Koně nemají rádi tajemno a diskrétní náznaky, dávají přednost otevřeným kartám, náznaky je matou a nejsou příliš důvtipní v jejich odhalování. Mohou být trochu netaktní, někdy bývají bouřliví a panovační, ale v podstatě jsou to dobráci.

Když se zamiluje Kůň
… tak je šťastný a Koně obvykle šťastní bývají. Milují a jsou milováni, dokáží být velmi něžní, jsou to romantici, mají však sklon věci uspěchat a na své partnery příliš „tlačit“. Vyžadují také stálé důkazy lásky, když romantika vyprchá, začnou se nudit a nejsou ve vztahu spokojení. Milují sex.

Autor: ara

Koňská práce
Koně a peníze, to je skoro protimluv. Kůň je lehkomyslný a snadno utrácí, nikdy nestřádá, v tom se odráží jeho optimistický přístup k životu. Kreativita Koně se rozhodně netýká financí.
Koně mají mnoho přátel, s dětmi vycházejí dobře, ale jsou to parťáci zejména na dovádění venku. Plaché děti může bezprostřednost a hlučnost Koně děsit.

Vodní kůň je umělecky založený, komunikativní a má smysl pro humor. Je okouzlující, ale může být necitlivý.

Dřevěný kůň je klidný a rezervovaný pohodář, vždy veselý a důvěřivý. Občas se stane terčem různých žertíků, většinou se však nezlobí.

Ohnivý kůň - Extremista, který může dosáhnout obrovských úspěchů, nebo padnout až na dno. Rok Ohnivého koně je jen jednou za 60 let, příště tedy v roce 2026.

Zemní kůň holduje konvencím, ctí tradice a má přísné morální zásady. Je to dobrý organizátor, ale trochu oportunista.

Kovový kůň je umíněný a svéhlavý, potřebuje stále nové podněty. Zpravidla mívá hodně milenců/milenek a pochlebovačů.

Koňské vztahy
Vztah Koně s Krysou bude především velmi hlučný, oba partneři se budou muset naučit naslouchat tomu druhému.
Buvolem si Kůň příliš nerozumí, důkladného Buvola zbrklý Kůň dráždí a naopak, takže se těžko snesou.
Kůň a Tygr je dobré spojení, Tygr oceňuje oddanost Koně, ten zas miluje vznětlivost Tygra.
Se Zajícem se kůň snese jen těžko, je příliš impulzivní a Zajíc zas zadumaný. Neklape jim to spolu.
Drakem Kůň prožije zábavný a temperamentní vztah italského typu.
Kůň s Hadem jsou takřka protiklady, ale to nevadí. Inspirují se navzájem.
Kůň s Koněm není špatné spojení. Možná bude ve vztahu málo emocí, ale dvě svobodymilovné bytosti si dokáží dát důvěru.
Velmi dobré je spojení Koně s Kozou, mohou jeden druhého mnohému naučit a vzájemně se obohatit.
Opice s Koněm dokáže vytvořit stabilní vztah, po té, co se vyjasní počáteční hádky o vůdcovství mohou spolu vydržet mnoho let.
Kůň s Kohoutem narazí. Kohout miluje hádky, Kůň je nesnáší, takže spolu těžko mohou spokojeně žít.
Se Psem má Kůň spokojený a vyrovnaný vztah. Rozumějí si intuitivně, beze slov.
Dobré spojení je i Kůň a Vepř. Popularita Koně dopadá i na Vepře a ten je partnerovi vděčný, bývá to spokojený vztah.