Výpočet: Barvu vaší aury zjistíte podle data vašeho narození

Spočítejte čísla v datu vašeho narození. Pokud jste se narodili například 11.3.1980, budete počítat 1 + 1 + 3 + 1 + 9 + 8 + 0 a dostanete číslo 23, počítejte, dokud nedostanete jednociferné číslo, v tomto případě to je pětka.

1 - ČERVENÁ

Barva ctižádosti, vášně, ale i agresivity a asertivity. Takoví lidé jsou zábavní, většinou extrovertní, milují společnost, mají výborné komunikační vlastnosti.

2 - ORANŽOVÁ

Osoby citlivé, rodinně založené. A také velmi kreativní, s bohatou fantazií. Tito lidé jsou skvělými přáteli, partnery i rodiči.

3 - ŽLUTÁ

Úsměv na tváři za každých okolností, to je nejvýstižnější popis lidí se žlutou aurou. Mají rádi humor, umí se ale i dokonale přetvařovat. Mezi jejich negativa patří žárlivost, často i majetnické sklony.

4 - ZELENÁ

Je barva harmonie, občas i tajemství. Osoby s takovou barvou aury by měly co nejvíce zdržovat na čerstvém vzduchu, neměli by zapomínat na pravidelný pohyb, někdy jsou totiž příliš pasivní.

5 - MODRÁ

Na okolí mohou tito lidé působit chladně, až odměřeně, ale to je jen zdání, které klame. Jsou totiž silně citově založení. Jsou svobodní duchem, milují cestování, adrenalin i dobrodružství.

6 - INDIGOVÁ

Aura takového člověka je naplněna odvahou a množstvím snů a tužeb. Jsou však i žárliví a pomstychtiví. Když jednou někoho milují, je to cit velmi silný a pro své milované se dokážou i obětovat.

7 - FIALOVÁ

Je barvou duchovna a spirituality. Tyto osoby mají vyvinutý šestý smysl více než ostatní, jsou zvědavé, inteligentní a komunikativní. Jsou zastánci pravdomluvnosti, nenávidí faleš a přetvářku.

8 - RŮŽOVÁ

Lidé s touto barvou aury jsou ve svém okolí oblíbení, možná i pro něhu a lásku, kterou vyzařují. Okolí je obvykle podceňuje, což je chyba, protože za jejich jemností se ukrývá dravost, touha po úspěchu, uznání i kariéře.

9 - BÍLÁ

Bílá značí velkou dávku energie, vysokou inteligenci a velkou dobrosrdečnost. Tito lidé bývají k druhým spravedliví, upřímní, někdy jsou však málo empatičtí.