Bažant

Bažant je symbolem rodiny a sexuální síly, jeho totem působí po celý rok. Dlouhá ocasní pera jsou odedávna pokládána za atribut sexuální síly ve všech jejích projevech. Povšimněte si, jaké nálady vyvolává barevnost bažantího peří.

Čáp

Čáp je jedním z nejstarších a nejmocnějších symbolů znovuzrození. Za posvátného byl považován zejména v Římě, kde byl spojován s bohyní Juno, ochránkyní žen, dětí a domova. Čápi mezi sebou komunikují posismy, tancem a tancem také můžete probudit energii tohoto totemu.

Datel

Rytmus života vyťukává datel. Těm, kdo si ho zvolili jako svůj totem se doporučuje, aby se věnovali bubnování. Bubny jsou navíc dobrým prostředkem k dosažení alternativních  stavů vědomí.

Holub

Holub je symbolem návratu domů, je svázán s mírnými archetypálními energiemi. Je také symbolem plodné síly.

Hrdlička

Hrdličku si lidé často pletou s holubem, ale jde o jiný druh. Je symbolem ženské energie, míru, mateřství a věšteckých schopností. Ti, kdo ji zvolili za svůj totem, by měli dbát, aby byli v kontaktu s matkou Zemí.

Husa divoká

Husa divoká je volá do dálek a míst, kde se rodí legendy. Husa patří k totemům, které usnadňují komunikaci – a to prostřednictvím příběhů. Její brky byly po staletí psacím náčiním a ten, kdo se chce stát spisovatelem, může začít s husím totemem pracoat.Stimuluje představivost a pomáhá aktivovat tvořivé síly. Kdykoli se husa objeví ve vašem životě v podobě totemu, signalizuje cestu do vzdálených míst, ať už ve fyzickém, nebo v duchovním smyslu.

 

 

Káně

Káně (a další dravci) jsou zástupci ochranného a vizionářského principu. Dravci bývají občas napadeni menšími ptáky a to je významný poznatek i pro ty, kteří mají některého z dravců jako svůj totem. Může se stát, že na ně zaútočí lidé, kteří jim nerozumějí a nechápou tvořivou sílu, kterou dotyční disponují. Káně je totemem silné ochranné energie a proto je s ním třeba pracovat opatrně. Mohl by totiž svést svého vyznavače k agresi.

Krkavec

Krkavec je magickým ptákem proměny a stvoření, nejsilnější je jeho totem o zimním slunovratu. Krkavec má schopnost pomáhat při proměně vašeho života, nebo vaší osobnosti. Pokud vstoupí do vašeho života, spolu s ním vstoupí magické síly,které se brzo projeví. Krkavec je poslem, přinášejícím zprávy z nadpřirozeného světa a může dramaticky změnit váš život.

Kukačka

Kukačka už odpradávna věští osud, jakmile se objeví ve vašem životě, čekejte změnu ve svém nejbližším okolí. Vyznavači jejího totemu mohou zdokonalit svou schopnost proniknout pod povrch věcí, zlepšit svou intuici a spojit se s archetypálními silami, které ovládali naši předkové.

Kur domácí

Kur domácí – ano, i tento prozaický opeřenec má v totemismu své místo. Kohout symbolizuje sexuální energii, bdělost a možnost vzkříšení. Je pojítkem s dávnou minulostí a přitom je klíčem k rozvinutí vašich schopností v budoucnu. Je-li kohout vaším totemem, pravděpodobně patříte k netuctovým lidem, kteří vždy volí přímou cestu.

Kuře je zástupcem plodného principu a také symbolem oběti.

Labuť

Labuť je symbolem probuzené krásy a vlastní síly, je jedním z nejstarších a nejmocnějších totemů. Ti, kterým je patronem, budou vždy velmi vnímaví ke svým emocím a emocím druhých. Labuť symbolizuje také sílu a dlouhověkost, často bývá totemem básníků, mystiků, nebo snílků

Ledňáček

Ledňáček je symbolem světla, slunce, prosperity a lásky. Jeho schopnost čerpat život z vody může být příznačná pro ty, kdo si ho zvolili za totem. Pokud se ledňáček objeví ve vašem životě, znamená to, že není třeba váhat a můžete se střemhlav vrhnout do nových podniků.

Orel

Orel je jedním z totemových zvířat, uctívaných snad všude, kde se vyskytuje. Je symbolem duchovního osvícení i léčivé a tvořivé síly, ale silně působí jeho totem i v oblasti sexuální. Perům orla bělohlavého se přisuzuje velká magická síla a léčí se jimi podobně jako krystaly. Lidem s orlím totemem se otevírá vyšší schopnost vidění, dokáží se pohroužit hluboko do minulosti, obsáhnout přítomnost i budoucnost. Ten, kdo se spojí s magickou silou orla, si musí uvědomit svou odpovědnost, události jeho života totiž mohou nabrat nový směr a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu a jen ten, kdo se s orlím totemem naučí pracovat, se stane nositelem nové tvořivé energie.

Papoušek

Papoušci jsou ptáky slunce. Jejich pestré barvy spolu se slunečním světlem působí léčivě a magicky na lidskou psychiku. Lidé papouščího totemu by se měli zdobit barevným peřím, . Jeho magická síla dokáže probudit schopnost lépe porozumět ostatním a být většími diplomaty.

Páv

Nemůžeme zapomenout ani na mýtického páva. Je symbolem vzkříšení (snad pro svou podobnost s Fénixem) a jasnozřivosti, připisována mu bývá také bdělost.

Poštolka

Poštolka symbolizuje bystrost, činorodost a šarm. Ti, kdo mají poštolku jako patrona, jsou velmi hbití, dokáží být trpělivý, využít příležitosti a zařídit se podle toho. Totem poštolky stimuluje rychlé myšlenkové pochody a ušlechtilé pohnutky. Učí lépe využívat své mentální schopnosti k dosažení toho, po čem nejvíc toužíme.

Racek

Racek je v našich podmínkách drzým loudilem pečiva, jeho totem však kupodivu připomíná hlavně nutnost slušného chování, zdvořilosti a komunikace s ostatními. Může vybízet i k ekologické činnosti, nebo v přeneseném významu i k očištění obecně.

Rorýs

Rorýs symbolizuje rychlost a činorodost při hledání a poznávání. Jeho hnízdo připomíná tvarem pohár, který je spojen s ženskými energiemi. Když se rorýs objeví ve vašem životě, otevřete jim cestu a nechte působit jejich magickou sílu.

Skřivan

Pěvec skřivan je symbolem cesty k vnitřní podstatě a radosti z ní. Když vstoupí do vašeho života skřivan, je to znamením radostného sebepoznávání, tvůrčí představivosti a intuice.

 

Středověcí alchymisté považovali skřivana za symbol sublimace, přeměny hmoty, u nás může znamenat přeměnu pudové energie v činnosti, které jsou prospěšné celku. Radost je hlavním skřivanovým poselstvím.

Sojka

Sojka je silný totem, který se však vždycky nemusí projevit pozitivně.  Tento pták byl dlouho považován za postrach, zloděje a škůdce, ničitele ptačích hnízd. Ten, kdo někdy viděl sojčí rvačku, už jistě chápe, že sojka není symbolem mírumilovnosti.  Pokud se objevila ve vašem životě jako duchovní totem, buďte opatrní a dbejte, abyste svou sílu neužívali ke škodě ostatních, na druhé straně, vyhýbejte se i situacím, kdy by síla mohla být použita proti vám.

Lidé se sojčím totemem jsou obvykle velmi talentovaní, ale svůj talent často nerozvíjejí a upadají do jisté formy „hochštaplerství“. Sojka je také velmi neohrožená a dokáže přežívat s minimálním úsilím. To je nadání, které se v životě hodí.

Sova

Existuje nějaký tajemnější pták, než sova? Těžko. Tolik mýtů, legend a záhad jako sova si ke svému jménu nepřipsal žádný. Ve starověku byly sovy symbolem moudrosti, ve středověku spíše posly sil temných a nekalých. Ve skutečnosti většina sov svou činností člověku prospívá.

Sova je symbolem ženského principu, lunární energie a noci, je ptákem magie a tmy, věštění a moudrosti.  Ten, kdo disponuje magickou silou sovy, dokáže vidět to, co se ostatní snaží skrýt. „Soví“ lidé pronikají do temných zákoutí duše ostatních, do tajemství jejich životů.

Straka

Straka je blízkou příbuznou vrány, říká se o ní, že je zvědavá a navíc je často obviňována z kleptomanie, její touha sbírat lesklé předměty jí vynesla reputaci zlodějky. Jako totem nám pomáhá při využívání metafyzických a okultních znalostí. Pouze na jednu věc si dejte pozor – nespoléhejte, že pro vás udělá víc, než je v jejích silách. Objeví li se straka ve vašem životě, věstí to setkání se říší duchů a nadpřirozeným světem. Inteligence a mstivost strak z nich činní zajímavý totem, který se však velmi obtížně ovládá.

Sýkorka

Veselé, čiperné sýkory jsou rozšířené všude na světě, kromě Austrálie a jejich principem je radost a pravda. Ti, kteří mají sýkoru jako duchovní totem, se naučí pravdu zjevovat způsobem, který přináší radost a povzbuzení.

Špaček

Špačci jsou velmi společenští ptáci, když zrovna nehnízdí, tvoří velká hejna, ve kterých také shánějí potravu. Jejich totem učí schopnosti prosadit se v kolektivu, ale zároveň signalizuje, že vaše chování může být pro vaše chování nepřijatelné. „Špaččí“ lidé jsou většinou dobrými řečníky a snadno se učí cizím jazykům.

Tetřev

Tanec a bubnování jsou nejlepší prostředky k probuzení tetřevího totemu. Zkombinujeme li je navzájem, mohou nám otevřít cestu do vyšších stavů vědomí. Tetřívek jako totem znamená, že nový životní rytmus otevře cestu dosud nepoznaným energiím.

Vlaštovka

Vlaštovčí hnízdo bývá často spojováno s představou štěstí. Vlaštovky jsou také zvěstovatelkami jara, jejich principem je bezpečí a pohoda domova.

Ve středověku byly tito ptáci opředeni mnohými pověrami. Věřilo se, že vlaštovka  ví, kde hledat kouzelný kámen, nebo magickou bylinu vlasťovičník, která může vrátit zrak. Podle letu vlaštovek se dodnes předpovídá počasí.

Vlaštovky jsou takřka ryzími letci, na zemi se téměř nevyskytují. To je důležitá vlastnost pro ty, kteří mají vlaštovku jako totem. Nezabředněte příliš hluboko do malicherností, potřebujete mít vždy před sebou volné nebe nových perspektiv.

Volavka

Principem vznosné volavky je svoboda rozhodování a sebejistota. „Volavčí“ lidé si obvykle osvojí nejrůznější dovednosti a svobodně se pohybují v různých odvětvích lidské činnosti. Tato schopnost jim umožňuje volit si svou vlastní cestu. Vyznavači volavčího totemu jsou často velmi originální.

Vrabec

 

 

Vrabec je drzý sebevědomý darebák, který klade velký důraz na přirozenost. Objevuje se v mnoha legendách. V Británii se stal symbolem domácího bůžka, ve středověku do něj často promítali svou touhu po revoltě chudí rolníci.  V jeho schopnosti se rozmnožovat a čelit útokům nepřátel (dravců) se odrážela víra, že ušlechtilost zcela obyčejného člověka je silná a má svou cenu. Ti, kdo mají vrabce jako totem, by se měli zamyslet nad tím, jestli je ostatní neutlačují, nepřipravují o důstojnost. Vrabec učí, jak takovou situaci přežít a dokáže i ve skromných lidech probudit nové sebevědomí.

Vrána

Vránu dobře charakterizuje úsloví, že bude raději vládnout v pekle, než sloužit v nebi.  Jsou nápadné svým černým zbarvením, které někdy mívá nádech do zelena, nebo purpurova. Pro svou barvu byla vrána symbolem alchymie a reprezentovala „nigredo“ – počáteční stádium hmoty beztvaré, ve které se však skrývají různé možnosti. Černá vrána je denním ptákem a připomíná nám tak, že síly noci mohou působit i za bílého dne.

Vrány jsou ptáky ostražitými a symbolizují ochranu. Vždy stavějí stráže, jejích hnízda bývají ve vrcholcích stromů, odkud je přehled po celém okolí. Díky své bdělosti včas varují ostatní před nepřítelem.

Všude, kde se vyskytnou vrány, působí magické síly. Představují symboly stvoření, duchovní sily, jsou posly zpráv ze světa, který není vidět, přesto však ovlivňuje náš život.

Žluva

Žluva je zvěstovatelem léta, její barvy přinášejí sluneční svit do našeho života. Meditování s tímto totemem pomáhá, aby se naše plány uskutečnily, nebo alespoň pohnuly z místa. Pokud žluva vstoupí do vašeho života, můžete také očekávat zlepšení v partnerských vztazích. Lidem s totemem žluvy se doporučuje vyrobit si kouzelnou hůl, která má tvar vidlice, jedno rameno obarvené černě, druhé oranžově. Meditace s tímto předmětem pomáhá při zahájení našich nových projektů.