Z chiropraktika léčitelem
Ericova zavedená praxe byla velmi vyhledávaná a při hledání nových metod, kterými by pomohl svým pacientům, narazil na jevy, se kterými se před tím nesetkal. Stav jeho pacientů se prý zlepšoval, aniž by si byl Eric vědom něčeho zvláštního.

Vzdal se tedy své chiropraktické praxe a začal se věnovat poznávání alternativních metod léčení.

Autor: archiv redakce

Teď se věnuje léčitelství a učí zájemce, jak aktivovat a používat spektrum léčivých frekvencí, které dovoluje zcela překročit úroveň doposud známých technik energetického léčení. Nabízí teoretické zdůvodnění toho, co a jak tvoří naše léčitelské schopnosti, a zároveň praktické ukázky toho, že tyto schopnosti má každý z nás.

Rekonektivní léčení
Eric Pearl se věnuje rekonektivnímu – energetickému léčení. Jeho pacienti ho popisují jako příliv nové pozitivní energie, odbourání stresů a z dlouhodobého hlediska jako stav, kdy jsou schopni vyřešit neřešitelné problémy či nalézat nové cesty, které předtím neviděli.