1. Bezstarostnost Hravost Veselí
Milujete volnost a spontánnost, žijete naplno a vaše heslo je „Žijeme jen jednou.“
Jste zvědaví a otevření novým zážitkům, máte rádi změnu. Nenávidíte nesvobodu, váš život je plný překvapení.
Milujete volný a spontánní život. A pokusíte se užít si ho naplno.

2. Realismus Vyrovnanost Harmonie
Milujete přírodní styl, nekomplikované, prosté věci. Lidé vás obdivují, protože stojíte oběma nohama pevně na zemi a mohou se o vás opřít. Poskytujete jim pocit bezpečí, jste hluboce lidští. Odmítáte povrchnost a jste velmi skeptičtí v otázce módních trendů, ať už se týkají čehokoli. I vaše oblečení je takové, praktické a nenápadně elegantní.

3. Profesionalita Pragmatičnost Sebevědomí
Věříte, že váš úspěch závisí jen na vás, důvěřujete svému úsudku a rozhodnutím. Dokážete řešit problémy prakticky a účinně. Máte realistický pohled na věci každodenního života, jste zodpovědní a ochotní přijmout odpovědnost i za kolektiv. Někdy ostatním vnucujete svůj pohled a nejste spokojeni, dokud své nápady neuplatníte. 

4. Romantika Sen Emoce
Jste velmi citlivá osoba. Odmítáte se dívat se na věci pouze ze střízlivého, racionálního hlediska. Pocitům přikládáte velkou důležitost a beze snů nedokážete žít. S lidmi, kteří opovrhují romantikou, si nerozumíte, nedokážete je pochopit a odmítáte žít ve světě faktů, čísel a pouček.

5. Mírnost Diskrétnost Klid
Jste bezstarostní, ale diskrétní. Nemáte problém navázat přátelství, přesto si však ceníte soukromí a nezávislosti. Potřebujete svůj klid, místo, kde můžete přemýšlet o smyslu života a relaxovat, nejste však samotáři. Žijete v míru se sebou i s okolním světem a těšíte se z toho, co vám život nabízí.

6. Nezávislost Nekonvenčnost Nespoutanost
Potřebujete nezávislost, která vám umožňuje žít si po svém. Máte umělecké sklony, ať už v práci, nebo jako koníček. Vaše touha po svobodě vám občas způsobuje problémy. 
Jste individualisté, jdete vždycky svou cestou, i když to znamená plavat proti proudu.

7. Citlivost Intuice Meditace
Berete ohled na své okolí i životní prostředí mnohem víc než jiní. Nenávidíte povrchnost, raději jste sami, než abyste strpěli bezobsažnou konverzaci, jste však velmi loajální ke svým přátelům. Z přátelství čerpáte vnitřní klid a harmonii, kterou ve svém životě potřebujete. Nevadí vám, když jste sami, máte bohatý vnitřní život a jen zřídka se nudíte.

8. Dynamika Aktivita Extrovert 
Máte rádi riziko a jste ochotni je přijmout, stejně tak jako vysoké pracovní nasazení, pokud vám bude odměnou zajímavá a rozmanitá práce nebo zážitky. Jednotvárnost vás ubíjí a ochromuje. Jste rádi hybateli událostí, je pro vás přirozené přebírat iniciativu. 

9. Uvážlivost Důvěryhodnost Sebevědomí
Dokážete ocenit to, co je kvalitní a trvanlivé, v důsledku toho často objevíte „skvosty“, které ostatní přehlédnou. Velkou roli ve vašem životě hraje kultura. Našli jste svůj vlastní osobní styl, který je elegantní a exkluzivní, bez rozmarů módy. Vaším ideálem je kultivované potěšení. Ceníte si určité úrovně u lidí, kteří vás obklopují.