplatné křesťanské tradici chovají havrana ve veliké úctě. Jsou v nich spatřování poslové přírodních duchů a jejich častá přítomnost byla signálem, že v blízkosti tito duchové bytují. Vědmy – čarodějnice mnohdy žily s těmito moudrými ptáky v dokonalé harmonii, někdy dokonce, ale to jen ve výjimečných případech vařili polévky z těchto ptáku – to jako jeden z posledních pokusu jak přivolat do těla nemocného chuť a sílu znovu žít,“ říká Zbyněk Milner, který se zabývá domácí magií.

Obecně platí, že havran jest ptákem ztělesňujícím moudrost a starobylou slávu pohanských bohů, skřítků – zemních duchů, duchů lesů a polí. Když vidíme na poli, či nad našimi hlavami přelétat hejno vran, či dokonce havranů zastavme se a pěkně je požádejme ,, Leťte, leťte a na nás v dobrém hleďte“.

 Vždyť právě vrány a havrani jsou očima, ušima a živoucí kronikou prastarých bohů. Proto tedy hleďme, aby neviděli nic nepěkného, neboť přízeň přírodních duchů, duchů předků a dávných bohů je tak trochu spojená s tím jak o vás havrani a vrány smýšlejí.

Číňané z krákání havranů dokonce věštili. Ozývají-li se večer mezi osmou a desátou hodinou, předpovídají radost. V následující dvouhodině však ohlašují smrt.

 Havran je také mocným symbolem v hlubinné psychologii. Má blízko k temné stránce psýchy, ale může působit pozitivně, když se s ní člověk vědomě vyrovná, vypořádá.