Pravdou je, že nic není stoprocentní, ale čáry a útvary ve vašich dlaních nastíní různé cesty, možnosti a záleží jen na vás, jak s nimi naložíte. Co o vás říkají čáry ve vaší dlani a co znamená, když nějakou linii vůbec nemáte a např. vám chybí čára osudu?

Čára života

Čára života začíná přibližně mezi ukazováčkem a palcem a na začátku bývá spojená s linií hlavy.

Široce vedená čára naznačuje, že máte srdečnou a extrovertní povahu, a taky to, že jste smyslní. Linie obcházející Venušin pahorek znamená zdravý přístup k sexualitě a citům.

Dlouho jsem žila v domnění, že čím delší tahle čára, tím delší život mě čeká. Jak ale říká chiromant David Barett, velikost oblouku, jeho směr, výraznost a případná přerušení jsou mnohdy významnější než délka linie. Čára života vypovídá spíše o vitalitě, životní náplni a elánu, nikoli o délce. Velkou roli hraje nepřerušovanost.

 • Hluboká a jasná linie informuje o menším počtu životních překážek, mělká a málo zřetelná zase naopak.
 • Čára vypovídá i o zdraví a schopnosti čelit životním situacím. Silná čára o vás říká, že jste bojovník, mělká prozrazuje náchylnost k nemocem.

Čára srdce

Linie srdce je horní ze dvou přibližně horizontálních čar, které vedou v horní polovině dlaně. Tahle čára vypovídá o fyzickém zdraví srdce, ale taky o citech a emocích.

Pokud linie srdce končí pod ukazováčkem, signalizuje loajalitu, ale taky vlastnické sklony. Pokud končí na Apollonově pahorku, může to značit, že jste nerealističtí v citových záležitostech. Pokud ale linie končí mezi prostředníkem a ukazováčkem, jste naopak velcí realisté.

 • Silná a výrazná linie naznačuje citovou vyrovnanost a sebedůvěru, málo zřetelná čára hovoří o nejistotě a horším navazování vztahů.
 • Máte širokou mezeru mezi čárou srdce a počátky prstů? Pak jste velkomyslní, štědří a ohleduplní. Úzká mezera zase říká, že budete asi sobečtí a vypočítaví.
 • Linie srdce taky napoví, jaký typ milence budete – čára, která se stáčí nahoru, svědčí o tom, že jste v sexu spíše praktičtí, rovná linie říká, že milujete romantiku a rádi se oddáváte sexuálním fantaziím. Zakřivená čára označuje aktivní osobnost s dominantním přístupem k sexu, rovná čára symbolizuje obvykle pasivnost.

Čára hlavy

Je spodní ze dvou přibližně horizontálních linií, které leží v horní části dlaně. Odhalují míru vašeho intelektu a přístup k intelektuálním problémům.

Dost často bývá spojená s čárou života – pokud spolu splývají, mohou označovat nedostatek sebevědomí.Pokud jsou obě čáry od sebe oddělené širokou mezerou, vypovídají o vysoké míře sebevědomí.

 • Dlouhá čára hlavy svědčí o vysoké inteligenci, flexibilitě a šíři intelektuálních zájmů.
 • Krátká linie značí, že budete spíše praktičtí.
 • Výrazná linie napovídá, že se umíte soustředit a máte dobrý přístup k řešení problémů.
 • Mělká linie hovoří o nedostatečné koncentraci.
 • Rovná linie značí analytické schopnost.
 • Zakřivená čára ukazuje na rozvinutou intuici.
 • Vidlicovité zakončení známé jako spisovatelská vidlice odhaluje literární talent.

Čára osudu

Vede obvykle nahoru prostředkem dlaně, někdy začíná u zápěstí a směřuje k pahorkům prstů. Ukazuje, jaké vnější vlivy mohou působit na váš život. Určitě se ale nemusíte děsit – tahle čára nepředurčuje ani nepředpovídá osud. Pouze prozradí, do jaké míry můžete být různými vnějšími vlivy ovlivněni.

Někteří lidé ani čáru osudu nemají – údajně jsou to ti, kteří drží osud pevně ve svých rukou. Jinak tahle čára obvykle naznačuje, jestli jste s průběhem života spokojeni nebo nespokojeni, odráží míru vašich úspěchů – a to i ve vztahu k vašim přáním. Silná linie znamená, že máte kontrolu nad svým životem, slabá naznačuje, že se vám vymyká z rukou.

 • Linie osudu, která začíná na linii života, poukazuje na těsné rodinné svazky v dětství.
 • Čára končící na pahorku Jupitera naznačuje, že máte možnost získat v životě významné postavení.
 • Končí-li na Apollonově pahorku, asi budete umělecky úspěšní, konec linie na Merkurově pahorku znamená zase podnikatelské úspěchy.
 • Přerušovaná čára znamená zlomy v kariéře.

NÁŠ TIP: Láká vás ezoterika? Čarujte podle našeho kalendáře.