Vibrace vyvolané čísly v datu narození nám povědí mnohé o povaze a schopnostech každého z nás. 


Roční cykly trvají vždycky od jedněch narozenin ke druhým. Probíhají v devítiletých cyklech, každý rok přináší změnu vibrace od jedničky až do devítky.
Výpočet: 
Sečtěte dohromady čísla dne narození, měsíce narození, roku posledních narozenin.
Pokud jste se například narodili 18.1.1969, sečtěte dohromady čísla dne a měsíce ve vašem datu narození (1+8+1) s čísly roku, v němž jste měli poslední narozeniny, tedy roku 2004:
1+8+1+2+0+1+5 = 18 a 1+8 = 9 
Dnem  narozenin jste tedy vstoupili do devítkové roční vibrace.

Čísla ročních vibrací:
1
V roce pod vládou jedničky si lidé mohou připadat osamělí. Mají problém navázat vztahy, mají potíže s komunikací.  Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém. V takovém roce hledáte osamostatnění a sebeuvědomění.

2
Dvojka navazování vztahů přeje. Výborně vycházíte s přáteli a komunikaci bytostně potřebujete. V tomto roce jste náchylní ke stresu, snažte se udržovat životní rovnováhu.

3
Trojka přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky. Pocítíte velkou potřebu sebevyjádření, a pokud nebude ukojená, můžete se cítit podráždění a frustrovaní.

4
Čtyřka přináší fyzickou aktivitu. Ve čtyřkolém roce mají lidé tendenci se přepínat, reagovat unáhleně. Stále pociťují nepokoj a často jsou zklamaní z pocitu, že jsou obklopeni překážkami. Je třeba naučit se energii čtyřkolého roku účelně využít.

5
Pětka přináší obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Dochází ke změnám, jak v okolí člověka, tak i vr vývoji jeho samotného. Pocítíte touhu se vymanit ze stereotypu a otestovat hranice.

6
Šestka přináší možnosti volby. Odpovědnost a kázeň je podrobena zkoušce, ale povinnosti vůči svému okolí berete jako samozřejmost. V šestkovém roce budete často pomáhat a budete také často o pomoc žádáni.

7
Zkoušku citů přináší sedmičkový rok. Změny vztahů v práci, doma, v partnerství i rodině. Tento rok bývá velmi namáhavý. Smyslem tohoto roku je naučit se spoléhat spíš na sebe než na druhé.

8
Osmička přináší klid a rovnováhu, ponaučení a schopnost jít dál. Je číslem karmy a rovnováhy, přináší odměnu, závislou na tom, jak si člověk vedl dosud. Karma nás v osmičkovém roce dostihne tak či tak.

9
Devítka znamená naplnění a zakončení cyklu. Někdy přinese překotné změny, se kterými nemůžete nic dělat, a to může vyvolávat i strach a úzkost. Devítkové roky přinášejí uvědomění si odpovědnosti a poznání, které jsme nasbírali za celý devítiletý cyklus.