Zapalte v kuchyni uhlík – k dostání u prodejců tabáku jako potřeba pro kouření vodních dýmek. Ten vložte do vhodné nádoby, ve které je nasypáno dostatečné množství soli – slouží jako tepelný izolant. Na uhlíku spalujte bobkové listy – známé též jako vavřín – strom úspěšných a vítězů. Tak projděte celý dům a nevynechejte žádnou z místností, žádné okno, dveře, půdu ani sklep. Dbejte na to, aby se linula vůně z vašeho vykuřování. Je třeba stále přikládat vavřínové lístky na uhlík. S tím se nakonec vraťte do kuchyně a vše položte na podlahu směrem k východu.

Zapalte v kuchyni svíci, kterou vložte do lucerny, nebo můžete zapálit i malou petrolejku, jde o to, aby se dal plamen pohodlně a BEZPEČNĚ přenášet. Potom projděte se zapáleným světlem celý dům, nevynechte jediné místo v domě, vstupte do každé místnosti, sklepa i půdy – znovu opakuji – je třeba dbát na bezpečí a předejít tak zahoření! Dbejte na to, abyste při obcházení po domě obešli se světlem každý roh, každé dveře – jim věnujte obzvlášť pozornost, stejně jako oknům. Nakonec se vraťte do kuchyně, odkud jste vyšli, a světlo položte na podlahu vedle již stojící misky se zapáleným uhlíkem. Světlo položte směrem k jihu.

Pak obejděte celý dům s miskou octa – asi 2 deci. Ideální je ocet z jablek. Dbejte na to, aby se ocet nikde nevylil! Opět obejděte všechna okna, místnosti a dveře a na závěr zamiřte zpět do kuchyně. Misku položíte na podlahu vedle uhlíku a světla, avšak směrem k západu.

Nakonec vezměte jinou misku, do které nasypte jedlou sodu, stačí jeden balíček. S tímto projdeme celý dům, ale sodu nesypeme!!! Naopak necháme pracovat duchy domů a oni sami vydají to, co má odejít a co má být do onoho bílého prášku pohlceno. Je třeba s miskou jedlé sody pracovat opatrně, neboť do sebe bude pohlcovat veškerou negaci, choroby, stres, prostě vše, co po zimě v domě zbylo. Vše negativní je doslova nasáváno do misky s jedlou sodou, a proto je třeba procházet s touto miskou po domě velice pomalu. Je důležité nevynechat ložnice, dětské pokoje, prostě vše. Nezapomeňte na WC, i tam je třeba zajistit očistně regenerační proces. S miskou s jedlou sodou se vraťte opět do kuchyně a položte ji na podlahu, a to směrem k severu.

Vstupte do středu oněch věcí, a to vykuřovadla s vavřínem na východě, světla na jihu, misky s octem na západě a sody na severu. Stojíte ve středu čtyř propriet a hledíte na východ, k vykuřovadlu a žehnáte šeptem: „Síly větru“.

Potom se otočíte na jih a mírným hlasem promlouváte: „Síly plamene“.

Pak se otočíte na západ a pevným hlasem voláte: „Sílo deště“.

Poté se otočíte na sever a velice silně a energicky zvoláte „Sílo Země“.

Na závěr se otočíte na východ, směrem, kde stojí miska s vykuřovadlem, a tam pronesete „Přijďte ke mně, naplňujte tento úl, vezměte pryč vzniklou sůl“.

Celé žehnání spojené se zaklínáním zní: „Síly plamene, síly deště, sílo Země přijďte ke mně! Naplňujte tento úl, vezměte pryč vzniklou sůl.

Potom vezměte opatrně sodu a vysypte ji do dřezu, to zalijte octem. Dojde k reakci mezi sodou a octem – netřeba se obávat, jde o reakci neškodnou a ryze bezpečnou. Pak vše spláchněte tekoucí vodou. Při reakci mezi jedlou sodou, která je zásaditá, a octem,  jenž je kyselý, vznikají soli, o kterých bylo v zaklínání řečeno, aby odešly z domu a s nimi i vše špatné. Reakce uvolní spící sílu a pomůže nastartovat regenerační procesy, dlužno povědět, že nejen ve stavení, ale i v těch, co jej obývají.


Podle návodu Zbyňka Milnera.